Lawrencium

Lawrencium (Lr)

grundämne
Atomnummer103
Atommassa262
masstal251
Grupp
Period7
Blockf
Protoner103 p+
Neutroner148 n0
Electrons103 e-
Animated Bohrs atommodell of Lr (Lawrencium)

Egenskaper

atomradie
molvolym
kovalent radie
161 pm
Metallic Radius
ionic radius
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Van der Waalsradie
246 pm
densitet
15,6 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Lr (Lawrencium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Bohrs atommodell: Lr (Lawrencium)
valenselektron3
Elektronformel: Lr (Lawrencium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 7s2 7p1
Enhanced Bohrs atommodell of Lr (Lawrencium)
Orbital Diagram of Lr (Lawrencium)
oxidationstal3
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
1 900,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriAktinider, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal2P1/2
rymdgrupp ()

Lawrenciumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper16
Radioactive Isotopes16

251Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,094289 ± 0,000215 Da
masstal251
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

251Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

252Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,095048 ± 0,000198 Da
masstal252
g-factor
Halveringstid
369 ± 75 ms
Spinn7
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2001
Paritet-

252Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

253Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,09503385 ± 0,000176634 Da
masstal253
g-factor
Halveringstid
632 ± 46 ms
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1985
Paritet-

253Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

254Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,096238813 ± 0,000098026 Da
masstal254
g-factor
Halveringstid
12 ± 0,9 s
Spinn4
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1981
Paritet+

254Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,096562399 ± 0,000019 Da
masstal255
g-factor
Halveringstid
31,1 ± 1,1 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1971
Paritet-

255Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)%

256Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,098494024 ± 0,000089 Da
masstal256
g-factor
0
Halveringstid
27,9 ± 1 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1965
Paritet-

256Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,09948 ± 0,000047 Da
masstal257
g-factor
Halveringstid
6 ± 0,4 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet-

257Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

258Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,101753 ± 0,000109 Da
masstal258
g-factor
Halveringstid
3,92 ± 0,33 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet

258Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,1029 ± 0,000076 Da
masstal259
g-factor
Halveringstid
6,2 ± 0,3 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1971
Paritet-

259Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

260Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,105504 ± 0,000134 Da
masstal260
g-factor
Halveringstid
3 ± 0,5 m
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1971
Paritet

260Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,106879 ± 0,000215 Da
masstal261
g-factor
Halveringstid
39 ± 12 m
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1987
Paritet-

261Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

262Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,109615 ± 0,000215 Da
masstal262
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1987
Paritet

262Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)%

263Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,111293 ± 0,00024 Da
masstal263
g-factor
Halveringstid
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet-

263Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

264Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,114198 ± 0,000468 Da
masstal264
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

264Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

265Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,116193 ± 0,000587 Da
masstal265
g-factor
Halveringstid
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet-

265Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

266Lr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,119874 ± 0,000579 Da
masstal266
g-factor
Halveringstid
22 ± 14 h
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2014
Paritet

266Lr Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium.svg

historia

upptäckare eller uppfinnareA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum1961
etymologiNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
uttallor-ENS-i-em (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants