Χάσιο

Χάσιο (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
Ατομικός Αριθμός108
Ατομικό βάρος269
Μαζικός αριθμός263
Ομάδα8
Περίοδος7
Τομέαςd
πρωτόνιο108 p+
νετρόνιο155 n0
ηλεκτρόνιο108 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Hs (Χάσιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα
40,7 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Hs (Χάσιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Hs (Χάσιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Hs (Χάσιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Hs (Χάσιο)
Orbital Diagram of Hs (Χάσιο)
Αριθμός οξείδωσης8
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός5D4
space group ()

Isotopes of Hassium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

263Hs

Μαζικός αριθμός263
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
263,128479 ± 0,000212 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,9 ± 0,4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

Μαζικός αριθμός264
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
264,12835633 ± 0,000031005 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,7 ± 0,3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

Μαζικός αριθμός265
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
265,129791744 ± 0,000025719 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,96 ± 0,16 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

Μαζικός αριθμός266
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
266,130048783 ± 0,000029099 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3 ± 0,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

Μαζικός αριθμός267
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
267,131678 ± 0,000102 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55 ± 11 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

Μαζικός αριθμός268
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
268,132011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,4 ± 1,1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

269Hs

Μαζικός αριθμός269
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
269,133649 ± 0,000141 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15 ± 7 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

270Hs

Μαζικός αριθμός270
αριθμός νετρονίων162
σχετική ατομική μάζα
270,134313 ± 0,000266 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9 ± 4 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

Μαζικός αριθμός271
αριθμός νετρονίων163
σχετική ατομική μάζα
271,137082 ± 0,000296 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2008
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

Μαζικός αριθμός272
αριθμός νετρονίων164
σχετική ατομική μάζα
272,138492 ± 0,000547 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

Μαζικός αριθμός273
αριθμός νετρονίων165
σχετική ατομική μάζα
273,141458 ± 0,000401 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1.060 ± 500 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

Μαζικός αριθμός274
αριθμός νετρονίων166
σχετική ατομική μάζα
274,143217 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

Μαζικός αριθμός275
αριθμός νετρονίων167
σχετική ατομική μάζα
275,14653 ± 0,000637 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
280 ± 130 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

276Hs

Μαζικός αριθμός276
αριθμός νετρονίων168
σχετική ατομική μάζα
276,148348 ± 0,000773 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

Μαζικός αριθμός277
αριθμός νετρονίων169
σχετική ατομική μάζα
277,151772 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12 ± 9 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

Μαζικός αριθμός278
αριθμός νετρονίων170
σχετική ατομική μάζα
278,153753 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

Μαζικός αριθμός279
αριθμός νετρονίων171
σχετική ατομική μάζα
279,157274 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

Μαζικός αριθμός280
αριθμός νετρονίων172
σχετική ατομική μάζα
280,159335 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1984
ΕτυμολογίαNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
pronunciationHES-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants