Draslík

Draslík (K)

chemický prvok s protónovým číslom 19
Protónové číslo19
Atómová hmotnosť39.0983
Nukleónové číslo39
Skupina1
Perióda4
Orbitáls
protón19 p+
Neutrón20 n0
elektrón19 e-
Animated Bohrov model atómu of K (Draslík)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
220 pm
Mólový objem
Covalent Radius
196 pm
Metallic Radius
203 pm
iónový polomer
137 pm
Crystal Radius
151 pm
Van der Waalsov polomer
275 pm
density
0,89 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Draslík0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,50147 eV/particle
ionization energy
4,34066354 eV/particle
ionization energy of K (Draslík)
Merné skupenské teplo varu
2,33 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
102,5 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 8, 1
Bohrov model atómu: K (Draslík)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: K (Draslík)
electron configuration[Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Enhanced Bohrov model atómu of K (Draslík)
Orbital Diagram of K (Draslík)
Oxidačné číslo-1, 1
Elektronegativita
0.82
Electrophilicity Index
0,7633848415985606 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 032,15 K
Teplota topenia
336,65 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2 223,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
0,757 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
14 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000007000000000002 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000067 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000262 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00000574
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
5,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
0,4 MPa
bulk modulus
3,1 GPa
shear modulus
1,3 GPa
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
2 000 m/s
classification
KategóriaAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
289,7 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 923 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,1
Neutron Mass Absorption
0,0018
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Potassium

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy27
Natural Isotopes3
Isotopic Composition3993.26%3993.26%416.73%416.73%400.01%400.01%

31K

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
31,03678 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2019
parity+

decay modeintensity
3p100%

32K

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
32,023607 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

33K

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
33,008095 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

34K

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
33,99869 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

35K

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
34,988005406 ± 0,00000055 Da
g-factor
0,26133333333333 ± 0,0046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
175,2 ± 1,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
35,981301887 ± 0,000000349 Da
g-factor
0,274 ± 0,0005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
341 ± 3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
36,97337589 ± 0,0000001 Da
g-factor
0,13547333333333 ± 0,00004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,23651 ± 0,00094 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,109 ± 0,004
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
37,969081114 ± 0,000000209 Da
g-factor
0,457 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,651 ± 0,019 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
38,96370648482 ± 0,00000000489 Da
g-factor
0,26098 ± 0,0000053333333333333
natural abundance
93,2581 ± 0,0044
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0603 ± 0,0006
dátum objavu1921
parity+

40K

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
39,963998165 ± 0,00000006 Da
g-factor
natural abundance
0,0117 ± 0,0001
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,248 ± 0,003 Gy
Spin4
nuclear quadrupole moment
-0,075 ± 0,0008
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
40,96182525611 ± 0,00000000403 Da
g-factor
0,143248 ± 0,0000033333333333333
natural abundance
6,7302 ± 0,0044
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0734 ± 0,0007
dátum objavu1921
parity+

42K

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
41,962402305 ± 0,000000113 Da
g-factor
-0,57125 ± 0,0003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,355 ± 0,007 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

43K

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
42,960734701 ± 0,00000044 Da
g-factor
0,10886666666667 ± 0,00053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,3 ± 0,1 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

44K

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
43,961586984 ± 0,00000045 Da
g-factor
-0,428 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,13 ± 0,19 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

45K

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
44,960691491 ± 0,00000056 Da
g-factor
0,1156 ± 0,00053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,8 ± 0,6 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

46K

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
45,961981584 ± 0,00000078 Da
g-factor
-0,5255 ± 0,003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
96,3 ± 0,08 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

47K

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
46,961661612 ± 0,0000015 Da
g-factor
3,866 ± 0,018
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,38 ± 0,03 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

48K

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
47,965341184 ± 0,00000083 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,83 ± 0,14 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
48,968210753 ± 0,00000086 Da
g-factor
2,6772 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,26 ± 0,05 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
49,972380015 ± 0,0000083 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
472 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)

51K

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
50,975828664 ± 0,000014 Da
g-factor
0,342 ± 0,0013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
365 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

52K

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
51,981602 ± 0,000036 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
110 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
52,9868 ± 0,00012 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
53,994471 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10 ± 5 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55K

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
55,000505 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56K

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
56,008567 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57K

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
57,015169 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58K

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
58,023543 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2019
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59K

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
59,030864 ± 0,000859 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Kalium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir Humphrey Davy
miesto nálezuEngland
dátum objavu1807
etymológiaEnglish: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
pronunciationpe-TASS-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
20 900 mg/kg
natural abundance (Oceán)
399 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,2 %
natural abundance (Meteoroid)
0,07 %
natural abundance (Slnko)
0,0004 %
Množstvo vo vesmíre
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048