Lawrencium

Lawrencium (Lr)

chemický prvok s protónovým číslom 103
Protónové číslo103
Atómová hmotnosť262
Nukleónové číslo251
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón103 p+
Neutrón148 n0
elektrón103 e-
Animated Bohrov model atómu of Lr (Lawrencium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
161 pm
Metallic Radius
iónový polomer
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Van der Waalsov polomer
246 pm
density
15,6 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Lr (Lawrencium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Bohrov model atómu: Lr (Lawrencium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Lr (Lawrencium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Lr (Lawrencium)
Orbital Diagram of Lr (Lawrencium)
Oxidačné číslo3
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 900,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo2P1/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Lawrencium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy16
Natural Isotopes0

251Lr

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
251,094289 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
252,095048 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
369 ± 75 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
253,09503385 ± 0,000176634 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
632 ± 46 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
254,096238813 ± 0,000098026 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 0,9 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
255,096562399 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31,1 ± 1,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
256,098494024 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,9 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

Nukleónové číslo257
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
257,09948 ± 0,000047 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
258,101753 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,92 ± 0,33 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity

decay modeintensity
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

Nukleónové číslo259
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
259,1029 ± 0,000076 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,2 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
260,105504 ± 0,000134 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 0,5 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

Nukleónové číslo261
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
261,106879 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39 ± 12 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

Nukleónové číslo262
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
262,109615 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

Nukleónové číslo263
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
263,111293 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

264Lr

Nukleónové číslo264
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
264,114198 ± 0,000468 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

Nukleónové číslo265
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
265,116193 ± 0,000587 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

Nukleónové číslo266
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
266,119874 ± 0,000579 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 14 h
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2014
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1961
etymológiaNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
pronunciationlor-ENS-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants