Lutet

Lutet (Lu)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa71
Masa atomowa174.9668
liczba masowa175
Grupa
Okres6
Blokf
Protony71 p+
Neutrony104 n0
Elektrony71 e-
Animated Model atomu Bohra of Lu (Lutet)

Właściwości

Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
162 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
86,1 pm
Crystal Radius
100,1 pm
promień van der Waalsa
224 pm
gęstość
9,84 g/cm³
energia
proton affinity
992 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,425871 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Lu (Lutet)
ciepło parowania
414 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
427,6 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 9, 2
Model atomu Bohra: Lu (Lutet)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Lu (Lutet)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Lu (Lutet)
Orbital Diagram of Lu (Lutet)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
1
Electrophilicity
0,817098693336918 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 675,15 K
Temperatura topnienia
1 936,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,00001 1/K
molar heat capacity
26,86 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,154 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,8 MS/m
rezystywność
0,00000057 m Ω
nadprzewodnictwo
0,1 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000012 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000118
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
48 GPa
moduł Kirchhoffa
27 GPa
moduł Younga
69 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Transition metals
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number19
Mendeleev Number41
Pettifor Number21
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
970,6 kJ/mol
Dipole Polarizability
137 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
85
Neutron Mass Absorption
0,022
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Lutetium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy37
Radioactive Isotopes38

150Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,973407 ± 0,000322 Da
liczba masowa150
g-factor
czas połowicznego rozpadu
45 ± 3 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

150Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

151Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,967471 ± 0,000322 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
78,4 ± 0,9 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

151Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

152Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,96412 ± 0,00021 Da
liczba masowa152
g-factor
czas połowicznego rozpadu
650 ± 70 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

152Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

153Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,958802248 ± 0,00016105 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
900 ± 200 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

153Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)0%

154Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,957416 ± 0,000216 Da
liczba masowa154
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

154Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

155Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,954326005 ± 0,00002066 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
68 ± 2 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

155Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

156Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,953086606 ± 0,000058102 Da
liczba masowa156
g-factor
czas połowicznego rozpadu
494 ± 12 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość

156Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

157Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,950144807 ± 0,000012961 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

157Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

158Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,94931562 ± 0,000016236 Da
liczba masowa158
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

158Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.09%
α (α emission)0.91%

159Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,946635615 ± 0,000040433 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,1 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

159Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

160Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,946033 ± 0,000061 Da
liczba masowa160
g-factor
czas połowicznego rozpadu
36,1 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

160Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

161Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,943572 ± 0,00003 Da
liczba masowa161
g-factor
0,444 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
77 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

161Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,943282776 ± 0,000080554 Da
liczba masowa162
g-factor
0,0551 ± 0,0011
czas połowicznego rozpadu
1,37 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,519 ± 0,008
data odkrycia1978
parzystość-

162Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,941179 ± 0,00003 Da
liczba masowa163
g-factor
0,1534 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
3,97 ± 0,13 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

163Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,941339 ± 0,00003 Da
liczba masowa164
g-factor
0,0589 ± 0,0011
czas połowicznego rozpadu
3,14 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,608 ± 0,007
data odkrycia1977
parzystość-

164Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,939406758 ± 0,00002849 Da
liczba masowa165
g-factor
-0,0488 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
10,74 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

165Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,939859 ± 0,000032 Da
liczba masowa166
g-factor
0,48383333333333 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
2,65 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
4,33 ± 0,04
data odkrycia1969
parzystość-

166Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,938243 ± 0,00004 Da
liczba masowa167
g-factor
0,66228571428571 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
51,5 ± 1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,28 ± 0,02
data odkrycia1958
parzystość+

167Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,938729798 ± 0,000040766 Da
liczba masowa168
g-factor
0,50116666666667 ± 0,0041666666666667
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
4,77 ± 0,06
data odkrycia1960
parzystość-

168Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,937645845 ± 0,000003226 Da
liczba masowa169
g-factor
0,65371428571429 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
34,06 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,48 ± 0,03
data odkrycia1955
parzystość+

169Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,93847923 ± 0,000018081 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,012 ± 0,03 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

170Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,937918591 ± 0,000001999 Da
liczba masowa171
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
8,247 ± 0,023 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

171Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,93909132 ± 0,000002507 Da
liczba masowa172
g-factor
0,72275 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
6,7 ± 0,03 d
spin4
nuclear quadrupole moment
3,8 ± 0,04
data odkrycia1951
parzystość-

172Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,938935722 ± 0,000001682 Da
liczba masowa173
g-factor
0,64942857142857 ± 0,00057142857142857
czas połowicznego rozpadu
1,37 ± 0,01 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,53 ± 0,02
data odkrycia1951
parzystość+

173Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

174Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,94034284 ± 0,000001682 Da
liczba masowa174
g-factor
1,982 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
3,31 ± 0,05 y
spin1
nuclear quadrupole moment
0,773 ± 0,007
data odkrycia1951
parzystość-

174Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Lu

abundancja naturalna
97,401 ± 0,013
względna masa atomowa
174,940777211 ± 0,000001295 Da
liczba masowa175
g-factor
0,63591428571429 ± 0,00054285714285714
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,49 ± 0,02
data odkrycia1934
parzystość+

176Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
2,599 ± 0,013
względna masa atomowa
175,942691711 ± 0,000001301 Da
liczba masowa176
g-factor
0,45142857142857 ± 0,00071428571428571
czas połowicznego rozpadu
37,01 ± 0,17 Gy
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1935
parzystość-

176Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

177Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,94376357 ± 0,00000131 Da
liczba masowa177
g-factor
0,63757142857143 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
6,6443 ± 0,0009 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,39 ± 0,03
data odkrycia1945
parzystość+

177Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

178Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,945960065 ± 0,000002416 Da
liczba masowa178
g-factor
-1,373 ± 0,009
czas połowicznego rozpadu
28,4 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,01
data odkrycia1957
parzystość+

178Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

179Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,947332985 ± 0,000005528 Da
liczba masowa179
g-factor
0,67657142857143 ± 0,0034285714285714
czas połowicznego rozpadu
4,59 ± 0,06 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,32 ± 0,03
data odkrycia1961
parzystość+

179Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

180Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,949890744 ± 0,000075926 Da
liczba masowa180
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,7 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

180Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

181Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,951908 ± 0,000135 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

181Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

182Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,955158 ± 0,000215 Da
liczba masowa182
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

182Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

183Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,957363 ± 0,000086 Da
liczba masowa183
g-factor
czas połowicznego rozpadu
58 ± 4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

183Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

184Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,96103 ± 0,000215 Da
liczba masowa184
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20 ± 3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

184Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

185Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,963542 ± 0,000322 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

185Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

186Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,96745 ± 0,000429 Da
liczba masowa186
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

186Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

187Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,970188 ± 0,000429 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

187Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

188Lu

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,974428 ± 0,000429 Da
liczba masowa188
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

188Lu Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaGeorges Urbain
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1907
etymologiaNamed for the ancient name of Paris, Lutecia.
wymowaloo-TEE-shi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,8 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000015 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000029 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
5d50.887
5p52.32
5s50.045
6s62.1956