Livermorium

Livermorium (Lv)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa116
Masa atomowa293
liczba masowa289
Grupa16
Okres7
Blokp
Protony116 p+
Neutrony173 n0
Elektrony116 e-
Animated Model atomu Bohra of Lv (Livermorium)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
175 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
12,9 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Model atomu Bohra: Lv (Livermorium)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Lv (Livermorium)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Model atomu Bohra of Lv (Livermorium)
Orbital Diagram of Lv (Livermorium)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Livermorium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy5
Radioactive Isotopes5

289Lv

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
289,198023 ± 0,00054 Da
liczba masowa289
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

289Lv Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

290Lv

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
290,198635 ± 0,000593 Da
liczba masowa290
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

290Lv Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

291Lv

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
291,201014 ± 0,000669 Da
liczba masowa291
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26 ± 12 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

291Lv Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

292Lv

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
292,201969 ± 0,000819 Da
liczba masowa292
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
16 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

292Lv Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

293Lv

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
293,204583 ± 0,000553 Da
liczba masowa293
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

293Lv Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

historia

odkrywca lub wynalazcaLawrence Livermore National Laboratory
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia2000
etymologiaNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
wymowa

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants