Livermorij

Livermorij (Lv)

kemični element z vrstnim številom 116
Vrstno število116
Atomska teža293
Masno število289
Skupina16
Perioda7
Blokp
proton116 p+
nevtron173 n0
elektron116 e-
Animated Bohrov model atoma of Lv (Livermorij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
175 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
12,9 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Bohrov model atoma: Lv (Livermorij)
valence electron6
Lewis structure: Lv (Livermorij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Bohrov model atoma of Lv (Livermorij)
Orbital Diagram of Lv (Livermorij)
Oksidacijsko stanje
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število3P2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Livermorium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes5
Natural Isotopes0

289Lv

Masno število289
nevtronsko število173
relative atomic mass
289,198023 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

290Lv

Masno število290
nevtronsko število174
relative atomic mass
290,198635 ± 0,000593 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

Masno število291
nevtronsko število175
relative atomic mass
291,201014 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
26 ± 12 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

Masno število292
nevtronsko število176
relative atomic mass
292,201969 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

Masno število293
nevtronsko število177
relative atomic mass
293,204583 ± 0,000553 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
70 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

zgodovina

odkritelj ali izumiteljLawrence Livermore National Laboratory
nahajališčeUnited States
datum odkritja2000
etimologijaNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
pronunciation

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants