Holmium

Holmium (Ho)

chemický prvok s protónovým číslom 67
Protónové číslo67
Atómová hmotnosť164.93033
Nukleónové číslo165
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón67 p+
Neutrón98 n0
elektrón67 e-
Animated Bohrov model atómu of Ho (Holmium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
166 pm
Metallic Radius
iónový polomer
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
Van der Waalsov polomer
230 pm
density
8,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Holmium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ho (Holmium)
Merné skupenské teplo varu
301 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
300,6 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 29, 8, 2
Bohrov model atómu: Ho (Holmium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ho (Holmium)
electron configuration[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ho (Holmium)
Orbital Diagram of Ho (Holmium)
Oxidačné číslo0, 2, 3
Elektronegativita
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 973,15 K
Teplota topenia
1 745,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000112 1/K
Molárna tepelná kapacita
27,15 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,165 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,1 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000094 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000549 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000905467 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
Curieho teplota
20 K
Néel temperature
132 K
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
40 GPa
shear modulus
26 GPa
Youngov modul
65 GPa
Poissonova konštanta
0,23
rýchlosť zvuku
2 760 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0,015
Kvantové číslo4I15/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy38
Natural Isotopes1

140Ho

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
139,968526 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 3 ms
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
140,963108 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,1 ± 0,1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
141,96001 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
400 ± 100 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
142,95486 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
143,952109712 ± 0,0000091 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
700 ± 100 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
144,947267392 ± 0,000008 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
145,944993503 ± 0,000007071 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,32 ± 0,22 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
146,940142293 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,8 ± 0,4 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
147,937743925 ± 0,00009 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2 ± 1,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
148,933820457 ± 0,000012866 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,1 ± 0,2 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
149,933498353 ± 0,000015209 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
76,8 ± 1,8 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
150,931698176 ± 0,000008908 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,2 ± 0,1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
151,931717618 ± 0,000013449 Da
g-factor
-0,51 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
161,8 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
152,930206671 ± 0,000005438 Da
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,01 ± 0,03 m
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
153,930606776 ± 0,00000882 Da
g-factor
-0,3205 ± 0,003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,76 ± 0,19 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
154,929103363 ± 0,000018754 Da
g-factor
1,4 ± 0,012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48 ± 2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
155,929641634 ± 0,000041249 Da
g-factor
0,745 ± 0,0075
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56 ± 1 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
156,928251974 ± 0,000025194 Da
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,6 ± 0,2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
157,92894491 ± 0,000029099 Da
g-factor
0,7552 ± 0,0006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,3 ± 0,4 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
158,927718683 ± 0,000003268 Da
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,05 ± 0,11 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
159,928735538 ± 0,00001612 Da
g-factor
0,74 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,6 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
160,927861815 ± 0,000002309 Da
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,48 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

162Ho

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
161,929102543 ± 0,00000333 Da
g-factor
2,32 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
162,92874026 ± 0,000000744 Da
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,57 ± 0,025 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

164Ho

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
163,930240548 ± 0,000001492 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,8 ± 0,5 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
164,930329116 ± 0,000000844 Da
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
dátum objavu1934
parity-

166Ho

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
165,932291209 ± 0,000000844 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,812 ± 0,007 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Ho

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
166,933140254 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,1 ± 0,1 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Ho

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
167,935523766 ± 0,000032207 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,99 ± 0,07 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Ho

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
168,93687989 ± 0,000021522 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,72 ± 0,1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Ho

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
169,939626548 ± 0,000053697 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,76 ± 0,05 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

171Ho

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
170,941472713 ± 0,000644128 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53 ± 2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Ho

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
171,94473 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Ho

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
172,94702 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,1 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Ho

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
173,950757 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,7 ± 0,4 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Ho

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
174,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,88 ± 0,55 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
175,957713 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
176,961052 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
177,965507 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJ.L. Soret
miesto nálezuSwitzerland
dátum objavu1878
etymológiaFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
pronunciationHOLE-mi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
1,3 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000022 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000059 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561