แฮลเชียม

แฮลเชียม (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
เลขอะตอม108
มวลอะตอม269
เลขมวล263
หมู่8
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน108 p+
นิวตรอน155 n0
อิเล็กตรอน108 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Hs (แฮลเชียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
40.7 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Hs (แฮลเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
แบบจำลองของบอร์: Hs (แฮลเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Hs (แฮลเชียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Hs (แฮลเชียม)
Orbital Diagram of Hs (แฮลเชียม)
สถานะออกซิเดชัน8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number5D4
space group ()

Isotopes of Hassium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Natural Isotopes0

263Hs

เลขมวล263
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
263.128479 ± 0.000212 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.9 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

เลขมวล264
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
264.12835633 ± 0.000031005 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

เลขมวล265
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
265.129791744 ± 0.000025719 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.96 ± 0.16 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

เลขมวล266
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
266.130048783 ± 0.000029099 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

เลขมวล267
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
267.131678 ± 0.000102 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55 ± 11 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

เลขมวล268
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
268.132011 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 1.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Hs

เลขมวล269
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
269.133649 ± 0.000141 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 7 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Hs

เลขมวล270
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
270.134313 ± 0.000266 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

เลขมวล271
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
271.137082 ± 0.000296 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

เลขมวล272
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
272.138492 ± 0.000547 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

เลขมวล273
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
273.141458 ± 0.000401 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1,060 ± 500 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

เลขมวล274
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
274.143217 ± 0.000504 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

เลขมวล275
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
275.14653 ± 0.000637 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
280 ± 130 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Hs

เลขมวล276
เลขนิวตรอน168
น้ำหนักอะตอม
276.148348 ± 0.000773 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

เลขมวล277
เลขนิวตรอน169
น้ำหนักอะตอม
277.151772 ± 0.00048 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 9 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

เลขมวล278
เลขนิวตรอน170
น้ำหนักอะตอม
278.153753 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

เลขมวล279
เลขนิวตรอน171
น้ำหนักอะตอม
279.157274 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

เลขมวล280
เลขนิวตรอน172
น้ำหนักอะตอม
280.159335 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1984
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
pronunciationHES-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Hs
 • element 108
 • unniloctium
 • Uno

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลhassium
 • ฝรั่งเศสhassium
 • อังกฤษhassium
 • นอร์เวย์นีนอสก์hassium
 • เยอรมันHassium
 • สเปนhasio
 • สวีเดนhassium
 • เดนมาร์กhassium
 • อิตาลีhassio
 • ฮังการีhasszium
 • ดัตช์hassium
 • อัมฮาราሀሲየም
 • อารากอนhassio
 • อาหรับهاسيوم
 • อาเซอร์ไบจานhassium
 • เบลารุสхасій
 • บัลแกเรียхасий
 • บังกลาহ্যাসিয়াম
 • บอสเนียhasij
 • คาตาลันhassi
 • คอร์ซิกาhassiu
 • เช็กhassium
 • ชูวัชХасси
 • เวลส์hasiwm
 • กรีกχάσιο
 • เอสเปรันโตhasio
 • เอสโตเนียhassium
 • บาสก์hassio
 • เปอร์เซียهاسیم
 • ฟินแลนด์hassium
 • ฟรูลีhassi
 • ไอริชhaisiam
 • กาลิเซียhassio
 • มานซ์hassium
 • จีนแคะhassium
 • ฮิบรูהאסיום
 • ฮินดีฟิจิhassium
 • โครเอเชียhasij
 • เฮติครีโอลasyòm
 • อาร์เมเนียհասիում
 • อินเตอร์ลิงกัวhassium
 • อินโดนีเซียhasium
 • อีโดhasio
 • ญี่ปุ่นハッシウム
 • โลชบันjinmrxasi
 • ชวาhassium
 • กันนาดาಹಾಸ್ಸಿಯಮ್
 • เกาหลี하슘
 • เคิร์ดhasiyûm
 • โกมิхассий
 • ละตินhassium
 • ลักเซมเบิร์กHassium
 • ลิกูเรียhassio
 • ลิทัวเนียhasis
 • ลัตเวียhasijs
 • มาลายาลัมഹാസ്സിയം
 • มองโกเลียхасси
 • มราฐีहासियम
 • มารีตะวันตกхассий
 • มาเลย์hasium
 • โปแลนด์has
 • โปรตุเกสhássio
 • เคชวาhasyu
 • โรมาเนียhassiu
 • รัสเซียхассий
 • ซิซิลีassiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียhasijum
 • สโลวักhassium
 • สโลวีเนียhasij
 • แอลเบเนียhassiumi
 • เซอร์เบียхасијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์hassium
 • ทมิฬஆசியம்
 • ตุรกีhassiyum
 • อุยกูร์ھاسسىي
 • ยูเครนгасій
 • อูรดูہاسیئم
 • เวปส์hassii
 • เวียดนามhassi
 • วาเรย์hassyo
 • คัลมืยค์хассиум
 • โยรูบาHassiomu
 • จีน𨭆
 • เบรตันhasiom
 • เซบูhassyo
 • มาซิโดเนียхасиум
 • เคิร์ดตอนกลางھاسیۆم
 • โอดิยาହାସିଅମ
 • คุชราตહેસીયમ
 • อ็อกซิตันassi
 • ตาตาร์һассий
 • ลาฮ์นดาہاسیم
 • ฮินดีहैसियम
 • โซมาลีhasiyaam
 • คาซัคхассий
 • เนวาร์ह्यासियम
 • กวางตุ้ง𨭆
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Гас
 • จีน (จีน)𬭶
 • จีน (ตัวย่อ)𬭶
 • จีน (ไต้หวัน)𨭆
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨭆
 • จีน (ตัวเต็ม)𨭆
 • อาโรมาเนียHassiu
 • คีร์กีซхассий
 • แฟโรhassium
 • เนปาลह्यासियम
 • สันสกฤตह्यासियम
 • มอลตาhassju
 • เกลิกสกอตhassium
 • บาลีह्यासियम
 • โภชปุรีहस्सियम
 • เตลูกูహాసియం
 • ลิมเบิร์กhassium
 • cdohassium
 • จีนมินหนานHassium
 • อุซเบกхassiy
 • อัสตูเรียสhassiu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)hassium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨭆
 • จีน (มาเลเซีย)𬭶
 • จีน (สิงคโปร์)𬭶
 • โปรตุเกส (บราซิล)hássio
 • ทิเบตཧ་སིམ།
 • จีนคลาสสิก𨭆
 • ตากาล็อกhasyo
 • kbphasɩyɔm
 • แอฟริกานส์hassium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาhasio
 • ฟริเซียนเหนือhassium
 • โวลาพึคhasin
 • เยอรมันต่ำHassium
 • ไอซ์แลนด์hassín
 • ทาจิกҲассий
 • จอร์เจียჰასიუმი
 • จีนอู๋𬭶
 • ซาร์เดญาHàssiu
 • สวาฮีลีHassi
 • พม่าဟက်စ်စီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกهاسيوم
 • พัชโตهاسيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์هاسيوم
 • คอร์นิชHassiom
 • บาหลีHassium
 • บิกอลHasyo