Livermorium

Livermorium (Lv)

grundämne
Atomnummer116
Atommassa293
masstal289
Grupp16
Period7
Blockp
Protoner116 p+
Neutroner173 n0
Electrons116 e-
Animated Bohrs atommodell of Lv (Livermorium)

Egenskaper

fysisk egenskap
atomradie
molvolym
kovalent radie
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
12,9 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Bohrs atommodell: Lv (Livermorium)
valenselektron6
Elektronformel: Lv (Livermorium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Bohrs atommodell of Lv (Livermorium)
Orbital Diagram of Lv (Livermorium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriPosttransitionsmetaller, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal3P2
rymdgrupp ()

Livermoriumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper5
Radioactive Isotopes5

289Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
289,198023 ± 0,00054 Da
masstal289
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

289Lv Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

290Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
290,198635 ± 0,000593 Da
masstal290
g-factor
0
Halveringstid
9 ± 3 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2004
Paritet+

290Lv Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

291Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
291,201014 ± 0,000669 Da
masstal291
g-factor
Halveringstid
26 ± 12 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

291Lv Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

292Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
292,201969 ± 0,000819 Da
masstal292
g-factor
0
Halveringstid
16 ± 6 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2004
Paritet+

292Lv Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

293Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
293,204583 ± 0,000553 Da
masstal293
g-factor
Halveringstid
70 ± 30 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

293Lv Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

historia

upptäckare eller uppfinnareLawrence Livermore National Laboratory
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum2000
etymologiNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
uttal

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants