Lorens

Lorens (Lr)

103. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa103
Masa atomowa262
liczba masowa251
Grupa
Okres7
Blokf
proton103 p+
neutron148 n0
elektron103 e-
Animated Model atomu Bohra of Lr (Lorens)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
161 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
promień van der Waalsa
246 pm
gęstość
15,6 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Lr (Lorens)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Model atomu Bohra: Lr (Lorens)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Lr (Lorens)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Lr (Lorens)
Orbital Diagram of Lr (Lorens)
stopień utlenienia3
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 900,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Lawrencium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Natural Isotopes0

251Lr

liczba masowa251
liczba neutronów148
względna masa atomowa
251,094289 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

liczba masowa252
liczba neutronów149
względna masa atomowa
252,095048 ± 0,000198 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
369 ± 75 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

liczba masowa253
liczba neutronów150
względna masa atomowa
253,09503385 ± 0,000176634 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
632 ± 46 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

liczba masowa254
liczba neutronów151
względna masa atomowa
254,096238813 ± 0,000098026 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 0,9 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

liczba masowa255
liczba neutronów152
względna masa atomowa
255,096562399 ± 0,000019 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,1 ± 1,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

liczba masowa256
liczba neutronów153
względna masa atomowa
256,098494024 ± 0,000089 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,9 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

liczba masowa257
liczba neutronów154
względna masa atomowa
257,09948 ± 0,000047 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

liczba masowa258
liczba neutronów155
względna masa atomowa
258,101753 ± 0,000109 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,92 ± 0,33 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

liczba masowa259
liczba neutronów156
względna masa atomowa
259,1029 ± 0,000076 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

liczba masowa260
liczba neutronów157
względna masa atomowa
260,105504 ± 0,000134 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,5 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

liczba masowa261
liczba neutronów158
względna masa atomowa
261,106879 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39 ± 12 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

liczba masowa262
liczba neutronów159
względna masa atomowa
262,109615 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

liczba masowa263
liczba neutronów160
względna masa atomowa
263,111293 ± 0,00024 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

264Lr

liczba masowa264
liczba neutronów161
względna masa atomowa
264,114198 ± 0,000468 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

liczba masowa265
liczba neutronów162
względna masa atomowa
265,116193 ± 0,000587 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

liczba masowa266
liczba neutronów163
względna masa atomowa
266,119874 ± 0,000579 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 14 h
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

historia

odkrywca lub wynalazcaA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1961
etymologiaNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
wymowalor-ENS-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants