โพแทสเซียม

โพแทสเซียม (K)

chemical element with symbol K and atomic number 19
เลขอะตอม19
มวลอะตอม39.0983
เลขมวล39
หมู่1
คาบ4
บล็อกs
โปรตอน19 p+
นิวตรอน20 n0
Electrons19 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of K (โพแทสเซียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
220 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
196 pm
Metallic Radius
203 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
275 pm
ความหนาแน่น
0.89 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.50147 eV/particle
ionization energy
4.34066354 eV/particle
ionization energy of K (โพแทสเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
2.33 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
102.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: K (โพแทสเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: K (โพแทสเซียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 4s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of K (โพแทสเซียม)
Orbital Diagram of K (โพแทสเซียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.82
Electrophilicity
0.7633848415985606 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,032.15 K
จุดหลอมเหลว
336.65 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2,223.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.757 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000067 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000262 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000574
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
5.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.4 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
3.1 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
1.3 GPa
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,000 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
289.7 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3,923 a₀
Allotropes
Neutron cross section
2.1
Neutron Mass Absorption
0.0018
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Potassium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร26
Radioactive Isotopes24

31K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.03678 ± 0.000322 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity+

31K Decay Modes
decay modeintensity
3p100%

32K

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
32.023607 ± 0.000429 Da
เลขมวล32
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

32K Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

33K

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
33.008095 ± 0.000215 Da
เลขมวล33
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

33K Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

34K

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
33.99869 ± 0.00021 Da
เลขมวล34
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

34K Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

35K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.988005406 ± 0.00000055 Da
เลขมวล35
g-factor
0.26133333333333 ± 0.0046666666666667
ครึ่งชีวิต
175.2 ± 1.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

35K Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.981301887 ± 0.000000349 Da
เลขมวล36
g-factor
0.274 ± 0.0005
ครึ่งชีวิต
341 ± 3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

36K Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.97337589 ± 0.0000001 Da
เลขมวล37
g-factor
0.13547333333333 ± 0.00004
ครึ่งชีวิต
1.23651 ± 0.00094 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.109 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

37K Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.969081114 ± 0.000000209 Da
เลขมวล38
g-factor
0.457 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
7.651 ± 0.019 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

38K Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

natural abundance
93.2581 ± 0.0044
น้ำหนักอะตอม
38.96370648482 ± 0.00000000489 Da
เลขมวล39
g-factor
0.26098 ± 0.0000053333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0603 ± 0.0006
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

40K

natural abundanceRadioactive ☢️
0.0117 ± 0.0001
น้ำหนักอะตอม
39.963998165 ± 0.00000006 Da
เลขมวล40
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.248 ± 0.003 Gy
สปิน4
nuclear quadrupole moment
-0.075 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

40K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

natural abundance
6.7302 ± 0.0044
น้ำหนักอะตอม
40.96182525611 ± 0.00000000403 Da
เลขมวล41
g-factor
0.143248 ± 0.0000033333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0734 ± 0.0007
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

42K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.962402305 ± 0.000000113 Da
เลขมวล42
g-factor
-0.57125 ± 0.0003
ครึ่งชีวิต
12.355 ± 0.007 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

42K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

43K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.960734701 ± 0.00000044 Da
เลขมวล43
g-factor
0.10886666666667 ± 0.00053333333333333
ครึ่งชีวิต
22.3 ± 0.1 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

43K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

44K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.961586984 ± 0.00000045 Da
เลขมวล44
g-factor
-0.428 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
22.13 ± 0.19 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

44K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

45K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.960691491 ± 0.00000056 Da
เลขมวล45
g-factor
0.1156 ± 0.00053333333333333
ครึ่งชีวิต
17.8 ± 0.6 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

45K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

46K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.961981584 ± 0.00000078 Da
เลขมวล46
g-factor
-0.5255 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
96.3 ± 0.08 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

46K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

47K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.961661612 ± 0.0000015 Da
เลขมวล47
g-factor
3.866 ± 0.018
ครึ่งชีวิต
17.38 ± 0.03 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

47K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

48K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.965341184 ± 0.00000083 Da
เลขมวล48
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.83 ± 0.14 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

48K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.968210753 ± 0.00000086 Da
เลขมวล49
g-factor
2.6772 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
1.26 ± 0.05 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

49K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.972380015 ± 0.0000083 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
472 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

50K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)%

51K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.975828664 ± 0.000014 Da
เลขมวล51
g-factor
0.342 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
365 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

51K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)%

52K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.981602 ± 0.000036 Da
เลขมวล52
g-factor
ครึ่งชีวิต
110 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

52K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.9868 ± 0.00012 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

53K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.994471 ± 0.000429 Da
เลขมวล54
g-factor
ครึ่งชีวิต
10 ± 5 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

54K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

55K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.000505 ± 0.000537 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

55K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

56K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.008567 ± 0.000644 Da
เลขมวล56
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

56K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

57K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.015169 ± 0.000644 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

57K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

58K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.023543 ± 0.000751 Da
เลขมวล58
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

58K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

59K

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.030864 ± 0.000859 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

59K Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Kalium.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1807
ศัพทมูลวิทยาEnglish: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
pronunciationpe-TASS-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
20,900 mg/kg
Abundance in Oceans
399 mg/L
Abundance in Human Body
0.2 %
Abundance in Meteor
0.07 %
Abundance in Sun
0.0004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048