Hassi

Hassi (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
Số nguyên tử108
Nguyên tử khối269
số khối263
Nhóm8
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton108 p+
Nơ tron155 n0
Electrons108 e-
Animated Mô hình Bohr of Hs (Hassi)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
40,7 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Hs (Hassi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Mô hình Bohr: Hs (Hassi)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d6 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Hs (Hassi)
Orbital Diagram of Hs (Hassi)
trạng thái oxy hóa8
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử5D4
space group ()

Đồng vị của Hassi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền18
Radioactive Isotopes18

263Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,128479 ± 0,000212 Da
số khối263
g-factor
chu kỳ bán rã
0,9 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

263Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

264Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,12835633 ± 0,000031005 Da
số khối264
g-factor
0
chu kỳ bán rã
0,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

264Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,129791744 ± 0,000025719 Da
số khối265
g-factor
chu kỳ bán rã
1,96 ± 0,16 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity+

265Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

266Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,130048783 ± 0,000029099 Da
số khối266
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2001
parity+

266Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,131678 ± 0,000102 Da
số khối267
g-factor
chu kỳ bán rã
55 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity

267Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)%

268Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,132011 ± 0,000322 Da
số khối268
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,4 ± 1,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

268Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

269Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,133649 ± 0,000141 Da
số khối269
g-factor
chu kỳ bán rã
15 ± 7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity+

269Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

270Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,134313 ± 0,000266 Da
số khối270
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9 ± 4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

270Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

271Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
271,137082 ± 0,000296 Da
số khối271
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity

271Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

272Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,138492 ± 0,000547 Da
số khối272
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

272Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,141458 ± 0,000401 Da
số khối273
g-factor
chu kỳ bán rã
1.060 ± 500 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

273Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

274Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,143217 ± 0,000504 Da
số khối274
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

274Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

275Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,14653 ± 0,000637 Da
số khối275
g-factor
chu kỳ bán rã
280 ± 130 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

275Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

276Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,148348 ± 0,000773 Da
số khối276
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

276Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,151772 ± 0,00048 Da
số khối277
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 9 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

277Hs Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

278Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,153753 ± 0,000322 Da
số khối278
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

278Hs Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

279Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,157274 ± 0,000644 Da
số khối279
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

279Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Hs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,159335 ± 0,000644 Da
số khối280
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

280Hs Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 108 Hassium.svg

lịch sử

được phát hiện bởiHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1984
từ nguyên họcNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
cách phát âmHES-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants