Lorenxi, Lawrenci

Lorenxi, Lawrenci (Lr)

Nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên tử 103
Số nguyên tử103
Nguyên tử khối262
số khối251
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
proton103 p+
nơtron148 n0
electron103 e-
Animated Mô hình Bohr of Lr (Lorenxi, Lawrenci)

Tính Chất Vật Lý

Bán Kính Nguyên Tử
Thể tích mol
Bán Kính Liên Kết Cộng Hóa Trị
161 pm
Metallic Radius
ionic radius
107,4 pm
Crystal Radius
121,4 pm
Bán kính van der Waals
246 pm
mật độ
15,6 g/cm³

Thuộc Tính Hóa Học

năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Lr (Lorenxi, Lawrenci)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
electron
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Mô hình Bohr: Lr (Lorenxi, Lawrenci)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Lr (Lorenxi, Lawrenci)
electron configuration[Rn] 5f14 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d1 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Lr (Lorenxi, Lawrenci)
Orbital Diagram of Lr (Lorenxi, Lawrenci)
trạng thái oxy hóa3
độ âm điện
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
trạng thái vật chấtRắn
gaseous state of matter
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.900,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
appearance
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
cấu trúc
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number47
Mendeleev Number42
Pettifor Number34
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
320 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2P1/2
space group ()

Đồng vị của Lawrenci

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền16
Natural Isotopes0

251Lr

số khối251
số nơtron148
relative atomic mass
251,094289 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

252Lr

số khối252
số nơtron149
relative atomic mass
252,095048 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
369 ± 75 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)98%
SF (spontaneous fission)2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

253Lr

số khối253
số nơtron150
relative atomic mass
253,09503385 ± 0,000176634 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
632 ± 46 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
SF (spontaneous fission)1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

254Lr

số khối254
số nơtron151
relative atomic mass
254,096238813 ± 0,000098026 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
12 ± 0,9 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)71.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)28.3%
SF (spontaneous fission)0.1%

255Lr

số khối255
số nơtron152
relative atomic mass
255,096562399 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
31,1 ± 1,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.3%
SF (spontaneous fission)

256Lr

số khối256
số nơtron153
relative atomic mass
256,098494024 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
27,9 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)0.03%

257Lr

số khối257
số nơtron154
relative atomic mass
257,09948 ± 0,000047 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
6 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

258Lr

số khối258
số nơtron155
relative atomic mass
258,101753 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
3,92 ± 0,33 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity

decay modeintensity
α (α emission)97.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.6%

259Lr

số khối259
số nơtron156
relative atomic mass
259,1029 ± 0,000076 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
6,2 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity-

decay modeintensity
α (α emission)78%
SF (spontaneous fission)22%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Lr

số khối260
số nơtron157
relative atomic mass
260,105504 ± 0,000134 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
3 ± 0,5 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

261Lr

số khối261
số nơtron158
relative atomic mass
261,106879 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
39 ± 12 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

262Lr

số khối262
số nơtron159
relative atomic mass
262,109615 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)10%
α (α emission)

263Lr

số khối263
số nơtron160
relative atomic mass
263,111293 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

264Lr

số khối264
số nơtron161
relative atomic mass
264,114198 ± 0,000468 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

265Lr

số khối265
số nơtron162
relative atomic mass
265,116193 ± 0,000587 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

266Lr

số khối266
số nơtron163
relative atomic mass
266,119874 ± 0,000579 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
22 ± 14 h
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2014
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
Electron shell 103 Lawrencium

lịch sử

được phát hiện bởiA.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1961
từ nguyên họcNamed in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
cách phát âmlor-ENS-i-em (Tiếng Anh)

nguồn

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
natural abundance (đại dương)
natural abundance (cơ thể người)
0 %
natural abundance (thiên thạch)
0 %
natural abundance (Mặt Trời)
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants