Livermorium

Livermorium (Lv)

chemický prvek s atomovým číslem 116
Atomové číslo116
Atomová hmotnost293
Nukleonové číslo289
Skupina16
Perioda7
Blokp
proton116 p+
neutron173 n0
elektron116 e-
Animated Bohrův model atomu of Lv (Livermorium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
175 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
12,9 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Bohrův model atomu: Lv (Livermorium)
Valenční elektron6
Lewis structure: Lv (Livermorium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Bohrův model atomu of Lv (Livermorium)
Orbital Diagram of Lv (Livermorium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo3P2
space group ()

Izotopy livermoria

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy5
Natural Isotopes0

289Lv

Nukleonové číslo289
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
289,198023 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

290Lv

Nukleonové číslo290
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
290,198635 ± 0,000593 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

Nukleonové číslo291
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
291,201014 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26 ± 12 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

Nukleonové číslo292
neutronové číslo176
relativní atomová hmotnost
292,201969 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

Nukleonové číslo293
neutronové číslo177
relativní atomová hmotnost
293,204583 ± 0,000553 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

dějiny

objevitel nebo vynálezceLawrence Livermore National Laboratory
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu2000
etymologieNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
výslovnost

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants