Hel

Hel (He)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa2
Masa atomowa4.002602
liczba masowa4
Grupa18
Okres1
Bloks
Protony2 p+
Neutrony2 n0
Elektrony2 e-
Animated Model atomu Bohra of He (Hel)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
120 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
46 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
140 pm
gęstość
0,000164 g/cm³
energia
proton affinity
177,8 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
24,587387936 eV/particle
potencjał jonizacyjny of He (Hel)
ciepło parowania
0,08 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2
Model atomu Bohra: He (Hel)
elektron walencyjny2
Lewis structure: He (Hel)
konfiguracja elektronowa1s2
Enhanced Model atomu Bohra of He (Hel)
Orbital Diagram of He (Hel)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
0,0674191963846371 eV/particle
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseMonoatomic
Temperatura wrzenia
4,222 K
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
0,22746 MPa
Temperatura krytyczna
5,195 K
punkt potrójny
2,177 K
5,043 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
współczynnik załamania
1,000035
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,152 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
5,193 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000059 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000236 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000000105
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
970 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
148,5 kJ/mol
Dipole Polarizability
1,38375 ± 0,00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,42 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,007
Neutron Mass Absorption
0,00001
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Helium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy6
Radioactive Isotopes6

3He

abundancja naturalna
0,0002 ± 0,0002
względna masa atomowa
3,01602932197 ± 0,00000000006 Da
liczba masowa3
g-factor
-4,25525062 ± 0,00000006
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

4He

abundancja naturalna
99,9998 ± 0,0002
względna masa atomowa
4,00260325413 ± 0,00000000016 Da
liczba masowa4
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1908
parzystość+

5He

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
5,012057224 ± 0,00002147 Da
liczba masowa5
g-factor
czas połowicznego rozpadu
602 ± 22 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość-

5He Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

6He

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
6,018885889 ± 0,000000057 Da
liczba masowa6
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
806,92 ± 0,24 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

6He Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
7,027990652 ± 0,000008115 Da
liczba masowa7
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,51 ± 0,07 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

7He Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

8He

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
8,033934388 ± 0,000000095 Da
liczba masowa8
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
119,5 ± 1,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

8He Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
9,043946414 ± 0,000050259 Da
liczba masowa9
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 2,3 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość

9He Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

10He

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
10,052815306 ± 0,000099676 Da
liczba masowa10
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
260 ± 40 ys
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

10He Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
miejsce odkryciaScotland/Sweden
data odkrycia1895
etymologiaGreek: hêlios (sun).
wymowaHEE-li-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,008 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
23 %
Ilość we Wszechświecie
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125