Livermorium

Livermorium (Lv)

116. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa116
Masa atomowa293
liczba masowa289
Grupa16
Okres7
Blokp
proton116 p+
neutron173 n0
elektron116 e-
Animated Model atomu Bohra of Lv (Livermorium)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
175 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
12,9 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Model atomu Bohra: Lv (Livermorium)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Lv (Livermorium)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Model atomu Bohra of Lv (Livermorium)
Orbital Diagram of Lv (Livermorium)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Livermorium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy5
Natural Isotopes0

289Lv

liczba masowa289
liczba neutronów173
względna masa atomowa
289,198023 ± 0,00054 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

290Lv

liczba masowa290
liczba neutronów174
względna masa atomowa
290,198635 ± 0,000593 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

liczba masowa291
liczba neutronów175
względna masa atomowa
291,201014 ± 0,000669 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26 ± 12 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

liczba masowa292
liczba neutronów176
względna masa atomowa
292,201969 ± 0,000819 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

liczba masowa293
liczba neutronów177
względna masa atomowa
293,204583 ± 0,000553 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

historia

odkrywca lub wynalazcaLawrence Livermore National Laboratory
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia2000
etymologiaNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
wymowa

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants