Lorens

Lorens (Lr)

103. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa103
Masa atomowa262
liczba masowa251
Grupa
Okres7
Blokf
Protony103 p+
Neutrony148 n0
Elektrony103 e-
Animated Model atomu Bohra of Lr (Lorens)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
161 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
promień van der Waalsa
246 pm
gęstość
15,6 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Lr (Lorens)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Model atomu Bohra: Lr (Lorens)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Lr (Lorens)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 7s2 7p1
Enhanced Model atomu Bohra of Lr (Lorens)
Orbital Diagram of Lr (Lorens)
stopień utlenienia3
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 900,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Lawrencium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Radioactive Isotopes16

251Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
251,094289 ± 0,000215 Da
liczba masowa251
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

251Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

252Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
252,095048 ± 0,000198 Da
liczba masowa252
g-factor
czas połowicznego rozpadu
369 ± 75 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

252Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

253Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
253,09503385 ± 0,000176634 Da
liczba masowa253
g-factor
czas połowicznego rozpadu
632 ± 46 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

253Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

254Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
254,096238813 ± 0,000098026 Da
liczba masowa254
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 0,9 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

254Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,096562399 ± 0,000019 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31,1 ± 1,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość-

255Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)%

256Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,098494024 ± 0,000089 Da
liczba masowa256
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
27,9 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość-

256Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
257,09948 ± 0,000047 Da
liczba masowa257
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

257Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

258Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,101753 ± 0,000109 Da
liczba masowa258
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,92 ± 0,33 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

258Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
259,1029 ± 0,000076 Da
liczba masowa259
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość-

259Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

260Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,105504 ± 0,000134 Da
liczba masowa260
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,5 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

260Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
261,106879 ± 0,000215 Da
liczba masowa261
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39 ± 12 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość-

261Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

262Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
262,109615 ± 0,000215 Da
liczba masowa262
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość

262Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)%

263Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
263,111293 ± 0,00024 Da
liczba masowa263
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

263Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

264Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
264,114198 ± 0,000468 Da
liczba masowa264
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

264Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

265Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
265,116193 ± 0,000587 Da
liczba masowa265
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

265Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

266Lr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
266,119874 ± 0,000579 Da
liczba masowa266
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 14 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość

266Lr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

historia

odkrywca lub wynalazcaA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1961
etymologiaNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
wymowalor-ENS-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants