Hassium

Hassium (Hs)

chemický prvok s protónovým číslom 108
Protónové číslo108
Atómová hmotnosť269
Nukleónové číslo263
Skupina8
Perióda7
Orbitáld
protón108 p+
Neutrón155 n0
elektrón108 e-
Animated Bohrov model atómu of Hs (Hassium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
134 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
40,7 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Hs (Hassium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Bohrov model atómu: Hs (Hassium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Hs (Hassium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Hs (Hassium)
Orbital Diagram of Hs (Hassium)
Oxidačné číslo8
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo5D4
Priestorová grupa ()

Isotopes of Hassium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy18
Natural Isotopes0

263Hs

Nukleónové číslo263
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
263,128479 ± 0,000212 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,9 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

Nukleónové číslo264
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
264,12835633 ± 0,000031005 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

Nukleónové číslo265
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
265,129791744 ± 0,000025719 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,96 ± 0,16 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

Nukleónové číslo266
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
266,130048783 ± 0,000029099 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

Nukleónové číslo267
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
267,131678 ± 0,000102 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

Nukleónové číslo268
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
268,132011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,4 ± 1,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Hs

Nukleónové číslo269
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
269,133649 ± 0,000141 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Hs

Nukleónové číslo270
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
270,134313 ± 0,000266 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

Nukleónové číslo271
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
271,137082 ± 0,000296 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

Nukleónové číslo272
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
272,138492 ± 0,000547 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

Nukleónové číslo273
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
273,141458 ± 0,000401 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 060 ± 500 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

Nukleónové číslo274
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
274,143217 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

Nukleónové číslo275
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
275,14653 ± 0,000637 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
280 ± 130 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Hs

Nukleónové číslo276
neutrónové číslo168
Relatívna atómová hmotnosť
276,148348 ± 0,000773 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

Nukleónové číslo277
neutrónové číslo169
Relatívna atómová hmotnosť
277,151772 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 9 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

Nukleónové číslo278
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
278,153753 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

Nukleónové číslo279
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
279,157274 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

Nukleónové číslo280
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
280,159335 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miesto nálezuGermany
dátum objavu1984
etymológiaNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
pronunciationHES-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants