โพแทสเซียม

โพแทสเซียม (K)

chemical element with symbol K and atomic number 19
เลขอะตอม19
มวลอะตอม39.0983
เลขมวล39
หมู่1
คาบ4
บล็อกs
โปรตอน19 p+
นิวตรอน20 n0
อิเล็กตรอน19 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of K (โพแทสเซียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
220 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
196 pm
Metallic Radius
203 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
275 pm
ความหนาแน่น
0.89 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โพแทสเซียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.50147 eV/particle
ionization energy
4.34066354 eV/particle
ionization energy of K (โพแทสเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
2.33 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
102.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: K (โพแทสเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: K (โพแทสเซียม)
electron configuration[Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of K (โพแทสเซียม)
Orbital Diagram of K (โพแทสเซียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.82
Electrophilicity Index
0.7633848415985606 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,032.15 K
จุดหลอมเหลว
336.65 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2,223.15 K
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.757 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000067 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000262 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000574
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
5.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.4 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
3.1 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
1.3 GPa
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,000 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number10
Mendeleev Number3
Pettifor Number10
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
289.7 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3,923 a₀
allotrope
Neutron cross section
2.1
Neutron Mass Absorption
0.0018
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Potassium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Natural Isotopes3
Isotopic Composition3993.26%3993.26%416.73%416.73%400.01%400.01%

31K

เลขมวล31
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
31.03678 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity+

decay modeintensity
3p100%

32K

เลขมวล32
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
32.023607 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

33K

เลขมวล33
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
33.008095 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

34K

เลขมวล34
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
33.99869 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

35K

เลขมวล35
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
34.988005406 ± 0.00000055 Da
g-factor
0.26133333333333 ± 0.0046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
175.2 ± 1.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.37%

36K

เลขมวล36
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
35.981301887 ± 0.000000349 Da
g-factor
0.274 ± 0.0005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
341 ± 3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.048%
β+α (β+-delayed α emission)0.0034%

37K

เลขมวล37
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
36.97337589 ± 0.0000001 Da
g-factor
0.13547333333333 ± 0.00004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.23651 ± 0.00094 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.109 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

38K

เลขมวล38
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
37.969081114 ± 0.000000209 Da
g-factor
0.457 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.651 ± 0.019 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39K

เลขมวล39
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
38.96370648482 ± 0.00000000489 Da
g-factor
0.26098 ± 0.0000053333333333333
natural abundance
93.2581 ± 0.0044
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0603 ± 0.0006
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

40K

เลขมวล40
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
39.963998165 ± 0.00000006 Da
g-factor
natural abundance
0.0117 ± 0.0001
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.248 ± 0.003 Gy
สปิน4
nuclear quadrupole moment
-0.075 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)89.28%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10.72%

41K

เลขมวล41
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
40.96182525611 ± 0.00000000403 Da
g-factor
0.143248 ± 0.0000033333333333333
natural abundance
6.7302 ± 0.0044
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0734 ± 0.0007
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

42K

เลขมวล42
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
41.962402305 ± 0.000000113 Da
g-factor
-0.57125 ± 0.0003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.355 ± 0.007 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

43K

เลขมวล43
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
42.960734701 ± 0.00000044 Da
g-factor
0.10886666666667 ± 0.00053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.3 ± 0.1 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

44K

เลขมวล44
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
43.961586984 ± 0.00000045 Da
g-factor
-0.428 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.13 ± 0.19 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

45K

เลขมวล45
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
44.960691491 ± 0.00000056 Da
g-factor
0.1156 ± 0.00053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.8 ± 0.6 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

46K

เลขมวล46
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
45.961981584 ± 0.00000078 Da
g-factor
-0.5255 ± 0.003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
96.3 ± 0.08 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

47K

เลขมวล47
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
46.961661612 ± 0.0000015 Da
g-factor
3.866 ± 0.018
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.38 ± 0.03 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

48K

เลขมวล48
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
47.965341184 ± 0.00000083 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.83 ± 0.14 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.14%

49K

เลขมวล49
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
48.968210753 ± 0.00000086 Da
g-factor
2.6772 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.26 ± 0.05 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%

50K

เลขมวล50
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
49.972380015 ± 0.0000083 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
472 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)

51K

เลขมวล51
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
50.975828664 ± 0.000014 Da
g-factor
0.342 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
365 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

52K

เลขมวล52
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
51.981602 ± 0.000036 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
110 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72.2%
2n (2-neutron emission)2.3%

53K

เลขมวล53
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
52.9868 ± 0.00012 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)10%

54K

เลขมวล54
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
53.994471 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10 ± 5 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55K

เลขมวล55
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
55.000505 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56K

เลขมวล56
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
56.008567 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57K

เลขมวล57
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
57.015169 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58K

เลขมวล58
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
58.023543 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59K

เลขมวล59
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
59.030864 ± 0.000859 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Kalium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1807
ศัพทมูลวิทยาEnglish: pot ash; symbol from Latin: kalium, (alkali).
pronunciationpe-TASS-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
20,900 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
399 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.2 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.07 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5105
2p3.9728
2s5.9938
3p11.2744
3s10.3201
4s15.5048

alias

 • K

การแปล

 • อังกฤษpotassium
 • อิตาลีpotassio
 • นอร์เวย์บุคมอลkalium
 • ฝรั่งเศสpotassium
 • เยอรมันKalium
 • ดัตช์kalium
 • สเปนpotasio
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์kalium
 • อัมฮาราፖታሺየም
 • อารากอนPotasio
 • อาหรับبوتاسيوم
 • อัสตูเรียสPotasiu
 • อาเซอร์ไบจานKalium
 • บัชคีร์Калий
 • เบลารุสКалій
 • บัลแกเรียкалий
 • บังกลาপটাশিয়াম
 • เบรตันPotasiom
 • บอสเนียkalij
 • คาตาลันpotassi
 • เชอโรกีᏉᏔᏏᎥᎻ
 • คอร์ซิกาPotassiu
 • เช็กdraslík
 • ชูวัชКали
 • เวลส์Potasiwm
 • เดนมาร์กkalium
 • ธิเวหิޕޮޓޭސިއަމް
 • กรีกκάλιο
 • เอสเปรันโตkalio
 • เอสโตเนียKaalium
 • บาสก์potasio
 • เปอร์เซียپتاسیم
 • ฟินแลนด์kalium
 • ฟริเซียนเหนือKaalium
 • ฟรูลีPotassi
 • ไอริชPotaisiam
 • กาลิเซียPotasio
 • คุชราตપોટેશિયમ
 • มานซ์Potashum
 • จีนแคะKap
 • ฮาวายPotasiuma
 • ฮิบรูאשלגן
 • ฮินดีपोटैशिय
 • ฮินดีฟิจิPotassium
 • โครเอเชียkalij
 • เฮติครีโอลPotasyòm
 • ฮังการีkálium
 • อาร์เมเนียկալիում
 • อินเตอร์ลิงกัวpotassium
 • อินโดนีเซียkalium
 • อีโดkalio
 • ไอซ์แลนด์kalín
 • ญี่ปุ่นカリウム
 • โลชบันsodnrkali
 • ชวาKalium
 • จอร์เจียკალიუმი
 • คาซัคКалий
 • กันนาดาಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್
 • เกาหลี칼륨
 • เคิร์ดQelye
 • โกมิКалий
 • ละตินkalium
 • ลักเซมเบิร์กKalium
 • ลิกูเรียPotassio
 • ลิงกาลาPotasu
 • ลิทัวเนียKalis
 • ลัตเวียkālijs
 • เมารีkonurehu
 • มาซิโดเนียкалиум
 • มาลายาลัมപൊട്ടാസ്യം
 • มราฐีपलाश
 • มารีตะวันตกКалий
 • มาเลย์kalium
 • พม่าပိုတက်ဆီယမ်
 • เยอรมันต่ำKalium
 • เนปาลपोटासियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์kalium
 • โนเวียลkalium
 • อ็อกซิตันPotassi
 • ปัญจาบਪੋਟਾਸ਼ਿਅਮ
 • โปแลนด์potas
 • ลาฮ์นดาپوٹاشیم
 • โปรตุเกสpotássio
 • เคชวาKalyu
 • โรมาเนียpotasiu
 • รัสเซียкалий
 • สันสกฤตपोटासियम्
 • ซาคาКалиум
 • ซิซิลีputassiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKalij
 • สิงหลපොටෑසියම්
 • สโลวักdraslík
 • สโลวีเนียkalij
 • แอลเบเนียKaliumi
 • เซอร์เบียкалијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Kalium
 • สวีเดนkalium
 • สวาฮีลีKali
 • ทมิฬபொற்றாசியம்
 • เตลูกูపొటాషియం
 • ทาจิกКалий
 • ตากาล็อกPotasyo
 • ตุรกีPotasyum
 • ตาตาร์калий
 • อุยกูร์كالىي
 • ยูเครนкалій
 • อูรดูاُشنانصر
 • อุซเบกKaliy
 • เวปส์Kalii
 • เวียดนามkali
 • เฟลมิชตะวันตกKalium
 • วอลลูนPotassiom
 • วาเรย์Potasyo
 • คัลมืยค์Калион
 • ยิดดิชקאליום
 • โยรูบาPotassium
 • จ้วงGyaz
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Potassium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)potassium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Kalium
 • โปรตุเกส (บราซิล)potássio
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)каль
 • เซบูPotasio
 • เคิร์ดตอนกลางپۆتاسیۆم
 • เนวาร์पोटासियम
 • โอดิยาପୋଟାସିଅମ
 • พีดมอนต์Potassi
 • กีกูยูPotasium
 • สกอตส์potassium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • จีนคลาสสิก
 • จีนมินหนานKalium
 • ลอมบาร์ดPotasse
 • โซมาลีBotashiyaam
 • อาโรมาเนียKaliu
 • ลิมเบิร์กKalium
 • คีร์กีซКалий
 • cdoGák
 • แฟโรKalium
 • เกลิกสกอตPotasium
 • มอลตาpotassju
 • จีนกั้น
 • โภชปุรีपोटैशियम
 • มองโกเลียкали
 • ซุนดาKalium
 • ทิเบตདུག་སེལ།
 • oloKalii
 • azbپوتاسیوم
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาpotasio
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)калий
 • จีนอู๋
 • kbpPɔtasɩyɔm
 • จีน (ไต้หวัน)
 • เอกซ์เตรมาดูราPotasiu
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาPudassa
 • อาหรับโมร็อกโกپوطاسيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بوتاسيوم
 • บิกอลPotasyo
 • lldPotassie
 • มณีปุระꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชPotassiom
 • บาหลีPotasium
 • ซูลูPotassium nitrate
 • มาเลย์ (อาหรับ)کاليوم
 • บาลีपोटासियम
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)칼리움
 • พัชโตپوتاشیم