Has

Has (Hs)

108. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa108
Masa atomowa269
liczba masowa263
Grupa8
Okres7
Blokd
proton108 p+
neutron155 n0
elektron108 e-
Animated Model atomu Bohra of Hs (Has)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
134 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
40,7 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Hs (Has)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Model atomu Bohra: Hs (Has)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Hs (Has)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Hs (Has)
Orbital Diagram of Hs (Has)
stopień utlenienia8
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5D4
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Hassium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy18
Natural Isotopes0

263Hs

liczba masowa263
liczba neutronów155
względna masa atomowa
263,128479 ± 0,000212 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,9 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

liczba masowa264
liczba neutronów156
względna masa atomowa
264,12835633 ± 0,000031005 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

liczba masowa265
liczba neutronów157
względna masa atomowa
265,129791744 ± 0,000025719 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,96 ± 0,16 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

liczba masowa266
liczba neutronów158
względna masa atomowa
266,130048783 ± 0,000029099 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

liczba masowa267
liczba neutronów159
względna masa atomowa
267,131678 ± 0,000102 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

liczba masowa268
liczba neutronów160
względna masa atomowa
268,132011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 1,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

269Hs

liczba masowa269
liczba neutronów161
względna masa atomowa
269,133649 ± 0,000141 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

270Hs

liczba masowa270
liczba neutronów162
względna masa atomowa
270,134313 ± 0,000266 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

liczba masowa271
liczba neutronów163
względna masa atomowa
271,137082 ± 0,000296 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

liczba masowa272
liczba neutronów164
względna masa atomowa
272,138492 ± 0,000547 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

liczba masowa273
liczba neutronów165
względna masa atomowa
273,141458 ± 0,000401 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 060 ± 500 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

liczba masowa274
liczba neutronów166
względna masa atomowa
274,143217 ± 0,000504 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

liczba masowa275
liczba neutronów167
względna masa atomowa
275,14653 ± 0,000637 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
280 ± 130 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

276Hs

liczba masowa276
liczba neutronów168
względna masa atomowa
276,148348 ± 0,000773 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

liczba masowa277
liczba neutronów169
względna masa atomowa
277,151772 ± 0,00048 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 9 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

liczba masowa278
liczba neutronów170
względna masa atomowa
278,153753 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

liczba masowa279
liczba neutronów171
względna masa atomowa
279,157274 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

liczba masowa280
liczba neutronów172
względna masa atomowa
280,159335 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1984
etymologiaNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
wymowaHES-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants