Livermorium

Livermorium (Lv)

grundämne
Atomnummer116
Atommassa293
masstal289
Grupp16
Period7
Blockp
proton116 p+
neutron173 n0
elektron116 e-
Animated Bohrs atommodell of Lv (Livermorium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
12,9 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Bohrs atommodell: Lv (Livermorium)
valenselektron6
Elektronformel: Lv (Livermorium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Bohrs atommodell of Lv (Livermorium)
Orbital Diagram of Lv (Livermorium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriPosttransitionsmetaller, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal3P2
rymdgrupp ()

Livermoriumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper5
Natural Isotopes0

289Lv

masstal289
neutrontal173
relative atomic mass
289,198023 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)

290Lv

masstal290
neutrontal174
relative atomic mass
290,198635 ± 0,000593 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
9 ± 3 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2004
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

masstal291
neutrontal175
relative atomic mass
291,201014 ± 0,000669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
26 ± 12 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

masstal292
neutrontal176
relative atomic mass
292,201969 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
16 ± 6 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2004
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

masstal293
neutrontal177
relative atomic mass
293,204583 ± 0,000553 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
70 ± 30 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

historia

upptäckare eller uppfinnareLawrence Livermore National Laboratory
fyndplatsUnited States
upptäcktsdatum2000
etymologiNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
uttal

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants