Lawrenciyum, ²Lorentiyum

Lawrenciyum, ²Lorentiyum (Lr)

chemical element with the atomic number of 103
Atom numarası103
Atom ağırlığı262
Kütle numarası251
Grup
Periyot7
Blokf
proton103 p+
nötron148 n0
elektron103 e-
Animated Bohr modeli of Lr (Lawrenciyum, ²Lorentiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
161 pm
Metallic Radius
ionic radius
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Van der Waals radius
246 pm
yoğunluk
15,6 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Lr (Lawrenciyum, ²Lorentiyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Bohr modeli: Lr (Lawrenciyum, ²Lorentiyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Lr (Lawrenciyum, ²Lorentiyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced Bohr modeli of Lr (Lawrenciyum, ²Lorentiyum)
Orbital Diagram of Lr (Lawrenciyum, ²Lorentiyum)
Yükseltgenme seviyesi3
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.900,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı2P1/2
Uzay grubu ()

Lavrensiyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar16
Natural Isotopes0

251Lr

Kütle numarası251
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
251,094289 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

Kütle numarası252
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
252,095048 ± 0,000198 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
369 ± 75 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

Kütle numarası253
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
253,09503385 ± 0,000176634 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
632 ± 46 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

Kütle numarası254
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
254,096238813 ± 0,000098026 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12 ± 0,9 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

Kütle numarası255
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
255,096562399 ± 0,000019 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31,1 ± 1,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

Kütle numarası256
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
256,098494024 ± 0,000089 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,9 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

Kütle numarası257
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
257,09948 ± 0,000047 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

Kütle numarası258
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
258,101753 ± 0,000109 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,92 ± 0,33 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

Kütle numarası259
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
259,1029 ± 0,000076 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,2 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

Kütle numarası260
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
260,105504 ± 0,000134 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3 ± 0,5 m
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

Kütle numarası261
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
261,106879 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39 ± 12 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

Kütle numarası262
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
262,109615 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

Kütle numarası263
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
263,111293 ± 0,00024 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)

264Lr

Kütle numarası264
nötron numarası161
Bağıl atom kütlesi
264,114198 ± 0,000468 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

Kütle numarası265
nötron numarası162
Bağıl atom kütlesi
265,116193 ± 0,000587 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

Kütle numarası266
nötron numarası163
Bağıl atom kütlesi
266,119874 ± 0,000579 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 14 h
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2014
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

tarih

kâşifi ya da mucidiA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1961
köken bilimiNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
telaffuzulor-ENS-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants