ปรอท

ปรอท (Hg)

chemical element with symbol Hg and atomic number 80
เลขอะตอม80
มวลอะตอม200.592
เลขมวล202
หมู่12
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน80 p+
นิวตรอน122 n0
อิเล็กตรอน80 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Hg (ปรอท)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
150 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
133 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
223 pm
ความหนาแน่น
13.5336 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ปรอท0153045607590105120135150165180195210225240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
10.437504 eV/particle
ionization energy of Hg (ปรอท)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
58.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.295 kJ/mol
standard enthalpy of formation
61.38 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Hg (ปรอท)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Hg (ปรอท)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Hg (ปรอท)
Orbital Diagram of Hg (ปรอท)
สถานะออกซิเดชัน-2, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterเหลว
gaseous state of matter
จุดเดือด
629.769 K
จุดหลอมเหลว
234.321 K
critical pressure
167 MPa
critical temperature
1,764.15 K
triple point
234.3156 K
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
1.000933
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000181 1/K
molar heat capacity
27.983 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000096 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
4.154 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000021 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000421 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000284
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
2.99 Å
Lattice Angles1.23081, 1.23081, 1.23081
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
25 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,407 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number76
Mendeleev Number79
Pettifor Number74
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
33.91 ± 0.34 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
374
Neutron Mass Absorption
0.063
quantum number1S0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Mercury

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร42
Natural Isotopes7
Isotopic Composition20229.74%20229.74%20023.14%20023.14%19916.94%19916.94%20113.17%20113.17%19810.04%19810.04%2046.82%2046.82%1960.15%1960.15%

170Hg

เลขมวล170
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
170.005814 ± 0.000324 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
310 ± 250 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

171Hg

เลขมวล171
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
171.003585 ± 0.000329 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70 ± 30 us
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Hg

เลขมวล172
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
171.998860581 ± 0.000161098 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
231 ± 9 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Hg

เลขมวล173
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
172.997143 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
800 ± 80 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

174Hg

เลขมวล174
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
173.992870575 ± 0.000020623 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Hg

เลขมวล175
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
174.991444451 ± 0.000087047 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Hg

เลขมวล176
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
175.98734867 ± 0.000011936 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.3 ± 1.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

177Hg

เลขมวล177
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
176.98628459 ± 0.000090952 Da
g-factor
-0.29142857142857 ± 0.014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
117 ± 7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

178Hg

เลขมวล178
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
177.982484756 ± 0.000011548 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
266.5 ± 2.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Hg

เลขมวล179
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
178.981821759 ± 0.000030188 Da
g-factor
-0.26857142857143 ± 0.0057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.05 ± 0.03 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)25%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

180Hg

เลขมวล180
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
179.97826018 ± 0.000013574 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.59 ± 0.01 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)52%
α (α emission)48%

181Hg

เลขมวล181
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
180.977819368 ± 0.000016513 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.6 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)73%
α (α emission)27%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.014%
β+α (β+-delayed α emission)9%

182Hg

เลขมวล182
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
181.974689173 ± 0.00001051 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.83 ± 0.06 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.2%
α (α emission)13.8%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

183Hg

เลขมวล183
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
182.974444652 ± 0.000007604 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.7 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.3%
α (α emission)11.7%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.6%

184Hg

เลขมวล184
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
183.971717709 ± 0.000010235 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.87 ± 0.26 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.89%
α (α emission)1.11%

185Hg

เลขมวล185
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
184.971890696 ± 0.000014641 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.1 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94%
α (α emission)6%

186Hg

เลขมวล186
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
185.969362061 ± 0.000012507 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.06 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.016%

187Hg

เลขมวล187
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
186.96981354 ± 0.00001381 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.3 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

188Hg

เลขมวล188
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
187.967580738 ± 0.000007285 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.25 ± 0.15 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3.7%

189Hg

เลขมวล189
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
188.968194776 ± 0.000033873 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.6 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

190Hg

เลขมวล190
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
189.96632225 ± 0.000017076 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

191Hg

เลขมวล191
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
190.967158301 ± 0.000023918 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49 ± 10 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

192Hg

เลขมวล192
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
191.965634263 ± 0.000016679 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.85 ± 0.2 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)

193Hg

เลขมวล193
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
192.966653395 ± 0.000016645 Da
g-factor
-0.41673333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.15 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.7 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

194Hg

เลขมวล194
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
193.965449108 ± 0.0000031 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
447 ± 28 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

195Hg

เลขมวล195
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
194.966705809 ± 0.000024843 Da
g-factor
1.0786 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.69 ± 0.16 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Hg

เลขมวล196
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
195.965833445 ± 0.000003163 Da
g-factor
0
natural abundance
0.15 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

197Hg

เลขมวล197
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
196.967213715 ± 0.000003442 Da
g-factor
1.0506 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.93 ± 0.07 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

198Hg

เลขมวล198
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
197.966769177 ± 0.000000491 Da
g-factor
0
natural abundance
10.04 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

199Hg

เลขมวล199
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
198.968280994 ± 0.000000564 Da
g-factor
1.0078 ± 0.0012
natural abundance
16.94 ± 0.12
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity-

200Hg

เลขมวล200
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
199.968326941 ± 0.000000568 Da
g-factor
0
natural abundance
23.14 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

201Hg

เลขมวล201
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
200.970303054 ± 0.000000763 Da
g-factor
-0.372 ± 0.00046666666666667
natural abundance
13.17 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity-

202Hg

เลขมวล202
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
201.970643604 ± 0.000000757 Da
g-factor
0
natural abundance
29.74 ± 0.13
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

203Hg

เลขมวล203
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
202.972872396 ± 0.00000175 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
46.61 ± 0.01 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.344 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Hg

เลขมวล204
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
203.973494037 ± 0.000000534 Da
g-factor
0
natural abundance
6.82 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

205Hg

เลขมวล205
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
204.976073151 ± 0.000003923 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.14 ± 0.09 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

206Hg

เลขมวล206
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
205.977513837 ± 0.000021943 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.32 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

207Hg

เลขมวล207
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
206.9823 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.2 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

208Hg

เลขมวล208
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
207.985759 ± 0.000033 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
135 ± 10 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

209Hg

เลขมวล209
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
208.990757 ± 0.000161 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 1.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

210Hg

เลขมวล210
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
209.99431 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64 ± 12 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.2%

211Hg

เลขมวล211
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
210.999581 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.4 ± 8.1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%

212Hg

เลขมวล212
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
212.003242 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

213Hg

เลขมวล213
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
213.008803 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

214Hg

เลขมวล214
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
214.012636 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

215Hg

เลขมวล215
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
215.018368 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

216Hg

เลขมวล216
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
216.022459 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Mercury-element

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาFrom the Roman god Mercury; symbol from Latin: hydrargyrus (liquid silver).
pronunciationMER-kyoo-ri (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.085 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00003 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000025 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5419
2p4.499
2s20.8906
3d13.4804
3p22.4798
3s23.4587
4d37.532
4f38.2392
4p35.594
4s34.7552
5d59.144
5p54.033
5s51.889
6s68.8466

alias

 • Hg
 • element 80
 • 80Hg
 • hydrargyrum
 • quicksilver
 • mercury (element)

การแปล

 • อังกฤษmercury
 • นอร์เวย์บุคมอลkvikksølv
 • ฝรั่งเศสmercure
 • อิตาลีmercurio
 • คาตาลันmercuri
 • สเปนmercurio
 • นอร์เวย์นีนอสก์kvikksølv
 • ฮังการีhigany
 • แอฟริกานส์kwik
 • อัมฮาราባዜቃ
 • อารากอนMercurio
 • อาหรับزئبق
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์زيبق
 • อัสตูเรียสMercuriu
 • อาเซอร์ไบจานCivə
 • บิกอลAsugi
 • เบลารุสртуць
 • บัลแกเรียживак
 • บังกลาপারদ
 • เบรตันMerkur
 • บอสเนียživa
 • เคิร์ดตอนกลางزیوە
 • คอร์ซิกาArgentuvivu
 • เช็กrtuť
 • ชูวัชЧĕркĕмĕл
 • เวลส์Arian byw
 • เดนมาร์กkviksølv
 • เยอรมันQuecksilber
 • กรีกυδράργυρος
 • เอสเปรันโตhidrargo
 • เอสโตเนียelavhõbe
 • บาสก์Zilarbizi
 • เปอร์เซียجیوه
 • ฟินแลนด์elohopea
 • ฟรูลีMercuri
 • ไอริชMearcair
 • กาลิเซียmercurio
 • มานซ์Mercur
 • จีนแคะsúi-ngiùn
 • ฮิบรูכספית
 • ฮินดีपारा
 • ฮินดีฟิจิMercury
 • โครเอเชียživa
 • เฮติครีโอลMèki
 • อาร์เมเนียսնդիկ
 • อินเตอร์ลิงกัวmercurio
 • อินโดนีเซียraksa
 • อีโดmerkurio
 • ไอซ์แลนด์kvikasilfur
 • ญี่ปุ่น水銀
 • โลชบันmargu
 • จอร์เจียვერცხლისწყალი
 • คาซัคСынап
 • กันนาดาಪಾದರಸ
 • เกาหลี수은
 • โคมิ-เปียร์เมียคРтуть
 • เคิร์ดZîbeq
 • โกมิТюрк
 • ละตินhydrargyrum
 • ลักเซมเบิร์กQuecksëlwer
 • lbeХьюму муси
 • ลิกูเรียMercuio
 • ลิทัวเนียgyvsidabris
 • ลัตเวียdzīvsudrabs
 • มารีмайдар
 • เมารีkonuoi
 • มาซิโดเนียжива
 • มาลายาลัมരസം
 • มราฐีपारा
 • มารีตะวันตกРтуть
 • มาเลย์raksa
 • เอียร์ซยาЭрексия
 • nahYōliamochitl
 • เยอรมันต่ำQuecksülver
 • ดัตช์kwik
 • นาวาโฮBéésh Tózháanii
 • อ็อกซิตันmercuri
 • ปัญจาบਪਾਰਾ
 • ปัมปังกาAsugi
 • โปแลนด์rtęć
 • ลาฮ์นดาپارہ
 • พัชโตپاره
 • โปรตุเกสmercúrio
 • เคชวาYaku qullqi
 • โรมาเนียmercur
 • รัสเซียртуть
 • ซิซิลีmircuriu
 • สกอตส์Mercur
 • เซอร์โบ-โครเอเชียživa
 • สโลวักortuť
 • สโลวีเนียživo srebro
 • เซอร์เบียжива
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Kwäksäälwer
 • ซุนดาCai raksa
 • สวีเดนkvicksilver
 • สวาฮีลีZebaki
 • ไซลีเซียŻywe strzybło
 • ทมิฬபாதரசம்
 • ตากาล็อกAsoge
 • ตุรกีcıva
 • ยูเครนртуть
 • อูรดูپارہ
 • เวปส์Artut'
 • เวียดนามthủy ngân
 • วาเรย์Asoge
 • คัลมืยค์Мөңгүсн
 • ยิดดิชקוועקזילבער
 • โยรูบาFàdákàolómi
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Mercury
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)mercury
 • โปรตุเกส (บราซิล)mercúrio
 • กวางตุ้ง水銀
 • สิงหลමර්කරි
 • โอดิยาପାରଦ
 • คุชราตપારો
 • emlMercùri
 • พีดมอนต์Mercuri (element)
 • กัวรานีItamembeyku
 • ตาตาร์Терекөмеш
 • มองโกเลียмөнгөн ус
 • โซมาลีMeerkuri
 • มาซันดารานีجیوه
 • อุซเบกSimob
 • จีนมินหนานChúi-gîn
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)ртуць
 • แอลเบเนียZhiva
 • เนวาร์पारो
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อาโรมาเนียGhearyiru
 • วอลลูนMierkeure
 • cdoCūi-ngṳ̀ng
 • ลิมเบิร์กKwik
 • แฟโรKyksilvur
 • คีร์กีซСымап
 • มอลตาmerkurju
 • เกลิกสกอตMearcair
 • ลอมบาร์ดMercurio
 • เนปาลपारो
 • กีกูยูMercury
 • จ้วงRaemxngaenz
 • สันสกฤตपारदः
 • คะห์โอซาI-Mercury
 • ทิเบตམེར་ཁུ་རི།
 • โวลาพึคmärkurin
 • โภชปุรีपारा
 • บัชคีร์терегөмөш
 • เตลูกูపాదరసము
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาmercurio
 • ซามิเหนือeallisilba
 • oloArtugu
 • พม่าပြဒါး
 • kbpMɛrɩkɩrɩ
 • ออสเซเตียДжынасу
 • จีนอู๋
 • ฟริเซียนเหนือKwaksalwer
 • ธิเวหิދިރޭރަހަ
 • ฮาวายMelekulia
 • hywՍնդիկ
 • เอกซ์เตรมาดูราMercuriu (elementu)
 • อุยกูร์مېركۇرىي(element)
 • ทาจิกСимоб
 • ซาร์เดญาMercùriu (elementu chìmicu)
 • ซามิลูเลviessosilbba
 • ซามิอีนารีelleesilbâ
 • ซามิสคอลต์jieʹllisilbb
 • อาหรับโมร็อกโกزاواق
 • คอร์นิชMerkuri
 • มณีปุระꯁꯅꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ
 • มาลากาซีVolavelona
 • บาหลีRasa (unsur)
 • dagZeeba
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)терекөмеш
 • โอโรโมMeetii-gaanfuree ykn meerkurii