Hassium

Hassium (Hs)

chemický prvek s atomovým číslem 108
Atomové číslo108
Atomová hmotnost269
Nukleonové číslo263
Skupina8
Perioda7
Blokd
proton108 p+
neutron155 n0
elektron108 e-
Animated Bohrův model atomu of Hs (Hassium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
134 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
40,7 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Hs (Hassium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Bohrův model atomu: Hs (Hassium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Hs (Hassium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Hs (Hassium)
Orbital Diagram of Hs (Hassium)
Oxidační číslo8
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo5D4
space group ()

Izotopy hassia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy18
Natural Isotopes0

263Hs

Nukleonové číslo263
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
263,128479 ± 0,000212 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,9 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

Nukleonové číslo264
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
264,12835633 ± 0,000031005 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

Nukleonové číslo265
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
265,129791744 ± 0,000025719 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,96 ± 0,16 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1984
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

Nukleonové číslo266
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
266,130048783 ± 0,000029099 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

Nukleonové číslo267
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
267,131678 ± 0,000102 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

Nukleonové číslo268
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
268,132011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,4 ± 1,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

269Hs

Nukleonové číslo269
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
269,133649 ± 0,000141 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

270Hs

Nukleonové číslo270
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
270,134313 ± 0,000266 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9 ± 4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

Nukleonové číslo271
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
271,137082 ± 0,000296 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

Nukleonové číslo272
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
272,138492 ± 0,000547 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

Nukleonové číslo273
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
273,141458 ± 0,000401 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 060 ± 500 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

Nukleonové číslo274
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
274,143217 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

Nukleonové číslo275
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
275,14653 ± 0,000637 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
280 ± 130 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

276Hs

Nukleonové číslo276
neutronové číslo168
relativní atomová hmotnost
276,148348 ± 0,000773 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

Nukleonové číslo277
neutronové číslo169
relativní atomová hmotnost
277,151772 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12 ± 9 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

Nukleonové číslo278
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
278,153753 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2016
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

Nukleonové číslo279
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
279,157274 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

Nukleonové číslo280
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
280,159335 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

dějiny

objevitel nebo vynálezceHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1984
etymologieNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
výslovnostHES-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants