Has

Has (Hs)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa108
Masa atomowa269
liczba masowa263
Grupa8
Okres7
Blokd
Protony108 p+
Neutrony155 n0
Elektrony108 e-
Animated Model atomu Bohra of Hs (Has)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
134 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
40,7 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Hs (Has)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Model atomu Bohra: Hs (Has)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d6 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Hs (Has)
Orbital Diagram of Hs (Has)
stopień utlenienia8
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5D4
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Hassium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy18
Radioactive Isotopes18

263Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
263,128479 ± 0,000212 Da
liczba masowa263
g-factor
czas połowicznego rozpadu
0,9 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

263Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

264Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
264,12835633 ± 0,000031005 Da
liczba masowa264
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
0,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

264Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
265,129791744 ± 0,000025719 Da
liczba masowa265
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,96 ± 0,16 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

265Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

266Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
266,130048783 ± 0,000029099 Da
liczba masowa266
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

266Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
267,131678 ± 0,000102 Da
liczba masowa267
g-factor
czas połowicznego rozpadu
55 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

267Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)%

268Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
268,132011 ± 0,000322 Da
liczba masowa268
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 1,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

268Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

269Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
269,133649 ± 0,000141 Da
liczba masowa269
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15 ± 7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

269Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

270Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
270,134313 ± 0,000266 Da
liczba masowa270
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9 ± 4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

270Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

271Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
271,137082 ± 0,000296 Da
liczba masowa271
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

271Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

272Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
272,138492 ± 0,000547 Da
liczba masowa272
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

272Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
273,141458 ± 0,000401 Da
liczba masowa273
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1 060 ± 500 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

273Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

274Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
274,143217 ± 0,000504 Da
liczba masowa274
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

274Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

275Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
275,14653 ± 0,000637 Da
liczba masowa275
g-factor
czas połowicznego rozpadu
280 ± 130 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

275Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

276Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
276,148348 ± 0,000773 Da
liczba masowa276
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

276Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
277,151772 ± 0,00048 Da
liczba masowa277
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 9 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

277Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

278Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
278,153753 ± 0,000322 Da
liczba masowa278
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

278Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

279Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
279,157274 ± 0,000644 Da
liczba masowa279
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

279Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Hs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
280,159335 ± 0,000644 Da
liczba masowa280
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

280Hs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 108 Hassium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1984
etymologiaNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
wymowaHES-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants