Κρυπτο

Κρυπτο (Kr)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Kr και ατομικό αριθμό 36
Ατομικός Αριθμός36
Ατομικό βάρος83.798
Μαζικός αριθμός84
Ομάδα18
Περίοδος4
Τομέαςp
πρωτόνιο36 p+
νετρόνιο48 n0
ηλεκτρόνιο36 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Kr (Κρυπτο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
117 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
202 pm
πυκνότητα
0,003425 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
424,6 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
13,9996049 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Kr (Κρυπτο)
ενθαλπία εξάτμισης
9,05 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 8
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Kr (Κρυπτο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο8
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Kr (Κρυπτο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Kr (Κρυπτο)
Orbital Diagram of Kr (Κρυπτο)
Αριθμός οξείδωσης0, 1, 2
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΑέρια
gaseous state of matterMonoatomic
Σημείο βρασμού
119,735 K
Σημείο τήξης
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
critical temperature
209,48 K
triple point
115,775 K
73,53 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηcolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
δείκτης διάθλασης
1,000427
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,0095 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,248 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
1.120 m/s
classification
ΚατηγορίαΕυγενή Αέρια, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
polarizability
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,013
Κβαντικός αριθμός1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,4 ± 2,9 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity-

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,6 ± 3,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,9 ± 0,8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45 ± 0,14 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
98,8 ± 0,3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,16 ± 0,18 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,3 ± 1 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,5 ± 0,11 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,6 ± 0,07 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,8 ± 0,1 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
72,6 ± 0,9 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
natural abundance
0,355 ± 0,003
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

79Kr

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,04 ± 0,1 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
natural abundance
2,286 ± 0,01
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

81Kr

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
229 ± 11 ky
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

82Kr

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
natural abundance
11,593 ± 0,031
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

83Kr

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
natural abundance
11,5 ± 0,019
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

84Kr

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
natural abundance
56,987 ± 0,015
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

85Kr

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,728 ± 0,007 y
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

86Kr

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
natural abundance
17,279 ± 0,041
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)

87Kr

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
76,3 ± 0,5 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

88Kr

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,825 ± 0,019 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

89Kr

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,22 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,15 ± 0,04 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

90Kr

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,32 ± 0,09 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

91Kr

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,57 ± 0,04 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,84 ± 0,008 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
-0,826 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,287 ± 0,01 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
212 ± 4 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
-0,82 ± 0,006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
114 ± 3 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
80 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
62,2 ± 3,2 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,8 ± 3,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
40 ± 11 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόSir William Ramsey, M.W. Travers
μέρος ανακάλυψηςGreat Britain
ημερομηνία ανακάλυψης1898
ΕτυμολογίαGreek: kryptos (hidden).
pronunciationKRIP-ton (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0001 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00021 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844