Hassi

Hassi (Hs)

chemical element with the atomic number of 108
Số nguyên tử108
Nguyên tử khối269
số khối263
Nhóm8
Chu kỳ7
Phân lớpd
proton108 p+
nơtron155 n0
electron108 e-
Animated Mô hình Bohr of Hs (Hassi)

Tính Chất Vật Lý

Bán Kính Nguyên Tử
Thể tích mol
Bán Kính Liên Kết Cộng Hóa Trị
134 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
40,7 g/cm³

Thuộc Tính Hóa Học

năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Hs (Hassi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
electron
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Mô hình Bohr: Hs (Hassi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Hs (Hassi)
electron configuration[Rn] 5f14 6d6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d6 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Hs (Hassi)
Orbital Diagram of Hs (Hassi)
trạng thái oxy hóa8
độ âm điện
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
trạng thái vật chấtRắn
gaseous state of matter
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
appearance
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
cấu trúc
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number62
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
36 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử5D4
space group ()

Đồng vị của Hassi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền18
Natural Isotopes0

263Hs

số khối263
số nơtron155
relative atomic mass
263,128479 ± 0,000212 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
0,9 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

264Hs

số khối264
số nơtron156
relative atomic mass
264,12835633 ± 0,000031005 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
0,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%

265Hs

số khối265
số nơtron157
relative atomic mass
265,129791744 ± 0,000025719 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,96 ± 0,16 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

266Hs

số khối266
số nơtron158
relative atomic mass
266,130048783 ± 0,000029099 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
3 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)76%
SF (spontaneous fission)24%

267Hs

số khối267
số nơtron159
relative atomic mass
267,131678 ± 0,000102 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
55 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)80%
SF (spontaneous fission)

268Hs

số khối268
số nơtron160
relative atomic mass
268,132011 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1,4 ± 1,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Hs

số khối269
số nơtron161
relative atomic mass
269,133649 ± 0,000141 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
15 ± 7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

270Hs

số khối270
số nơtron162
relative atomic mass
270,134313 ± 0,000266 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
9 ± 4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

271Hs

số khối271
số nơtron163
relative atomic mass
271,137082 ± 0,000296 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

272Hs

số khối272
số nơtron164
relative atomic mass
272,138492 ± 0,000547 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Hs

số khối273
số nơtron165
relative atomic mass
273,141458 ± 0,000401 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
1.060 ± 500 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

274Hs

số khối274
số nơtron166
relative atomic mass
274,143217 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

275Hs

số khối275
số nơtron167
relative atomic mass
275,14653 ± 0,000637 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
280 ± 130 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Hs

số khối276
số nơtron168
relative atomic mass
276,148348 ± 0,000773 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Hs

số khối277
số nơtron169
relative atomic mass
277,151772 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
12 ± 9 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Hs

số khối278
số nơtron170
relative atomic mass
278,153753 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

279Hs

số khối279
số nơtron171
relative atomic mass
279,157274 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Hs

số khối280
số nơtron172
relative atomic mass
280,159335 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 108 Hassium

lịch sử

được phát hiện bởiHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1984
từ nguyên họcNamed in honor of Henri Hess, Swiss born Russian chemist known for work in thermodydamics.
cách phát âmHES-i-em (Tiếng Anh)

nguồn

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
natural abundance (đại dương)
natural abundance (cơ thể người)
0 %
natural abundance (thiên thạch)
0 %
natural abundance (Mặt Trời)
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants