Λωρεντσιο

Λωρεντσιο (Lr)

chemical element with the atomic number of 103
Ατομικός Αριθμός103
Ατομικό βάρος262
Μαζικός αριθμός251
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο103 p+
νετρόνιο148 n0
ηλεκτρόνιο103 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Lr (Λωρεντσιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
161 pm
Metallic Radius
ionic radius
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Van der Waals radius
246 pm
πυκνότητα
15,6 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Lr (Λωρεντσιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Lr (Λωρεντσιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Lr (Λωρεντσιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Lr (Λωρεντσιο)
Orbital Diagram of Lr (Λωρεντσιο)
Αριθμός οξείδωσης3
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.900,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός2P1/2
space group ()

Isotopes of Lawrencium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

251Lr

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
251,094289 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
252,095048 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
369 ± 75 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
253,09503385 ± 0,000176634 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
632 ± 46 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
254,096238813 ± 0,000098026 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12 ± 0,9 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

Μαζικός αριθμός255
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
255,096562399 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31,1 ± 1,1 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

Μαζικός αριθμός256
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
256,098494024 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,9 ± 1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

Μαζικός αριθμός257
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
257,09948 ± 0,000047 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6 ± 0,4 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

Μαζικός αριθμός258
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
258,101753 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,92 ± 0,33 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

Μαζικός αριθμός259
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
259,1029 ± 0,000076 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,2 ± 0,3 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

Μαζικός αριθμός260
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
260,105504 ± 0,000134 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3 ± 0,5 m
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

Μαζικός αριθμός261
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
261,106879 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39 ± 12 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

Μαζικός αριθμός262
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
262,109615 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

Μαζικός αριθμός263
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
263,111293 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)

264Lr

Μαζικός αριθμός264
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
264,114198 ± 0,000468 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

Μαζικός αριθμός265
αριθμός νετρονίων162
σχετική ατομική μάζα
265,116193 ± 0,000587 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

Μαζικός αριθμός266
αριθμός νετρονίων163
σχετική ατομική μάζα
266,119874 ± 0,000579 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 14 h
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2014
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1961
ΕτυμολογίαNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
pronunciationlor-ENS-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants