Хасијум

Хасијум (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
Атомски број108
Атомска маса269
Масени број263
Група8
Периода7
Блокd
протон108 p+
неутрон155 n0
електрон108 e-
Animated Боров модел атома of Hs (Хасијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
40,7 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Hs (Хасијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Боров модел атома: Hs (Хасијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Hs (Хасијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced Боров модел атома of Hs (Хасијум)
Orbital Diagram of Hs (Хасијум)
оксидациони број8
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број5D4
кристалографска група ()

Isotopes of Hassium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи18
Natural Isotopes0

263Hs

Масени број263
неутронски број155
атомска тежина
263,128479 ± 0,000212 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,9 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

Масени број264
неутронски број156
атомска тежина
264,12835633 ± 0,000031005 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,7 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

Масени број265
неутронски број157
атомска тежина
265,129791744 ± 0,000025719 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,96 ± 0,16 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

Масени број266
неутронски број158
атомска тежина
266,130048783 ± 0,000029099 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3 ± 0,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

Масени број267
неутронски број159
атомска тежина
267,131678 ± 0,000102 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55 ± 11 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

Масени број268
неутронски број160
атомска тежина
268,132011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,4 ± 1,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

269Hs

Масени број269
неутронски број161
атомска тежина
269,133649 ± 0,000141 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 7 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

270Hs

Масени број270
неутронски број162
атомска тежина
270,134313 ± 0,000266 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

Масени број271
неутронски број163
атомска тежина
271,137082 ± 0,000296 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

Масени број272
неутронски број164
атомска тежина
272,138492 ± 0,000547 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

Масени број273
неутронски број165
атомска тежина
273,141458 ± 0,000401 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1.060 ± 500 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

Масени број274
неутронски број166
атомска тежина
274,143217 ± 0,000504 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

Масени број275
неутронски број167
атомска тежина
275,14653 ± 0,000637 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
280 ± 130 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

276Hs

Масени број276
неутронски број168
атомска тежина
276,148348 ± 0,000773 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

Масени број277
неутронски број169
атомска тежина
277,151772 ± 0,00048 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12 ± 9 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

Масени број278
неутронски број170
атомска тежина
278,153753 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

Масени број279
неутронски број171
атомска тежина
279,157274 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

Масени број280
неутронски број172
атомска тежина
280,159335 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

историја

откриоHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
место открићаGermany
датум открића1984
етимологијаNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
изговорHES-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants