Литијум

Литијум (Li)

хемијски елемент са симболом Li и атомским бројем 3
Атомски број3
Атомска маса6.94
Масени број7
Група1
Периода2
Блокs
протон3 p+
неутрон4 n0
електрон3 e-
Animated Боров модел атома of Li (Литијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
145 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
133 pm
Metallic Radius
123 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Ван дер Валсов радијус
182 pm
густина
0,534 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Литијум0102030405060708090100110120130140150160170180190pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,618049 eV/particle
енергија јонизације
5,391714761 eV/particle
енергија јонизације of Li (Литијум)
Топлота испаравања
148 kJ/mol
топлота топљења
2,89 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
159,3 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 1
Боров модел атома: Li (Литијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Li (Литијум)
електронска конфигурација[He] 2s1
1s2 2s1
Enhanced Боров модел атома of Li (Литијум)
Orbital Diagram of Li (Литијум)
оксидациони број0, 1
електронегативност
0.98
Electrophilicity Index
0,9457422835847783 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.615,15 K
Температура топљења
453,65 K
critical pressure
67 MPa
critical temperature
3.223,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery-white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
84,8 W/(m K)
Termička dilatacija
0,000046 1/K
molar heat capacity
24,86 J/(mol K)
Специфична топлота
3,582 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
11 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000009400000000002 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000256 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000178 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000137
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
3,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
0,6 MPa
модул стишљивости
11 GPa
shear modulus
4,2 GPa
Јангов модул
4,9 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
6.000 m/s
класификација
КатегоријаАлкални метали, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number12
Mendeleev Number1
Pettifor Number12
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
164,1125 ± 0,0005 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.392 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
71
Neutron Mass Absorption
квантни број2S1/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Lithium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи9
Natural Isotopes2
Isotopic Composition795.15%795.15%64.85%64.85%

3Li

Масени број3
неутронски број0
атомска тежина
3,030775 ± 0,002147 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

4Li

Масени број4
неутронски број1
атомска тежина
4,027185561 ± 0,000227733 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
91 ± 9 ys
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

5Li

Масени број5
неутронски број2
атомска тежина
5,0125378 ± 0,000053677 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
370 ± 30 ys
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

6Li

Масени број6
неутронски број3
атомска тежина
6,01512288742 ± 0,00000000155 Da
g-factor
0,822043 ± 0,000003
присутност у природи
4,85 ± 1,71
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,000806 ± 0,000006
датум открића1921
parity+

7Li

Масени број7
неутронски број4
атомска тежина
7,01600343426 ± 0,0000000045 Da
g-factor
2,170938 ± 0,000008
присутност у природи
95,15 ± 1,71
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,0003
датум открића1921
parity-

8Li

Масени број8
неутронски број5
атомска тежина
8,022486244 ± 0,00000005 Da
g-factor
0,82675 ± 0,00001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
838,7 ± 0,3 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,0314 ± 0,0002
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)100%

9Li

Масени број9
неутронски број6
атомска тежина
9,026790191 ± 0,0000002 Da
g-factor
2,2911066666667 ± 0,00004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
178,2 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0304 ± 0,0002
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50.5%

10Li

Масени број10
неутронски број7
атомска тежина
10,035483453 ± 0,000013656 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,5 zs
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

11Li

Масени број11
неутронски број8
атомска тежина
11,043723581 ± 0,00000066 Da
g-factor
2,4474 ± 0,00013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,75 ± 0,06 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0333 ± 0,0005
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86.3%
2n (2-neutron emission)4.1%
3n (3-neutron emission)1.9%
βα (β-delayed α emission)1.7%
β d (β-delayed deuteron emission)0.013%
β t (β-delayed triton emission)0.0093%

12Li

Масени број12
неутронски број9
атомска тежина
12,052613942 ± 0,000032213 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

13Li

Масени број13
неутронски број10
атомска тежина
13,061171503 ± 0,00007515 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,3 ± 1,2 zs
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity-

начин распадаинтензитет
2n (2-neutron emission)100%
Lithium paraffin

историја

откриоJohann Arfwedson
место открићаSweden
датум открића1817
етимологијаGreek: lithos (stone).
изговорLITH-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,18 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000003 %
присутност у природи (метеороид)
0,00017 %
присутност у природи (Сунце)
0,000000006 %
Заступљеност у Космосу
0,0000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3094
2s1.7208