Holm

Holm (Ho)

67. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa67
Masa atomowa164.93033
liczba masowa165
Grupa
Okres6
Blokf
Protony67 p+
Neutrony98 n0
Elektrony67 e-
Animated Model atomu Bohra of Ho (Holm)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
166 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
promień van der Waalsa
230 pm
gęstość
8,8 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ho (Holm)
ciepło parowania
301 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
300,6 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 29, 8, 2
Model atomu Bohra: Ho (Holm)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ho (Holm)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f11 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ho (Holm)
Orbital Diagram of Ho (Holm)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
1.23
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 973,15 K
Temperatura topnienia
1 745,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000112 1/K
molar heat capacity
27,15 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,165 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,00000094 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000549 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000905467 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
temperatura Curie
20 K
temperatura Néela
132 K
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
40 GPa
moduł Kirchhoffa
26 GPa
moduł Younga
65 GPa
współczynnik Poissona
0,23
prędkość dźwięku
2 760 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
64
Neutron Mass Absorption
0,015
liczby kwantowe4I15/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy38
Radioactive Isotopes38

140Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,968526 ± 0,000537 Da
liczba masowa140
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

140Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

141Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,963108 ± 0,00043 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,1 ± 0,1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

141Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

142Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,96001 ± 0,00043 Da
liczba masowa142
g-factor
czas połowicznego rozpadu
400 ± 100 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

142Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

143Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,95486 ± 0,00032 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

143Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,952109712 ± 0,0000091 Da
liczba masowa144
g-factor
czas połowicznego rozpadu
700 ± 100 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

144Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

145Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,947267392 ± 0,000008 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

145Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,944993503 ± 0,000007071 Da
liczba masowa146
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,32 ± 0,22 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

146Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,940142293 ± 0,000005368 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,4 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

147Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,937743925 ± 0,00009 Da
liczba masowa148
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 1,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

148Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,933820457 ± 0,000012866 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

149Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,933498353 ± 0,000015209 Da
liczba masowa150
g-factor
czas połowicznego rozpadu
76,8 ± 1,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość

150Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,931698176 ± 0,000008908 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
35,2 ± 0,1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

151Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,931717618 ± 0,000013449 Da
liczba masowa152
g-factor
-0,51 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
161,8 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
data odkrycia1963
parzystość-

152Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,930206671 ± 0,000005438 Da
liczba masowa153
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,03 m
spin11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
data odkrycia1963
parzystość-

153Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,930606776 ± 0,00000882 Da
liczba masowa154
g-factor
-0,3205 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
11,76 ± 0,19 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
data odkrycia1966
parzystość-

154Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,929103363 ± 0,000018754 Da
liczba masowa155
g-factor
1,4 ± 0,012
czas połowicznego rozpadu
48 ± 2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
data odkrycia1959
parzystość+

155Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,929641634 ± 0,000041249 Da
liczba masowa156
g-factor
0,745 ± 0,0075
czas połowicznego rozpadu
56 ± 1 m
spin4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
data odkrycia1957
parzystość-

156Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,928251974 ± 0,000025194 Da
liczba masowa157
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
12,6 ± 0,2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
data odkrycia1966
parzystość-

157Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,92894491 ± 0,000029099 Da
liczba masowa158
g-factor
0,7552 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 0,4 m
spin5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
data odkrycia1961
parzystość+

158Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

159Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,927718683 ± 0,000003268 Da
liczba masowa159
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
33,05 ± 0,11 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
data odkrycia1958
parzystość-

159Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,928735538 ± 0,00001612 Da
liczba masowa160
g-factor
0,74 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
25,6 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
data odkrycia1950
parzystość+

160Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,927861815 ± 0,000002309 Da
liczba masowa161
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
2,48 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
data odkrycia1954
parzystość-

161Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

162Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,929102543 ± 0,00000333 Da
liczba masowa162
g-factor
2,32 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
15 ± 1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

162Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,92874026 ± 0,000000744 Da
liczba masowa163
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
4,57 ± 0,025 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
data odkrycia1957
parzystość-

163Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

164Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,930240548 ± 0,000001492 Da
liczba masowa164
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28,8 ± 0,5 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

164Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
164,930329116 ± 0,000000844 Da
liczba masowa165
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość-

166Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,932291209 ± 0,000000844 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
26,812 ± 0,007 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość-

166Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,933140254 ± 0,00000557 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,1 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

167Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,935523766 ± 0,000032207 Da
liczba masowa168
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,99 ± 0,07 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

168Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,93687989 ± 0,000021522 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,72 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

169Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

170Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,939626548 ± 0,000053697 Da
liczba masowa170
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,76 ± 0,05 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

170Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

171Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,941472713 ± 0,000644128 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
53 ± 2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

171Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,94473 ± 0,00021 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

172Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,94702 ± 0,00032 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

173Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

174Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,950757 ± 0,000322 Da
liczba masowa174
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,7 ± 0,4 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

174Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

175Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,953516 ± 0,000429 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,88 ± 0,55 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

175Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

176Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,957713 ± 0,000537 Da
liczba masowa176
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

176Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

177Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,961052 ± 0,000537 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

177Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
n (neutron emission)%

178Ho

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,965507 ± 0,000537 Da
liczba masowa178
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

178Ho Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Holmium

historia

odkrywca lub wynalazcaJ.L. Soret
miejsce odkryciaSwitzerland
data odkrycia1878
etymologiaFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
wymowaHOLE-mi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,3 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000022 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000059 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561