อะนันเฮกเชียม

อะนันเฮกเชียม (Lv)

chemical element with the atomic number of 116
เลขอะตอม116
มวลอะตอม293
เลขมวล289
หมู่16
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน116 p+
นิวตรอน173 n0
Electrons116 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Lv (อะนันเฮกเชียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
12.9 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Lv (อะนันเฮกเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Lv (อะนันเฮกเชียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Lv (อะนันเฮกเชียม)
Orbital Diagram of Lv (อะนันเฮกเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3P2
space group ()

Isotopes of Livermorium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร5
Radioactive Isotopes5

289Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
289.198023 ± 0.00054 Da
เลขมวล289
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

289Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

290Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
290.198635 ± 0.000593 Da
เลขมวล290
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

290Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

291Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
291.201014 ± 0.000669 Da
เลขมวล291
g-factor
ครึ่งชีวิต
26 ± 12 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

291Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

292Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
292.201969 ± 0.000819 Da
เลขมวล292
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
16 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

292Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

293Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
293.204583 ± 0.000553 Da
เลขมวล293
g-factor
ครึ่งชีวิต
70 ± 30 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

293Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Lawrence Livermore National Laboratory
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ2000
ศัพทมูลวิทยาNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
pronunciation

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants