İridyum

İridyum (Ir)

sembolü Ir, atom numarası 77 olan kimyasal element
Atom numarası77
Atom ağırlığı192.217
Kütle numarası193
Grup9
Periyot6
Blokd
proton77 p+
nötron116 n0
elektron77 e-
Animated Bohr modeli of Ir (İridyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
135 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
122 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waals radius
213 pm
yoğunluk
22,5622 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: İridyum020406080100120140160180200220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
8,96702 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ir (İridyum)
Buharlaşma ısısı
604 kJ/mol
enthalpy of fusion
27,61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
669 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 15, 2
Bohr modeli: Ir (İridyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Ir (İridyum)
electron configuration[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced Bohr modeli of Ir (İridyum)
Orbital Diagram of Ir (İridyum)
Yükseltgenme seviyesi-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Elektronegatiflik
2.2
Electrophilicity Index
1,872465121129725 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
4.701,15 K
Ergime noktası
2.719,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000064 1/K
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
0,131 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
21 MS/m
Özdirenç
0,00000004699999999998 m Ω
Süperiletken
0,11 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,00000000167 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000000321 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0000377
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
3,84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6,5 MPa
Bulk modülü
320 GPa
shear modulus
210 GPa
Young katsayısı
528 GPa
Poisson's ratio
0,26
Ses hızı
4.825 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
425
Neutron Mass Absorption
0,081
Kuantum sayısı4F9/2
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Iridyum izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

Kütle numarası163
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
162,994299 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

164Ir

Kütle numarası164
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
163,991966 ± 0,000339 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

Kütle numarası165
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
164,987552 ± 0,00017 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

Kütle numarası166
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
165,985716 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,5 ± 2,2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

Kütle numarası167
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
166,981671973 ± 0,000019694 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29,3 ± 0,6 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

Kütle numarası168
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
167,979960978 ± 0,000059277 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
230 ± 50 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

Kütle numarası169
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
168,976281743 ± 0,00002502 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
353 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

Kütle numarası170
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
169,975113 ± 0,000109 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
910 ± 150 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

Kütle numarası171
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
170,97164552 ± 0,000041295 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,1 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

Kütle numarası172
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
171,970607035 ± 0,000034785 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,4 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

Kütle numarası173
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
172,967505477 ± 0,000011316 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

Kütle numarası174
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
173,966949939 ± 0,000012046 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,9 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

Kütle numarası175
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
174,964149519 ± 0,000013295 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

Kütle numarası176
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
175,963626261 ± 0,000008679 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,7 ± 0,5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

Kütle numarası177
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
176,9613015 ± 0,000021213 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29,8 ± 1,7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

Kütle numarası178
nötron numarası101
Bağıl atom kütlesi
177,961079395 ± 0,000020204 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12 ± 2 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

Kütle numarası179
nötron numarası102
Bağıl atom kütlesi
178,959117594 ± 0,000010489 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
79 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

Kütle numarası180
nötron numarası103
Bağıl atom kütlesi
179,959229446 ± 0,000023302 Da
g-factor
0,5 ± 0,04
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,5 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

Kütle numarası181
nötron numarası104
Bağıl atom kütlesi
180,957634691 ± 0,000005631 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,9 ± 0,15 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

Kütle numarası182
nötron numarası105
Bağıl atom kütlesi
181,958076296 ± 0,000022509 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15 ± 1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

Kütle numarası183
nötron numarası106
Bağıl atom kütlesi
182,956841231 ± 0,000026486 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
58 ± 5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

Kütle numarası184
nötron numarası107
Bağıl atom kütlesi
183,957476 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,09 ± 0,03 h
spin5
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

Kütle numarası185
nötron numarası108
Bağıl atom kütlesi
184,956698 ± 0,00003 Da
g-factor
1,0384 ± 0,0052
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,4 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

Kütle numarası186
nötron numarası109
Bağıl atom kütlesi
185,957946754 ± 0,00001774 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,64 ± 0,03 h
spin5
nuclear quadrupole moment
-2,55 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

Kütle numarası187
nötron numarası110
Bağıl atom kütlesi
186,957542 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,5 ± 0,3 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,941 ± 0,011
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

Kütle numarası188
nötron numarası111
Bağıl atom kütlesi
187,958834999 ± 0,000010116 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
41,5 ± 0,5 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,484 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

Kütle numarası189
nötron numarası112
Bağıl atom kütlesi
188,958722602 ± 0,0000135 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,2 ± 0,1 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

190Ir

Kütle numarası190
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
189,960543374 ± 0,00000147 Da
g-factor
0,01 ± 0,0025
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,78 ± 0,1 d
spin4
nuclear quadrupole moment
2,87 ± 0,16
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

Kütle numarası191
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
190,960591455 ± 0,000001406 Da
g-factor
0,10013333333333 ± 0,0004
doğadaki bolluk
37,3 ± 0,2
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,816 ± 0,009
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

192Ir

Kütle numarası192
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
191,962602414 ± 0,00000141 Da
g-factor
0,47925 ± 0,0025
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
73,82 ± 0,014 d
spin4
nuclear quadrupole moment
2,15 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

Kütle numarası193
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
192,962923753 ± 0,000001425 Da
g-factor
0,10866666666667 ± 0,0004
doğadaki bolluk
62,7 ± 0,2
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,751 ± 0,009
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

194Ir

Kütle numarası194
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
193,965075703 ± 0,000001429 Da
g-factor
0,39 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,35 ± 0,07 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,339 ± 0,012
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

195Ir

Kütle numarası195
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
194,965976898 ± 0,000001431 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,29 ± 0,17 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

196Ir

Kütle numarası196
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
195,968399669 ± 0,000041239 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
52 ± 1,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

197Ir

Kütle numarası197
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
196,969657217 ± 0,000021588 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

198Ir

Kütle numarası198
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
197,972399 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,7 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

199Ir

Kütle numarası199
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
198,973807097 ± 0,000044073 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

200Ir

Kütle numarası200
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
199,976844 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
43 ± 6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

Kütle numarası201
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
200,978701 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21 ± 5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

202Ir

Kütle numarası202
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
201,982136 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11 ± 3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

203Ir

Kütle numarası203
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
202,984573 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)

204Ir

Kütle numarası204
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
203,989726 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2011
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

Kütle numarası205
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
204,993988 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

tarih

kâşifi ya da mucidiS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
keşif yeriEngland/France
keşif veya buluş tarihi1804
köken bilimiLatin: iris (rainbow).
telaffuzui-RID-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,001 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000054 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000002 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334