Holm

Holm (Ho)

67. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa67
Masa atomowa164.93033
liczba masowa165
Grupa
Okres6
Blokf
proton67 p+
neutron98 n0
elektron67 e-
Animated Model atomu Bohra of Ho (Holm)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
166 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
promień van der Waalsa
230 pm
gęstość
8,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Holm0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ho (Holm)
ciepło parowania
301 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
300,6 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 29, 8, 2
Model atomu Bohra: Ho (Holm)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ho (Holm)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ho (Holm)
Orbital Diagram of Ho (Holm)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
1.23
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 973,15 K
Temperatura topnienia
1 745,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000112 1/K
molar heat capacity
27,15 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,165 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,00000094 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000549 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000905467 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
temperatura Curie
20 K
temperatura Néela
132 K
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
40 GPa
moduł Kirchhoffa
26 GPa
moduł Younga
65 GPa
współczynnik Poissona
0,23
prędkość dźwięku
2 760 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
64
Neutron Mass Absorption
0,015
liczby kwantowe4I15/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy38
Natural Isotopes1

140Ho

liczba masowa140
liczba neutronów73
względna masa atomowa
139,968526 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

liczba masowa141
liczba neutronów74
względna masa atomowa
140,963108 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,1 ± 0,1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

liczba masowa142
liczba neutronów75
względna masa atomowa
141,96001 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
400 ± 100 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

liczba masowa143
liczba neutronów76
względna masa atomowa
142,95486 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

liczba masowa144
liczba neutronów77
względna masa atomowa
143,952109712 ± 0,0000091 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
700 ± 100 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

liczba masowa145
liczba neutronów78
względna masa atomowa
144,947267392 ± 0,000008 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

liczba masowa146
liczba neutronów79
względna masa atomowa
145,944993503 ± 0,000007071 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,32 ± 0,22 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

liczba masowa147
liczba neutronów80
względna masa atomowa
146,940142293 ± 0,000005368 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,4 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

liczba masowa148
liczba neutronów81
względna masa atomowa
147,937743925 ± 0,00009 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 1,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

liczba masowa149
liczba neutronów82
względna masa atomowa
148,933820457 ± 0,000012866 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

liczba masowa150
liczba neutronów83
względna masa atomowa
149,933498353 ± 0,000015209 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
76,8 ± 1,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

liczba masowa151
liczba neutronów84
względna masa atomowa
150,931698176 ± 0,000008908 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,2 ± 0,1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

liczba masowa152
liczba neutronów85
względna masa atomowa
151,931717618 ± 0,000013449 Da
g-factor
-0,51 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
161,8 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

liczba masowa153
liczba neutronów86
względna masa atomowa
152,930206671 ± 0,000005438 Da
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,03 m
spin11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

liczba masowa154
liczba neutronów87
względna masa atomowa
153,930606776 ± 0,00000882 Da
g-factor
-0,3205 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,76 ± 0,19 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

liczba masowa155
liczba neutronów88
względna masa atomowa
154,929103363 ± 0,000018754 Da
g-factor
1,4 ± 0,012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48 ± 2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

liczba masowa156
liczba neutronów89
względna masa atomowa
155,929641634 ± 0,000041249 Da
g-factor
0,745 ± 0,0075
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 1 m
spin4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

liczba masowa157
liczba neutronów90
względna masa atomowa
156,928251974 ± 0,000025194 Da
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,6 ± 0,2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

liczba masowa158
liczba neutronów91
względna masa atomowa
157,92894491 ± 0,000029099 Da
g-factor
0,7552 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 0,4 m
spin5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

liczba masowa159
liczba neutronów92
względna masa atomowa
158,927718683 ± 0,000003268 Da
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,05 ± 0,11 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

liczba masowa160
liczba neutronów93
względna masa atomowa
159,928735538 ± 0,00001612 Da
g-factor
0,74 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,6 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

liczba masowa161
liczba neutronów94
względna masa atomowa
160,927861815 ± 0,000002309 Da
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,48 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

162Ho

liczba masowa162
liczba neutronów95
względna masa atomowa
161,929102543 ± 0,00000333 Da
g-factor
2,32 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

liczba masowa163
liczba neutronów96
względna masa atomowa
162,92874026 ± 0,000000744 Da
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,57 ± 0,025 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

164Ho

liczba masowa164
liczba neutronów97
względna masa atomowa
163,930240548 ± 0,000001492 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,8 ± 0,5 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

liczba masowa165
liczba neutronów98
względna masa atomowa
164,930329116 ± 0,000000844 Da
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość-

166Ho

liczba masowa166
liczba neutronów99
względna masa atomowa
165,932291209 ± 0,000000844 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,812 ± 0,007 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Ho

liczba masowa167
liczba neutronów100
względna masa atomowa
166,933140254 ± 0,00000557 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,1 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Ho

liczba masowa168
liczba neutronów101
względna masa atomowa
167,935523766 ± 0,000032207 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,99 ± 0,07 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Ho

liczba masowa169
liczba neutronów102
względna masa atomowa
168,93687989 ± 0,000021522 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,72 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

170Ho

liczba masowa170
liczba neutronów103
względna masa atomowa
169,939626548 ± 0,000053697 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,76 ± 0,05 m
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

171Ho

liczba masowa171
liczba neutronów104
względna masa atomowa
170,941472713 ± 0,000644128 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53 ± 2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Ho

liczba masowa172
liczba neutronów105
względna masa atomowa
171,94473 ± 0,00021 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Ho

liczba masowa173
liczba neutronów106
względna masa atomowa
172,94702 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,1 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

174Ho

liczba masowa174
liczba neutronów107
względna masa atomowa
173,950757 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,7 ± 0,4 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

175Ho

liczba masowa175
liczba neutronów108
względna masa atomowa
174,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,88 ± 0,55 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

liczba masowa176
liczba neutronów109
względna masa atomowa
175,957713 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

liczba masowa177
liczba neutronów110
względna masa atomowa
176,961052 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

liczba masowa178
liczba neutronów111
względna masa atomowa
177,965507 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

historia

odkrywca lub wynalazcaJ.L. Soret
miejsce odkryciaSwitzerland
data odkrycia1878
etymologiaFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
wymowaHOLE-mi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,3 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000022 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000059 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561