Hel

Hel (He)

drugi pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa2
Masa atomowa4.002602
liczba masowa4
Grupa18
Okres1
Bloks
proton2 p+
neutron2 n0
elektron2 e-
Animated Model atomu Bohra of He (Hel)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
120 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
46 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
140 pm
gęstość
0,000164 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hel0102030405060708090100110120130140pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
177,8 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
24,587387936 eV/particle
potencjał jonizacyjny of He (Hel)
ciepło parowania
0,08 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2
Model atomu Bohra: He (Hel)
elektron walencyjny2
Lewis structure: He (Hel)
konfiguracja elektronowa1s2
Enhanced Model atomu Bohra of He (Hel)
Orbital Diagram of He (Hel)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
0,0674191963846371 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Temperatura wrzenia
4,222 K
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
0,22746 MPa
Temperatura krytyczna
5,195 K
punkt potrójny
2,177 K
5,043 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
współczynnik załamania
1,000035
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,152 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
5,193 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000059 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000236 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000000105
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
970 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
148,5 kJ/mol
Polaryzowalność
1,38375 ± 0,00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,42 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,007
Neutron Mass Absorption
0,00001
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Helium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy6
Natural Isotopes2
Isotopic Composition4100.00%4100.00%30.00%30.00%

3He

liczba masowa3
liczba neutronów1
względna masa atomowa
3,01602932197 ± 0,00000000006 Da
g-factor
-4,25525062 ± 0,00000006
abundancja naturalna
0,0002 ± 0,0002
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

4He

liczba masowa4
liczba neutronów2
względna masa atomowa
4,00260325413 ± 0,00000000016 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
99,9998 ± 0,0002
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1908
parzystość+

5He

liczba masowa5
liczba neutronów3
względna masa atomowa
5,012057224 ± 0,00002147 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
602 ± 22 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

6He

liczba masowa6
liczba neutronów4
względna masa atomowa
6,018885889 ± 0,000000057 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
806,92 ± 0,24 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

liczba masowa7
liczba neutronów5
względna masa atomowa
7,027990652 ± 0,000008115 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,51 ± 0,07 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

8He

liczba masowa8
liczba neutronów6
względna masa atomowa
8,033934388 ± 0,000000095 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
119,5 ± 1,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

liczba masowa9
liczba neutronów7
względna masa atomowa
9,043946414 ± 0,000050259 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 2,3 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

10He

liczba masowa10
liczba neutronów8
względna masa atomowa
10,052815306 ± 0,000099676 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
260 ± 40 ys
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
miejsce odkryciaScotland/Sweden
data odkrycia1895
etymologiaGreek: hêlios (sun).
wymowaHEE-li-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,008 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000007 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
23 %
Ilość we Wszechświecie
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125