Livermorium

Livermorium (Lv)

chemický prvok s protónovým číslom 116
Protónové číslo116
Atómová hmotnosť293
Nukleónové číslo289
Skupina16
Perióda7
Orbitálp
protón116 p+
Neutrón173 n0
elektrón116 e-
Animated Bohrov model atómu of Lv (Livermorium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
175 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
12,9 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Bohrov model atómu: Lv (Livermorium)
Valenčný elektrón6
Lewis structure: Lv (Livermorium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Bohrov model atómu of Lv (Livermorium)
Orbital Diagram of Lv (Livermorium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo3P2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Livermorium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy5
Natural Isotopes0

289Lv

Nukleónové číslo289
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
289,198023 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

290Lv

Nukleónové číslo290
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
290,198635 ± 0,000593 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

Nukleónové číslo291
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
291,201014 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26 ± 12 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

Nukleónové číslo292
neutrónové číslo176
Relatívna atómová hmotnosť
292,201969 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

Nukleónové číslo293
neutrónové číslo177
Relatívna atómová hmotnosť
293,204583 ± 0,000553 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaLawrence Livermore National Laboratory
miesto nálezuUnited States
dátum objavu2000
etymológiaNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
pronunciation

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants