Калијум

Калијум (K)

chemical element with symbol K and atomic number 19
Атомски број19
Атомска маса39.0983
Масени број39
Група1
Периода4
Блокs
протон19 p+
неутрон20 n0
електрон19 e-
Animated Боров модел атома of K (Калијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
220 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
196 pm
Metallic Radius
203 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
Ван дер Валсов радијус
275 pm
густина
0,89 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Калијум020406080100120140160180200220240260280pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,50147 eV/particle
енергија јонизације
4,34066354 eV/particle
енергија јонизације of K (Калијум)
Топлота испаравања
2,33 kJ/mol
топлота топљења
102,5 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 8, 1
Боров модел атома: K (Калијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: K (Калијум)
електронска конфигурација[Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Enhanced Боров модел атома of K (Калијум)
Orbital Diagram of K (Калијум)
оксидациони број-1, 1
електронегативност
0.82
Electrophilicity Index
0,7633848415985606 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.032,15 K
Температура топљења
336,65 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2.223,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery gray
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
0,757 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
14 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000007000000000002 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000067 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000262 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00000574
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
5,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
0,4 MPa
модул стишљивости
3,1 GPa
shear modulus
1,3 GPa
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
2.000 m/s
класификација
КатегоријаАлкални метали, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
289,7 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3.923 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
2,1
Neutron Mass Absorption
0,0018
квантни број2S1/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Potassium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи27
Natural Isotopes3
Isotopic Composition3993.26%3993.26%416.73%416.73%400.01%400.01%

31K

Масени број31
неутронски број12
атомска тежина
31,03678 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2019
parity+

начин распадаинтензитет
3p100%

32K

Масени број32
неутронски број13
атомска тежина
32,023607 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

33K

Масени број33
неутронски број14
атомска тежина
33,008095 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

34K

Масени број34
неутронски број15
атомска тежина
33,99869 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

35K

Масени број35
неутронски број16
атомска тежина
34,988005406 ± 0,00000055 Da
g-factor
0,26133333333333 ± 0,0046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
175,2 ± 1,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

Масени број36
неутронски број17
атомска тежина
35,981301887 ± 0,000000349 Da
g-factor
0,274 ± 0,0005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
341 ± 3 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

Масени број37
неутронски број18
атомска тежина
36,97337589 ± 0,0000001 Da
g-factor
0,13547333333333 ± 0,00004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,23651 ± 0,00094 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,109 ± 0,004
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

Масени број38
неутронски број19
атомска тежина
37,969081114 ± 0,000000209 Da
g-factor
0,457 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,651 ± 0,019 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

Масени број39
неутронски број20
атомска тежина
38,96370648482 ± 0,00000000489 Da
g-factor
0,26098 ± 0,0000053333333333333
присутност у природи
93,2581 ± 0,0044
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0603 ± 0,0006
датум открића1921
parity+

40K

Масени број40
неутронски број21
атомска тежина
39,963998165 ± 0,00000006 Da
g-factor
присутност у природи
0,0117 ± 0,0001
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,248 ± 0,003 Gy
Спин4
nuclear quadrupole moment
-0,075 ± 0,0008
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

Масени број41
неутронски број22
атомска тежина
40,96182525611 ± 0,00000000403 Da
g-factor
0,143248 ± 0,0000033333333333333
присутност у природи
6,7302 ± 0,0044
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0734 ± 0,0007
датум открића1921
parity+

42K

Масени број42
неутронски број23
атомска тежина
41,962402305 ± 0,000000113 Da
g-factor
-0,57125 ± 0,0003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,355 ± 0,007 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

43K

Масени број43
неутронски број24
атомска тежина
42,960734701 ± 0,00000044 Da
g-factor
0,10886666666667 ± 0,00053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,3 ± 0,1 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

44K

Масени број44
неутронски број25
атомска тежина
43,961586984 ± 0,00000045 Da
g-factor
-0,428 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,13 ± 0,19 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

45K

Масени број45
неутронски број26
атомска тежина
44,960691491 ± 0,00000056 Da
g-factor
0,1156 ± 0,00053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,8 ± 0,6 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

46K

Масени број46
неутронски број27
атомска тежина
45,961981584 ± 0,00000078 Da
g-factor
-0,5255 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
96,3 ± 0,08 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

47K

Масени број47
неутронски број28
атомска тежина
46,961661612 ± 0,0000015 Da
g-factor
3,866 ± 0,018
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,38 ± 0,03 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

48K

Масени број48
неутронски број29
атомска тежина
47,965341184 ± 0,00000083 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,83 ± 0,14 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

Масени број49
неутронски број30
атомска тежина
48,968210753 ± 0,00000086 Da
g-factor
2,6772 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,26 ± 0,05 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

Масени број50
неутронски број31
атомска тежина
49,972380015 ± 0,0000083 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
472 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)

51K

Масени број51
неутронски број32
атомска тежина
50,975828664 ± 0,000014 Da
g-factor
0,342 ± 0,0013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
365 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

52K

Масени број52
неутронски број33
атомска тежина
51,981602 ± 0,000036 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
110 ± 4 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

Масени број53
неутронски број34
атомска тежина
52,9868 ± 0,00012 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

Масени број54
неутронски број35
атомска тежина
53,994471 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10 ± 5 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55K

Масени број55
неутронски број36
атомска тежина
55,000505 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56K

Масени број56
неутронски број37
атомска тежина
56,008567 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57K

Масени број57
неутронски број38
атомска тежина
57,015169 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58K

Масени број58
неутронски број39
атомска тежина
58,023543 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2019
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59K

Масени број59
неутронски број40
атомска тежина
59,030864 ± 0,000859 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Kalium

историја

откриоSir Humphrey Davy
место открићаEngland
датум открића1807
етимологијаEnglish: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
изговорpe-TASS-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
20.900 mg/kg
присутност у природи (океан)
399 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,2 %
присутност у природи (метеороид)
0,07 %
присутност у природи (Сунце)
0,0004 %
Заступљеност у Космосу
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048