Хелијум

Хелијум (He)

хемијски елемент са симболом He и атомским бројем 2
Атомски број2
Атомска маса4.002602
Масени број4
Група18
Периода1
Блокs
протон2 p+
неутрон2 n0
електрон2 e-
Animated Боров модел атома of He (Хелијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
120 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
46 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
140 pm
густина
0,000164 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Хелијум0102030405060708090100110120130140pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
177,8 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
24,587387936 eV/particle
енергија јонизације of He (Хелијум)
Топлота испаравања
0,08 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2
Боров модел атома: He (Хелијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: He (Хелијум)
електронска конфигурација1s2
Enhanced Боров модел атома of He (Хелијум)
Orbital Diagram of He (Хелијум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
0,0674191963846371 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterMonoatomic
Температура кључања
4,222 K
Температура топљења
critical pressure
0,22746 MPa
critical temperature
5,195 K
тројна тачка
2,177 K
5,043 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearancecolorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
индекс преламања
1,000035
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,152 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Специфична топлота
5,193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000059 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000000236 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,00000000105
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (HEX)
lattice constant
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
970 m/s
класификација
КатегоријаПлеменити гасови, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number1
Mendeleev Number112
Pettifor Number1
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

остало

Gas Basicity
148,5 kJ/mol
polarizability
1,38375 ± 0,00002 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,42 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,007
Neutron Mass Absorption
0,00001
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Helium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи6
Natural Isotopes2
Isotopic Composition4100.00%4100.00%30.00%30.00%

3He

Масени број3
неутронски број1
атомска тежина
3,01602932197 ± 0,00000000006 Da
g-factor
-4,25525062 ± 0,00000006
присутност у природи
0,0002 ± 0,0002
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

4He

Масени број4
неутронски број2
атомска тежина
4,00260325413 ± 0,00000000016 Da
g-factor
0
присутност у природи
99,9998 ± 0,0002
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1908
parity+

5He

Масени број5
неутронски број3
атомска тежина
5,012057224 ± 0,00002147 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
602 ± 22 ys
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

6He

Масени број6
неутронски број4
атомска тежина
6,018885889 ± 0,000000057 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
806,92 ± 0,24 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β d (β-delayed deuteron emission)0.000278%

7He

Масени број7
неутронски број5
атомска тежина
7,027990652 ± 0,000008115 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,51 ± 0,07 zs
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

8He

Масени број8
неутронски број6
атомска тежина
8,033934388 ± 0,000000095 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
119,5 ± 1,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
β t (β-delayed triton emission)0.9%

9He

Масени број9
неутронски број7
атомска тежина
9,043946414 ± 0,000050259 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 2,3 zs
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

10He

Масени број10
неутронски број8
атомска тежина
10,052815306 ± 0,000099676 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
260 ± 40 ys
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
2n (2-neutron emission)100%
Helium discharge tube

историја

откриоSir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve
место открићаScotland/Sweden
датум открића1895
етимологијаGreek: hêlios (sun).
изговорHEE-li-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,008 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000007 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
23 %
Заступљеност у Космосу
23 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3125