Lawrencium

Lawrencium (Lr)

grundämne
Atomnummer103
Atommassa262
masstal251
Grupp
Period7
Blockf
proton103 p+
neutron148 n0
elektron103 e-
Animated Bohrs atommodell of Lr (Lawrencium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
161 pm
Metallic Radius
ionic radius
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Van der Waalsradie
246 pm
densitet
15,6 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Lr (Lawrencium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Bohrs atommodell: Lr (Lawrencium)
valenselektron2
Elektronformel: Lr (Lawrencium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Lr (Lawrencium)
Orbital Diagram of Lr (Lawrencium)
oxidationstal3
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
1 900,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriAktinider, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal2P1/2
rymdgrupp ()

Lawrenciumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper16
Natural Isotopes0

251Lr

masstal251
neutrontal148
relative atomic mass
251,094289 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

masstal252
neutrontal149
relative atomic mass
252,095048 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
369 ± 75 ms
Spinn7
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2001
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

masstal253
neutrontal150
relative atomic mass
253,09503385 ± 0,000176634 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
632 ± 46 ms
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1985
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

masstal254
neutrontal151
relative atomic mass
254,096238813 ± 0,000098026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
12 ± 0,9 s
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1981
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

masstal255
neutrontal152
relative atomic mass
255,096562399 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
31,1 ± 1,1 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1971
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

masstal256
neutrontal153
relative atomic mass
256,098494024 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
27,9 ± 1 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1965
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

masstal257
neutrontal154
relative atomic mass
257,09948 ± 0,000047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
6 ± 0,4 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

masstal258
neutrontal155
relative atomic mass
258,101753 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,92 ± 0,33 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

masstal259
neutrontal156
relative atomic mass
259,1029 ± 0,000076 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
6,2 ± 0,3 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1971
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

masstal260
neutrontal157
relative atomic mass
260,105504 ± 0,000134 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3 ± 0,5 m
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

masstal261
neutrontal158
relative atomic mass
261,106879 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
39 ± 12 m
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1987
Paritet-

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

masstal262
neutrontal159
relative atomic mass
262,109615 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1987
Paritet

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

masstal263
neutrontal160
relative atomic mass
263,111293 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)

264Lr

masstal264
neutrontal161
relative atomic mass
264,114198 ± 0,000468 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

masstal265
neutrontal162
relative atomic mass
265,116193 ± 0,000587 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

masstal266
neutrontal163
relative atomic mass
266,119874 ± 0,000579 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
22 ± 14 h
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2014
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

historia

upptäckare eller uppfinnareA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1961
etymologiNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
uttallor-ENS-i-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants