Potas

Potas (K)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa19
Masa atomowa39.0983
liczba masowa39
Grupa1
Okres4
Bloks
Protony19 p+
Neutrony20 n0
Elektrony19 e-
Animated Model atomu Bohra of K (Potas)

Właściwości

Promień atomowy
220 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
196 pm
Metallic Radius
203 pm
Promień jonowy
137 pm
Crystal Radius
151 pm
promień van der Waalsa
275 pm
gęstość
0,89 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,50147 eV/particle
potencjał jonizacyjny
4,34066354 eV/particle
potencjał jonizacyjny of K (Potas)
ciepło parowania
2,33 kJ/mol
ciepło topnienia
102,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 8, 1
Model atomu Bohra: K (Potas)
elektron walencyjny1
Lewis structure: K (Potas)
konfiguracja elektronowa[Ar] 4s1
Enhanced Model atomu Bohra of K (Potas)
Orbital Diagram of K (Potas)
stopień utlenienia-1, 1
elektroujemność
0.82
Electrophilicity
0,7633848415985606 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 032,15 K
Temperatura topnienia
336,65 K
ciśnienie krytyczne
16 MPa
Temperatura krytyczna
2 223,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,757 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000067 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000262 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000574
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
5,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,4 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
3,1 GPa
moduł Kirchhoffa
1,3 GPa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 000 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
289,7 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 923 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
2,1
Neutron Mass Absorption
0,0018
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Potassium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy26
Radioactive Isotopes24

31K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,03678 ± 0,000322 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość+

31K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
3p100%

32K

abundancja naturalna
względna masa atomowa
32,023607 ± 0,000429 Da
liczba masowa32
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

32K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

33K

abundancja naturalna
względna masa atomowa
33,008095 ± 0,000215 Da
liczba masowa33
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

33K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

34K

abundancja naturalna
względna masa atomowa
33,99869 ± 0,00021 Da
liczba masowa34
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

34K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

35K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,988005406 ± 0,00000055 Da
liczba masowa35
g-factor
0,26133333333333 ± 0,0046666666666667
czas połowicznego rozpadu
175,2 ± 1,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

35K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,981301887 ± 0,000000349 Da
liczba masowa36
g-factor
0,274 ± 0,0005
czas połowicznego rozpadu
341 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

36K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,97337589 ± 0,0000001 Da
liczba masowa37
g-factor
0,13547333333333 ± 0,00004
czas połowicznego rozpadu
1,23651 ± 0,00094 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,109 ± 0,004
data odkrycia1958
parzystość+

37K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,969081114 ± 0,000000209 Da
liczba masowa38
g-factor
0,457 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
7,651 ± 0,019 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

38K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

abundancja naturalna
93,2581 ± 0,0044
względna masa atomowa
38,96370648482 ± 0,00000000489 Da
liczba masowa39
g-factor
0,26098 ± 0,0000053333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0603 ± 0,0006
data odkrycia1921
parzystość+

40K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,0117 ± 0,0001
względna masa atomowa
39,963998165 ± 0,00000006 Da
liczba masowa40
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,248 ± 0,003 Gy
spin4
nuclear quadrupole moment
-0,075 ± 0,0008
data odkrycia1935
parzystość-

40K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

abundancja naturalna
6,7302 ± 0,0044
względna masa atomowa
40,96182525611 ± 0,00000000403 Da
liczba masowa41
g-factor
0,143248 ± 0,0000033333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0734 ± 0,0007
data odkrycia1921
parzystość+

42K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,962402305 ± 0,000000113 Da
liczba masowa42
g-factor
-0,57125 ± 0,0003
czas połowicznego rozpadu
12,355 ± 0,007 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1935
parzystość-

42K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

43K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,960734701 ± 0,00000044 Da
liczba masowa43
g-factor
0,10886666666667 ± 0,00053333333333333
czas połowicznego rozpadu
22,3 ± 0,1 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

43K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

44K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,961586984 ± 0,00000045 Da
liczba masowa44
g-factor
-0,428 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
22,13 ± 0,19 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

44K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

45K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,960691491 ± 0,00000056 Da
liczba masowa45
g-factor
0,1156 ± 0,00053333333333333
czas połowicznego rozpadu
17,8 ± 0,6 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

45K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

46K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,961981584 ± 0,00000078 Da
liczba masowa46
g-factor
-0,5255 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
96,3 ± 0,08 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

46K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

47K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,961661612 ± 0,0000015 Da
liczba masowa47
g-factor
3,866 ± 0,018
czas połowicznego rozpadu
17,38 ± 0,03 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

47K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

48K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,965341184 ± 0,00000083 Da
liczba masowa48
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,83 ± 0,14 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

48K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,968210753 ± 0,00000086 Da
liczba masowa49
g-factor
2,6772 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
1,26 ± 0,05 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

49K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,972380015 ± 0,0000083 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
472 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość-

50K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)%

51K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,975828664 ± 0,000014 Da
liczba masowa51
g-factor
0,342 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
365 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

51K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)%

52K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,981602 ± 0,000036 Da
liczba masowa52
g-factor
czas połowicznego rozpadu
110 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

52K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,9868 ± 0,00012 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

53K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,994471 ± 0,000429 Da
liczba masowa54
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10 ± 5 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

54K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

55K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,000505 ± 0,000537 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

55K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

56K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,008567 ± 0,000644 Da
liczba masowa56
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość-

56K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

57K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,015169 ± 0,000644 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

57K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

58K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,023543 ± 0,000751 Da
liczba masowa58
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

58K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

59K

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,030864 ± 0,000859 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

59K Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Kalium.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1807
etymologiaEnglish: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
wymowape-TASS-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
20 900 mg/kg
Abundance in Oceans
399 mg/L
Abundance in Human Body
0,2 %
Abundance in Meteor
0,07 %
Abundance in Sun
0,0004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048