Ливерморијум

Ливерморијум (Lv)

chemical element with the atomic number of 116
Атомски број116
Атомска маса293
Масени број289
Група16
Периода7
Блокp
протон116 p+
неутрон173 n0
електрон116 e-
Animated Боров модел атома of Lv (Ливерморијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
12,9 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Боров модел атома: Lv (Ливерморијум)
Валентни електрони6
Lewis structure: Lv (Ливерморијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Боров модел атома of Lv (Ливерморијум)
Orbital Diagram of Lv (Ливерморијум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број3P2
кристалографска група ()

Isotopes of Livermorium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи5
Natural Isotopes0

289Lv

Масени број289
неутронски број173
атомска тежина
289,198023 ± 0,00054 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

290Lv

Масени број290
неутронски број174
атомска тежина
290,198635 ± 0,000593 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

Масени број291
неутронски број175
атомска тежина
291,201014 ± 0,000669 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26 ± 12 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

Масени број292
неутронски број176
атомска тежина
292,201969 ± 0,000819 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

Масени број293
неутронски број177
атомска тежина
293,204583 ± 0,000553 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70 ± 30 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

историја

откриоLawrence Livermore National Laboratory
место открићаUnited States
датум открића2000
етимологијаNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
изговор

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants