แฮลเชียม

แฮลเชียม (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
เลขอะตอม108
มวลอะตอม269
เลขมวล263
หมู่8
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน108 p+
นิวตรอน155 n0
Electrons108 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Hs (แฮลเชียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
40.7 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Hs (แฮลเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
แบบจำลองของบอร์: Hs (แฮลเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d6 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Hs (แฮลเชียม)
Orbital Diagram of Hs (แฮลเชียม)
สถานะออกซิเดชัน8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number5D4
space group ()

Isotopes of Hassium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Radioactive Isotopes18

263Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
263.128479 ± 0.000212 Da
เลขมวล263
g-factor
ครึ่งชีวิต
0.9 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

263Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

264Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
264.12835633 ± 0.000031005 Da
เลขมวล264
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
0.7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

264Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
265.129791744 ± 0.000025719 Da
เลขมวล265
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.96 ± 0.16 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

265Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

266Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
266.130048783 ± 0.000029099 Da
เลขมวล266
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

266Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
267.131678 ± 0.000102 Da
เลขมวล267
g-factor
ครึ่งชีวิต
55 ± 11 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

267Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)%

268Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
268.132011 ± 0.000322 Da
เลขมวล268
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 1.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

268Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

269Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
269.133649 ± 0.000141 Da
เลขมวล269
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 7 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

269Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

270Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
270.134313 ± 0.000266 Da
เลขมวล270
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9 ± 4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

270Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

271Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
271.137082 ± 0.000296 Da
เลขมวล271
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

271Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

272Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
272.138492 ± 0.000547 Da
เลขมวล272
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

272Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
273.141458 ± 0.000401 Da
เลขมวล273
g-factor
ครึ่งชีวิต
1,060 ± 500 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

273Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

274Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
274.143217 ± 0.000504 Da
เลขมวล274
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

274Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

275Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
275.14653 ± 0.000637 Da
เลขมวล275
g-factor
ครึ่งชีวิต
280 ± 130 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

275Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

276Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
276.148348 ± 0.000773 Da
เลขมวล276
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

276Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
277.151772 ± 0.00048 Da
เลขมวล277
g-factor
ครึ่งชีวิต
12 ± 9 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

277Hs Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

278Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
278.153753 ± 0.000322 Da
เลขมวล278
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

278Hs Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

279Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
279.157274 ± 0.000644 Da
เลขมวล279
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

279Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
280.159335 ± 0.000644 Da
เลขมวล280
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

280Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 108 Hassium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1984
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
pronunciationHES-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants