Kripton

Kripton (Kr)

chemical element with symbol Kr and atomic number 36; rare gas
Vrstno število36
Atomska teža83.798
Masno število84
Skupina18
Perioda4
Blokp
proton36 p+
nevtron48 n0
elektron36 e-
Animated Bohrov model atoma of Kr (Kripton)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
117 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
202 pm
density
0,003425 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
424,6 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
13,9996049 eV/particle
ionization energy of Kr (Kripton)
Izparilna toplota
9,05 kJ/mol
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 8
Bohrov model atoma: Kr (Kripton)
valence electron8
Lewis structure: Kr (Kripton)
elektronska konfiguracija[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced Bohrov model atoma of Kr (Kripton)
Orbital Diagram of Kr (Kripton)
Oksidacijsko stanje0, 1, 2
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterPlin
plinasto agregatno stanjeMonoatomic
Vrelišče
119,735 K
Tališče
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
kritična temperatura
209,48 K
Trojna točka
115,775 K
73,53 kPa
appearance
barva
Brezbarven
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
Lomni količnik
1,000427
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
0,0095 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,248 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent5/3
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,0000000044 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000369 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000000165
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
1.120 m/s
klasifikacija
KategorijaŽlahtni plini, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtovo razvrščanje elementovatmophile

other

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
Polarizabilnost
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,013
Kvantno število1S0
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

Masno število67
nevtronsko število31
relative atomic mass
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,4 ± 2,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2016
Parnost-

decay modeJakost
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

Masno število68
nevtronsko število32
relative atomic mass
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,6 ± 3,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2016
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

Masno število69
nevtronsko število33
relative atomic mass
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,9 ± 0,8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

Masno število70
nevtronsko število34
relative atomic mass
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
45 ± 0,14 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

Masno število71
nevtronsko število35
relative atomic mass
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
98,8 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

Masno število72
nevtronsko število36
relative atomic mass
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17,16 ± 0,18 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

Masno število73
nevtronsko število37
relative atomic mass
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,3 ± 1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

Masno število74
nevtronsko število38
relative atomic mass
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,5 ± 0,11 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

Masno število75
nevtronsko število39
relative atomic mass
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
−0,2124 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,6 ± 0,07 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

Masno število76
nevtronsko število40
relative atomic mass
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,8 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

Masno število77
nevtronsko število41
relative atomic mass
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
−0,2332 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
72,6 ± 0,9 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

Masno število78
nevtronsko število42
relative atomic mass
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
natural abundance
0,355 ± 0,003
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

decay modeJakost
+ (double β+ decay)

79Kr

Masno število79
nevtronsko število43
relative atomic mass
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35,04 ± 0,1 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

Masno število80
nevtronsko število44
relative atomic mass
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
natural abundance
2,286 ± 0,01
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

81Kr

Masno število81
nevtronsko število45
relative atomic mass
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
−0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
229 ± 11 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

82Kr

Masno število82
nevtronsko število46
relative atomic mass
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
natural abundance
11,593 ± 0,031
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

83Kr

Masno število83
nevtronsko število47
relative atomic mass
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
−0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
natural abundance
11,5 ± 0,019
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
datum odkritja1920
Parnost+

84Kr

Masno število84
nevtronsko število48
relative atomic mass
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
natural abundance
56,987 ± 0,015
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

85Kr

Masno število85
nevtronsko število49
relative atomic mass
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
−0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,728 ± 0,007 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

86Kr

Masno število86
nevtronsko število50
relative atomic mass
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
natural abundance
17,279 ± 0,041
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1920
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)

87Kr

Masno število87
nevtronsko število51
relative atomic mass
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
−0,4088 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
76,3 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−0,3 ± 0,003
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

88Kr

Masno število88
nevtronsko število52
relative atomic mass
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,825 ± 0,019 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1939
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

89Kr

Masno število89
nevtronsko število53
relative atomic mass
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
−0,22 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,15 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

90Kr

Masno število90
nevtronsko število54
relative atomic mass
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,32 ± 0,09 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

91Kr

Masno število91
nevtronsko število55
relative atomic mass
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
−0,2332 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,57 ± 0,04 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

Masno število92
nevtronsko število56
relative atomic mass
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,84 ± 0,008 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

Masno število93
nevtronsko število57
relative atomic mass
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
−0,826 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,287 ± 0,01 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

Masno število94
nevtronsko število58
relative atomic mass
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
212 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

Masno število95
nevtronsko število59
relative atomic mass
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
−0,82 ± 0,006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
114 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

Masno število96
nevtronsko število60
relative atomic mass
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
80 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

Masno število97
nevtronsko število61
relative atomic mass
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
62,2 ± 3,2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

Masno število98
nevtronsko število62
relative atomic mass
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
42,8 ± 3,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

Masno število99
nevtronsko število63
relative atomic mass
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40 ± 11 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

Masno število100
nevtronsko število64
relative atomic mass
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

Masno število101
nevtronsko število65
relative atomic mass
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

zgodovina

odkritelj ali izumiteljSir William Ramsey, M.W. Travers
nahajališčeGreat Britain
datum odkritja1898
etimologijaGreek: kryptos (hidden).
pronunciationKRIP-ton (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,0001 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,00021 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Sonce)
Abundance in Universe
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844