ปรอท

ปรอท (Hg)

chemical element with symbol Hg and atomic number 80
เลขอะตอม80
มวลอะตอม200.592
เลขมวล202
หมู่12
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน80 p+
นิวตรอน122 n0
Electrons80 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Hg (ปรอท)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
150 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
133 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
223 pm
ความหนาแน่น
13.5336 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
10.437504 eV/particle
ionization energy of Hg (ปรอท)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
58.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.295 kJ/mol
standard enthalpy of formation
61.38 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Hg (ปรอท)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Hg (ปรอท)
Orbital Diagram of Hg (ปรอท)
สถานะออกซิเดชัน-2, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity
Phases
phase of matterเหลว
Gas Phase
จุดเดือด
629.769 K
จุดหลอมเหลว
234.321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1,764.15 K
triple point
234.3156 K
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
1.000933
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000181 1/K
molar heat capacity
27.983 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000096 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
4.154 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000021 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000421 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000284
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
2.99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
25 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,407 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
33.91 ± 0.34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
374
Neutron Mass Absorption
0.063
quantum number1S0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes40

170Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.005814 ± 0.000324 Da
เลขมวล170
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
310 ± 250 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity+

170Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

171Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.003585 ± 0.000329 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
70 ± 30 us
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

171Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

172Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.998860581 ± 0.000161098 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
231 ± 9 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

172Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.997143 ± 0.000215 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
800 ± 80 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

173Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

174Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.992870575 ± 0.000020623 Da
เลขมวล174
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

174Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.991444451 ± 0.000087047 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

175Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.98734867 ± 0.000011936 Da
เลขมวล176
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
20.3 ± 1.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

176Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.98628459 ± 0.000090952 Da
เลขมวล177
g-factor
-0.29142857142857 ± 0.014285714285714
ครึ่งชีวิต
117 ± 7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

177Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

178Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.982484756 ± 0.000011548 Da
เลขมวล178
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
266.5 ± 2.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

178Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

179Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.981821759 ± 0.000030188 Da
เลขมวล179
g-factor
-0.26857142857143 ± 0.0057142857142857
ครึ่งชีวิต
1.05 ± 0.03 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

179Hg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.97826018 ± 0.000013574 Da
เลขมวล180
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.59 ± 0.01 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

180Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.977819368 ± 0.000016513 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.6 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

181Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.974689173 ± 0.00001051 Da
เลขมวล182
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.83 ± 0.06 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

182Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.974444652 ± 0.000007604 Da
เลขมวล183
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

183Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.971717709 ± 0.000010235 Da
เลขมวล184
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30.87 ± 0.26 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

184Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.971890696 ± 0.000014641 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
49.1 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

185Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.969362061 ± 0.000012507 Da
เลขมวล186
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.06 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

186Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.96981354 ± 0.00001381 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

187Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.967580738 ± 0.000007285 Da
เลขมวล188
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.25 ± 0.15 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

188Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.968194776 ± 0.000033873 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

189Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

190Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.96632225 ± 0.000017076 Da
เลขมวล190
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
20 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

190Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

191Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.967158301 ± 0.000023918 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
49 ± 10 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

191Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

192Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.965634263 ± 0.000016679 Da
เลขมวล192
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.85 ± 0.2 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

192Hg Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)%

193Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.966653395 ± 0.000016645 Da
เลขมวล193
g-factor
-0.41673333333333 ± 0.00053333333333333
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.15 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

193Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.965449108 ± 0.0000031 Da
เลขมวล194
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
447 ± 28 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

194Hg Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

195Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.966705809 ± 0.000024843 Da
เลขมวล195
g-factor
1.0786 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
10.69 ± 0.16 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

195Hg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

natural abundance
0.15 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
195.965833445 ± 0.000003163 Da
เลขมวล196
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

196Hg Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

197Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.967213715 ± 0.000003442 Da
เลขมวล197
g-factor
1.0506 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
64.93 ± 0.07 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

197Hg Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

198Hg

natural abundance
10.04 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
197.966769177 ± 0.000000491 Da
เลขมวล198
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

199Hg

natural abundance
16.94 ± 0.12
น้ำหนักอะตอม
198.968280994 ± 0.000000564 Da
เลขมวล199
g-factor
1.0078 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity-

200Hg

natural abundance
23.14 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
199.968326941 ± 0.000000568 Da
เลขมวล200
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

201Hg

natural abundance
13.17 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
200.970303054 ± 0.000000763 Da
เลขมวล201
g-factor
-0.372 ± 0.00046666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity-

202Hg

natural abundance
29.74 ± 0.13
น้ำหนักอะตอม
201.970643604 ± 0.000000757 Da
เลขมวล202
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

203Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.972872396 ± 0.00000175 Da
เลขมวล203
g-factor
ครึ่งชีวิต
46.61 ± 0.01 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.344 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

203Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

204Hg

natural abundance
6.82 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
203.973494037 ± 0.000000534 Da
เลขมวล204
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

204Hg Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

205Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.976073151 ± 0.000003923 Da
เลขมวล205
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.14 ± 0.09 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

205Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

206Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.977513837 ± 0.000021943 Da
เลขมวล206
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.32 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

206Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

207Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.9823 ± 0.000032 Da
เลขมวล207
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.2 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

207Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

208Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.985759 ± 0.000033 Da
เลขมวล208
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
135 ± 10 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

208Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

209Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.990757 ± 0.000161 Da
เลขมวล209
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 1.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

209Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.99431 ± 0.000215 Da
เลขมวล210
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
64 ± 12 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

210Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.999581 ± 0.000215 Da
เลขมวล211
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.4 ± 8.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

211Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.003242 ± 0.000322 Da
เลขมวล212
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

212Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

213Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.008803 ± 0.000322 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

213Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

214Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.012636 ± 0.000429 Da
เลขมวล214
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

214Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

215Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.018368 ± 0.000429 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

215Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

216Hg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.022459 ± 0.000429 Da
เลขมวล216
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

216Hg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Mercury-element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
pronunciationMER-kyoo-ri (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.085 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00003 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000025 %
Abundance in Sun
0.000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466