Lavrencij

Lavrencij (Lr)

chemical element with the atomic number of 103
Vrstno število103
Atomska teža262
Masno število251
Skupina
Perioda7
Blokf
proton103 p+
nevtron148 n0
elektron103 e-
Animated Bohrov model atoma of Lr (Lavrencij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
161 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Van der Waalsov polmer
246 pm
density
15,6 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Lr (Lavrencij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Bohrov model atoma: Lr (Lavrencij)
valence electron2
Lewis structure: Lr (Lavrencij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Lr (Lavrencij)
Orbital Diagram of Lr (Lavrencij)
Oksidacijsko stanje3
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.900,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število2P1/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Lawrencium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

251Lr

Masno število251
nevtronsko število148
relative atomic mass
251,094289 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

Masno število252
nevtronsko število149
relative atomic mass
252,095048 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
369 ± 75 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

Masno število253
nevtronsko število150
relative atomic mass
253,09503385 ± 0,000176634 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
632 ± 46 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1985
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

Masno število254
nevtronsko število151
relative atomic mass
254,096238813 ± 0,000098026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12 ± 0,9 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

Masno število255
nevtronsko število152
relative atomic mass
255,096562399 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
31,1 ± 1,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1971
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

Masno število256
nevtronsko število153
relative atomic mass
256,098494024 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,9 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1965
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

Masno število257
nevtronsko število154
relative atomic mass
257,09948 ± 0,000047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

Masno število258
nevtronsko število155
relative atomic mass
258,101753 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,92 ± 0,33 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

Masno število259
nevtronsko število156
relative atomic mass
259,1029 ± 0,000076 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,2 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1971
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

Masno število260
nevtronsko število157
relative atomic mass
260,105504 ± 0,000134 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3 ± 0,5 m
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1971
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

Masno število261
nevtronsko število158
relative atomic mass
261,106879 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39 ± 12 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1987
Parnost-

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

Masno število262
nevtronsko število159
relative atomic mass
262,109615 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

Masno število263
nevtronsko število160
relative atomic mass
263,111293 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

264Lr

Masno število264
nevtronsko število161
relative atomic mass
264,114198 ± 0,000468 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

Masno število265
nevtronsko število162
relative atomic mass
265,116193 ± 0,000587 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

Masno število266
nevtronsko število163
relative atomic mass
266,119874 ± 0,000579 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22 ± 14 h
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2014
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
nahajališčeUnited States
datum odkritja1961
etimologijaNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
pronunciationlor-ENS-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants