Lithium

Lithium (Li)

chemický prvek s atomovým číslem 3
Atomové číslo3
Atomová hmotnost6.94
Nukleonové číslo7
Skupina1
Perioda2
Bloks
proton3 p+
neutron4 n0
elektron3 e-
Animated Bohrův model atomu of Li (Lithium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
145 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
133 pm
Metallic Radius
123 pm
iontový poloměr
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waalsův poloměr
182 pm
hustota
0,534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lithium0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,618049 eV/particle
Ionizační energie
5,391714761 eV/particle
Ionizační energie of Li (Lithium)
měrné skupenské teplo varu
148 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
2,89 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
159,3 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 1
Bohrův model atomu: Li (Lithium)
Valenční elektron1
Lewis structure: Li (Lithium)
elektronová konfigurace[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced Bohrův model atomu of Li (Lithium)
Orbital Diagram of Li (Lithium)
Oxidační číslo0, 1
elektronegativita
0.98
Electrophilicity Index
0,9457422835847783 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 615,15 K
Teplota tání
453,65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3 223,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery-white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
84,8 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,000046 1/K
Molární tepelná kapacita
24,86 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
3,582 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
11 MS/m
rezistivita
0,00000009400000000002 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000178 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
0,6 MPa
stlačitelnost
11 GPa
modul pružnosti ve smyku
4,2 GPa
modul pružnosti v tahu
4,9 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
6 000 m/s
klasifikace
KategorieAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 392 a₀
allotrope
Účinný průřez
71
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo2S1/2
space group229 (Im_3m)

Izotopy lithia

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

Nukleonové číslo3
neutronové číslo0
relativní atomová hmotnost
3,030775 ± 0,002147 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

4Li

Nukleonové číslo4
neutronové číslo1
relativní atomová hmotnost
4,027185561 ± 0,000227733 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
91 ± 9 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1965
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

5Li

Nukleonové číslo5
neutronové číslo2
relativní atomová hmotnost
5,0125378 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
370 ± 30 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1941
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

6Li

Nukleonové číslo6
neutronové číslo3
relativní atomová hmotnost
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
g-factor
0,822043 ± 0,000003
natural abundance
4,85 ± 1,71
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
datum objevu1921
Narušení P-symetrie+

7Li

Nukleonové číslo7
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
g-factor
2,170938 ± 0,000008
natural abundance
95,15 ± 1,71
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
datum objevu1921
Narušení P-symetrie-

8Li

Nukleonové číslo8
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
8,022486244 ± 0,00000005 Da
g-factor
0,82675 ± 0,00001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
838,7 ± 0,3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

Nukleonové číslo9
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
9,026790191 ± 0,0000002 Da
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
178,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

Nukleonové číslo10
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
10,035483453 ± 0,000013656 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2 ± 0,5 zs
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)100%

11Li

Nukleonové číslo11
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
11,043723581 ± 0,00000066 Da
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,75 ± 0,06 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

Nukleonové číslo12
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
12,052613942 ± 0,000032213 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

13Li

Nukleonové číslo13
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
13,061171503 ± 0,00007515 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,3 ± 1,2 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

dějiny

objevitel nebo vynálezceJohann Arfwedson
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1817
etymologieGreek: lithos (stone).
výslovnostLITH-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,18 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,000003 %
natural abundance (meteoroid)
0,00017 %
natural abundance (Slunce)
0,000000006 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208