ลอร์เรนเซียม

ลอร์เรนเซียม (Lr)

chemical element with the atomic number of 103
เลขอะตอม103
มวลอะตอม262
เลขมวล251
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน103 p+
นิวตรอน148 n0
อิเล็กตรอน103 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Lr (ลอร์เรนเซียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
161 pm
Metallic Radius
ionic radius
107.4 pm
Crystal Radius
121.4 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
246 pm
ความหนาแน่น
15.6 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Lr (ลอร์เรนเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
แบบจำลองของบอร์: Lr (ลอร์เรนเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Lr (ลอร์เรนเซียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Lr (ลอร์เรนเซียม)
Orbital Diagram of Lr (ลอร์เรนเซียม)
สถานะออกซิเดชัน3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,900.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P1/2
space group ()

Isotopes of Lawrencium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร16
Natural Isotopes0

251Lr

เลขมวล251
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
251.094289 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

เลขมวล252
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
252.095048 ± 0.000198 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
369 ± 75 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

เลขมวล253
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
253.09503385 ± 0.000176634 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
632 ± 46 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

เลขมวล254
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
254.096238813 ± 0.000098026 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 0.9 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

เลขมวล255
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
255.096562399 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.1 ± 1.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

เลขมวล256
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
256.098494024 ± 0.000089 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.9 ± 1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

เลขมวล257
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
257.09948 ± 0.000047 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

เลขมวล258
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
258.101753 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.92 ± 0.33 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

decay modeintensity
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

เลขมวล259
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
259.1029 ± 0.000076 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 0.3 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

เลขมวล260
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
260.105504 ± 0.000134 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.5 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

เลขมวล261
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
261.106879 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39 ± 12 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

เลขมวล262
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
262.109615 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

เลขมวล263
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
263.111293 ± 0.00024 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

264Lr

เลขมวล264
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
264.114198 ± 0.000468 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

เลขมวล265
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
265.116193 ± 0.000587 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

เลขมวล266
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
266.119874 ± 0.000579 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 14 h
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์A.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1961
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
pronunciationlor-ENS-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Lr
 • element 103
 • 103Lr

การแปล

 • ฝรั่งเศสlawrencium
 • เยอรมันLawrencium
 • อังกฤษlawrencium
 • แอฟริกานส์lawrensium
 • อัมฮาราላውረንሲየም
 • อาหรับلورنسيوم
 • อาเซอร์ไบจานLourensium
 • เบลารุสЛаўрэнсій
 • บังกลาলরেনসিয়াম
 • บอสเนียlorensij
 • คาตาลันlawrenci
 • คอร์ซิกาLaurenziu
 • เช็กlawrencium
 • ชูวัชЛоуренси
 • เวลส์Lawrenciwm
 • เดนมาร์กlawrencium
 • กรีกλωρένσιο
 • เอสเปรันโตlaŭrencio
 • สเปนlawrencio
 • เอสโตเนียlavrentsium
 • บาสก์lawrentzio
 • เปอร์เซียلارنسیم
 • ฟินแลนด์lawrencium
 • ฟรูลีLaurenzi
 • ไอริชláirinciam
 • กาลิเซียLaurencio
 • มานซ์Lawrencium
 • จีนแคะlawrencium
 • ฮิบรูלורנציום
 • ฮินดีฟิจิLawrencium
 • โครเอเชียlorensij
 • ฮังการีlaurencium
 • อาร์เมเนียլոուրենսիում
 • อินเตอร์ลิงกัวlawrencium
 • อินโดนีเซียlawrensium
 • อีโดlaurencio
 • อิตาลีlaurenzio
 • ญี่ปุ่นローレンシウム
 • โลชบันjinmrlorensi
 • ชวาLawrensium
 • จอร์เจียლოურენსიუმი
 • กันนาดาಲಾರೆನ್ಸಿಯಮ್
 • เกาหลี로렌슘
 • เคิร์ดLawrensiyûm
 • โกมิЛоуренсий
 • ละตินlawrencium
 • ลักเซมเบิร์กLawrencium
 • ลิกูเรียLaurensio
 • ลิทัวเนียlaurencis
 • ลัตเวียlourensijs
 • มาลายาลัมലോറെൻസിയം
 • มราฐีलॉरेन्सियम
 • มารีตะวันตกЛоуренсий
 • มาเลย์Lawrensium
 • พม่าလော်ရန်စီယမ်
 • ดัตช์lawrencium
 • นอร์เวย์นีนอสก์lawrencium
 • โปแลนด์lorens
 • โปรตุเกสlaurêncio
 • เคชวาLawrensyu
 • โรมาเนียlawrenciu
 • รัสเซียлоуренсий
 • ซาคาЛоренсиум
 • เซอร์โบ-โครเอเชียLorencijum
 • สโลวักlawrencium
 • สโลวีเนียlavrencij
 • เซอร์เบียлоренцијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Lawrencium
 • สวีเดนlawrencium
 • ตุรกีlavrensiyum
 • อุยกูร์لاۋرېنسىي
 • ยูเครนлоуренсій
 • อูรดูlawrencium
 • เวปส์Lourensii
 • เวียดนามLawrenci
 • วาเรย์Lawrensyo
 • คัลมืยค์Лоуренсиүм
 • โยรูบาLawrencium
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Lawrencium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)lawrencium
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • นอร์เวย์บุคมอลlawrencium
 • เซบูLaurensyo
 • มาซิโดเนียлоренциум
 • เคิร์ดตอนกลางلۆرێنسیۆم
 • ลาฮ์นดาلارنسئیم
 • คาซัคЛоуренсий
 • คุชราตલોરેન્સીયમ
 • โอดิยาଲରେନ୍‌ସିଅମ
 • อ็อกซิตันlawrencium
 • ตาตาร์Лоуренсий
 • บัลแกเรียлоуренсий
 • พีดมอนต์Lowrensi
 • ฮินดีलोरेनसियम
 • เนวาร์लरेन्सियम
 • แอลเบเนียLawrenciumi
 • ทมิฬஇலாரென்சியம்
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Ляўрэнс
 • อุซเบกLourensiy
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ซิซิลีlaurenziu
 • อาโรมาเนียLawrenciu
 • คีร์กีซЛоуренсий
 • เนปาลलरेन्सियम
 • สันสกฤตलरेन्सियम
 • มอลตาlawrenċju
 • เกลิกสกอตLawrencium
 • ลิมเบิร์กLawrencium
 • บาลีलरेन्सियम
 • โภชปุรีलॉरेंशियम
 • เตลูกูలారెన్షియం
 • cdoLawrencium
 • จีนมินหนานLawrencium
 • เบรตันLawrensiom
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โซมาลีLawreensiyaam
 • โปรตุเกส (บราซิล)laurêncio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาlaurensio
 • ตากาล็อกLawrensiyo
 • kbpLawrɛnsɩyɔm
 • อัสตูเรียสLaurenciu
 • ฟริเซียนเหนือLawrentsium
 • โวลาพึคlaurensin
 • จีนคลาสสิก
 • oloLourensii
 • มองโกเลียлоуренси
 • ทาจิกЛоуренсий
 • ซาร์เดญาLaurèntziu
 • จีนอู๋
 • อาหรับโมร็อกโกلاورينسيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์لورنسيوم
 • พัชโตلارېنسيوم
 • คอร์นิชLawrenciom
 • บาหลีLawrénsium
 • บิกอลLawrensyo