Potas

Potas (K)

19. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa19
Masa atomowa39.0983
liczba masowa39
Grupa1
Okres4
Bloks
proton19 p+
neutron20 n0
elektron19 e-
Animated Model atomu Bohra of K (Potas)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
220 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
196 pm
Metallic Radius
203 pm
Promień jonowy
137 pm
Crystal Radius
151 pm
promień van der Waalsa
275 pm
gęstość
0,89 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Potas0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,50147 eV/particle
potencjał jonizacyjny
4,34066354 eV/particle
potencjał jonizacyjny of K (Potas)
ciepło parowania
2,33 kJ/mol
ciepło topnienia
102,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 8, 1
Model atomu Bohra: K (Potas)
elektron walencyjny1
Lewis structure: K (Potas)
konfiguracja elektronowa[Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Enhanced Model atomu Bohra of K (Potas)
Orbital Diagram of K (Potas)
stopień utlenienia-1, 1
elektroujemność
0.82
Electrophilicity Index
0,7633848415985606 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 032,15 K
Temperatura topnienia
336,65 K
ciśnienie krytyczne
16 MPa
Temperatura krytyczna
2 223,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,757 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000067 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000262 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000574
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
5,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,4 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
3,1 GPa
moduł Kirchhoffa
1,3 GPa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 000 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
289,7 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 923 a₀
allotrope
Przekrój czynny
2,1
Neutron Mass Absorption
0,0018
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Potassium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy27
Natural Isotopes3
Isotopic Composition3993.26%3993.26%416.73%416.73%400.01%400.01%

31K

liczba masowa31
liczba neutronów12
względna masa atomowa
31,03678 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
3p100%

32K

liczba masowa32
liczba neutronów13
względna masa atomowa
32,023607 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

33K

liczba masowa33
liczba neutronów14
względna masa atomowa
33,008095 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

34K

liczba masowa34
liczba neutronów15
względna masa atomowa
33,99869 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

35K

liczba masowa35
liczba neutronów16
względna masa atomowa
34,988005406 ± 0,00000055 Da
g-factor
0,26133333333333 ± 0,0046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
175,2 ± 1,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

liczba masowa36
liczba neutronów17
względna masa atomowa
35,981301887 ± 0,000000349 Da
g-factor
0,274 ± 0,0005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
341 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

liczba masowa37
liczba neutronów18
względna masa atomowa
36,97337589 ± 0,0000001 Da
g-factor
0,13547333333333 ± 0,00004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,23651 ± 0,00094 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,109 ± 0,004
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

liczba masowa38
liczba neutronów19
względna masa atomowa
37,969081114 ± 0,000000209 Da
g-factor
0,457 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,651 ± 0,019 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

liczba masowa39
liczba neutronów20
względna masa atomowa
38,96370648482 ± 0,00000000489 Da
g-factor
0,26098 ± 0,0000053333333333333
abundancja naturalna
93,2581 ± 0,0044
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0603 ± 0,0006
data odkrycia1921
parzystość+

40K

liczba masowa40
liczba neutronów21
względna masa atomowa
39,963998165 ± 0,00000006 Da
g-factor
abundancja naturalna
0,0117 ± 0,0001
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,248 ± 0,003 Gy
spin4
nuclear quadrupole moment
-0,075 ± 0,0008
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

liczba masowa41
liczba neutronów22
względna masa atomowa
40,96182525611 ± 0,00000000403 Da
g-factor
0,143248 ± 0,0000033333333333333
abundancja naturalna
6,7302 ± 0,0044
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0734 ± 0,0007
data odkrycia1921
parzystość+

42K

liczba masowa42
liczba neutronów23
względna masa atomowa
41,962402305 ± 0,000000113 Da
g-factor
-0,57125 ± 0,0003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,355 ± 0,007 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

43K

liczba masowa43
liczba neutronów24
względna masa atomowa
42,960734701 ± 0,00000044 Da
g-factor
0,10886666666667 ± 0,00053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,3 ± 0,1 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

44K

liczba masowa44
liczba neutronów25
względna masa atomowa
43,961586984 ± 0,00000045 Da
g-factor
-0,428 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,13 ± 0,19 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

45K

liczba masowa45
liczba neutronów26
względna masa atomowa
44,960691491 ± 0,00000056 Da
g-factor
0,1156 ± 0,00053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,8 ± 0,6 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

46K

liczba masowa46
liczba neutronów27
względna masa atomowa
45,961981584 ± 0,00000078 Da
g-factor
-0,5255 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
96,3 ± 0,08 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

47K

liczba masowa47
liczba neutronów28
względna masa atomowa
46,961661612 ± 0,0000015 Da
g-factor
3,866 ± 0,018
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,38 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

48K

liczba masowa48
liczba neutronów29
względna masa atomowa
47,965341184 ± 0,00000083 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,83 ± 0,14 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

liczba masowa49
liczba neutronów30
względna masa atomowa
48,968210753 ± 0,00000086 Da
g-factor
2,6772 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,26 ± 0,05 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

liczba masowa50
liczba neutronów31
względna masa atomowa
49,972380015 ± 0,0000083 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
472 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)

51K

liczba masowa51
liczba neutronów32
względna masa atomowa
50,975828664 ± 0,000014 Da
g-factor
0,342 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
365 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

52K

liczba masowa52
liczba neutronów33
względna masa atomowa
51,981602 ± 0,000036 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
110 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

liczba masowa53
liczba neutronów34
względna masa atomowa
52,9868 ± 0,00012 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

liczba masowa54
liczba neutronów35
względna masa atomowa
53,994471 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10 ± 5 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55K

liczba masowa55
liczba neutronów36
względna masa atomowa
55,000505 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56K

liczba masowa56
liczba neutronów37
względna masa atomowa
56,008567 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57K

liczba masowa57
liczba neutronów38
względna masa atomowa
57,015169 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58K

liczba masowa58
liczba neutronów39
względna masa atomowa
58,023543 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59K

liczba masowa59
liczba neutronów40
względna masa atomowa
59,030864 ± 0,000859 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Kalium

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1807
etymologiaEnglish: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
wymowape-TASS-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
20 900 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
399 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,2 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,07 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048