Lutet

Lutet (Lu)

71. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa71
Masa atomowa174.9668
liczba masowa175
Grupa
Okres6
Blokf
proton71 p+
neutron104 n0
elektron71 e-
Animated Model atomu Bohra of Lu (Lutet)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
162 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
86,1 pm
Crystal Radius
100,1 pm
promień van der Waalsa
224 pm
gęstość
9,84 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lutet020406080100120140160180200220240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
992 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,425871 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Lu (Lutet)
ciepło parowania
414 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
427,6 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 9, 2
Model atomu Bohra: Lu (Lutet)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Lu (Lutet)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Lu (Lutet)
Orbital Diagram of Lu (Lutet)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
1
Electrophilicity Index
0,817098693336918 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 675,15 K
Temperatura topnienia
1 936,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,00001 1/K
molar heat capacity
26,86 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,154 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,8 MS/m
rezystywność
0,00000057 m Ω
nadprzewodnictwo
0,1 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000012 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000118
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
48 GPa
moduł Kirchhoffa
27 GPa
moduł Younga
69 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
970,6 kJ/mol
Polaryzowalność
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
85
Neutron Mass Absorption
0,022
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy38
Natural Isotopes2
Isotopic Composition17597.40%17597.40%1762.60%1762.60%

150Lu

liczba masowa150
liczba neutronów79
względna masa atomowa
149,973407 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45 ± 3 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Lu

liczba masowa151
liczba neutronów80
względna masa atomowa
150,967471 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78,4 ± 0,9 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

152Lu

liczba masowa152
liczba neutronów81
względna masa atomowa
151,96412 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
650 ± 70 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

liczba masowa153
liczba neutronów82
względna masa atomowa
152,958802248 ± 0,00016105 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
900 ± 200 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)0%

154Lu

liczba masowa154
liczba neutronów83
względna masa atomowa
153,957416 ± 0,000216 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

155Lu

liczba masowa155
liczba neutronów84
względna masa atomowa
154,954326005 ± 0,00002066 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
68 ± 2 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

liczba masowa156
liczba neutronów85
względna masa atomowa
155,953086606 ± 0,000058102 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
494 ± 12 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

157Lu

liczba masowa157
liczba neutronów86
względna masa atomowa
156,950144807 ± 0,000012961 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

158Lu

liczba masowa158
liczba neutronów87
względna masa atomowa
157,94931562 ± 0,000016236 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

liczba masowa159
liczba neutronów88
względna masa atomowa
158,946635615 ± 0,000040433 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,1 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

160Lu

liczba masowa160
liczba neutronów89
względna masa atomowa
159,946033 ± 0,000061 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,1 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

161Lu

liczba masowa161
liczba neutronów90
względna masa atomowa
160,943572 ± 0,00003 Da
g-factor
0,444 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
77 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

liczba masowa162
liczba neutronów91
względna masa atomowa
161,943282776 ± 0,000080554 Da
g-factor
0,0551 ± 0,0011
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,37 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,519 ± 0,008
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

liczba masowa163
liczba neutronów92
względna masa atomowa
162,941179 ± 0,00003 Da
g-factor
0,1534 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,97 ± 0,13 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

liczba masowa164
liczba neutronów93
względna masa atomowa
163,941339 ± 0,00003 Da
g-factor
0,0589 ± 0,0011
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,14 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,608 ± 0,007
data odkrycia1977
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

liczba masowa165
liczba neutronów94
względna masa atomowa
164,939406758 ± 0,00002849 Da
g-factor
-0,0488 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,74 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

liczba masowa166
liczba neutronów95
względna masa atomowa
165,939859 ± 0,000032 Da
g-factor
0,48383333333333 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,65 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
4,33 ± 0,04
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

liczba masowa167
liczba neutronów96
względna masa atomowa
166,938243 ± 0,00004 Da
g-factor
0,66228571428571 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51,5 ± 1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,28 ± 0,02
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

liczba masowa168
liczba neutronów97
względna masa atomowa
167,938729798 ± 0,000040766 Da
g-factor
0,50116666666667 ± 0,0041666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
4,77 ± 0,06
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

liczba masowa169
liczba neutronów98
względna masa atomowa
168,937645845 ± 0,000003226 Da
g-factor
0,65371428571429 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,06 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,03
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

liczba masowa170
liczba neutronów99
względna masa atomowa
169,93847923 ± 0,000018081 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,012 ± 0,03 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

liczba masowa171
liczba neutronów100
względna masa atomowa
170,937918591 ± 0,000001999 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,247 ± 0,023 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

liczba masowa172
liczba neutronów101
względna masa atomowa
171,93909132 ± 0,000002507 Da
g-factor
0,72275 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,7 ± 0,03 d
spin4
nuclear quadrupole moment
3,8 ± 0,04
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

liczba masowa173
liczba neutronów102
względna masa atomowa
172,938935722 ± 0,000001682 Da
g-factor
0,64942857142857 ± 0,00057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,37 ± 0,01 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

174Lu

liczba masowa174
liczba neutronów103
względna masa atomowa
173,94034284 ± 0,000001682 Da
g-factor
1,982 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,31 ± 0,05 y
spin1
nuclear quadrupole moment
0,773 ± 0,007
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

liczba masowa175
liczba neutronów104
względna masa atomowa
174,940777211 ± 0,000001295 Da
g-factor
0,63591428571429 ± 0,00054285714285714
abundancja naturalna
97,401 ± 0,013
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,49 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość+

176Lu

liczba masowa176
liczba neutronów105
względna masa atomowa
175,942691711 ± 0,000001301 Da
g-factor
0,45142857142857 ± 0,00071428571428571
abundancja naturalna
2,599 ± 0,013
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37,01 ± 0,17 Gy
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

liczba masowa177
liczba neutronów106
względna masa atomowa
176,94376357 ± 0,00000131 Da
g-factor
0,63757142857143 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,6443 ± 0,0009 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,39 ± 0,03
data odkrycia1945
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

178Lu

liczba masowa178
liczba neutronów107
względna masa atomowa
177,945960065 ± 0,000002416 Da
g-factor
-1,373 ± 0,009
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,4 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,01
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

179Lu

liczba masowa179
liczba neutronów108
względna masa atomowa
178,947332985 ± 0,000005528 Da
g-factor
0,67657142857143 ± 0,0034285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,59 ± 0,06 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,32 ± 0,03
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

180Lu

liczba masowa180
liczba neutronów109
względna masa atomowa
179,949890744 ± 0,000075926 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,7 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

181Lu

liczba masowa181
liczba neutronów110
względna masa atomowa
180,951908 ± 0,000135 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

182Lu

liczba masowa182
liczba neutronów111
względna masa atomowa
181,955158 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

183Lu

liczba masowa183
liczba neutronów112
względna masa atomowa
182,957363 ± 0,000086 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
58 ± 4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

184Lu

liczba masowa184
liczba neutronów113
względna masa atomowa
183,96103 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

185Lu

liczba masowa185
liczba neutronów114
względna masa atomowa
184,963542 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

186Lu

liczba masowa186
liczba neutronów115
względna masa atomowa
185,96745 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

187Lu

liczba masowa187
liczba neutronów116
względna masa atomowa
186,970188 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

188Lu

liczba masowa188
liczba neutronów117
względna masa atomowa
187,974428 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaGeorges Urbain
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1907
etymologiaNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
wymowaloo-TEE-shi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,8 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000015 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000029 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956