อะนันเฮกเชียม

อะนันเฮกเชียม (Lv)

chemical element with the atomic number of 116
เลขอะตอม116
มวลอะตอม293
เลขมวล289
หมู่16
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน116 p+
นิวตรอน173 n0
อิเล็กตรอน116 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Lv (อะนันเฮกเชียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
12.9 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Lv (อะนันเฮกเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Lv (อะนันเฮกเชียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Lv (อะนันเฮกเชียม)
Orbital Diagram of Lv (อะนันเฮกเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3P2
space group ()

Isotopes of Livermorium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร5
Natural Isotopes0

289Lv

เลขมวล289
เลขนิวตรอน173
น้ำหนักอะตอม
289.198023 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

290Lv

เลขมวล290
เลขนิวตรอน174
น้ำหนักอะตอม
290.198635 ± 0.000593 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

เลขมวล291
เลขนิวตรอน175
น้ำหนักอะตอม
291.201014 ± 0.000669 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26 ± 12 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

เลขมวล292
เลขนิวตรอน176
น้ำหนักอะตอม
292.201969 ± 0.000819 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

เลขมวล293
เลขนิวตรอน177
น้ำหนักอะตอม
293.204583 ± 0.000553 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70 ± 30 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Lawrence Livermore National Laboratory
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ2000
ศัพทมูลวิทยาNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
pronunciation

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Lv
 • Uuh

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลlivermorium
 • อังกฤษlivermorium
 • ฝรั่งเศสlivermorium
 • นอร์เวย์นีนอสก์livermorium
 • เดนมาร์กlivermorium
 • สวีเดนlivermorium
 • ฟินแลนด์livermorium
 • เยอรมันLivermorium
 • ดัตช์livermorium
 • อิตาลีlivermorio
 • สเปนlivermorio
 • โปรตุเกสlivermório
 • ฮังการีlivermórium
 • โปแลนด์liwermor
 • ตุรกีlivermoryum
 • โรมาเนียlivermoriu
 • อารากอนLivermorio
 • อาหรับليفرموريوم
 • อัสตูเรียสlivermoriu
 • อาเซอร์ไบจานLivermorium
 • เบลารุสЛіверморый
 • บัลแกเรียливерморий
 • บังกลาলিভারমোরিয়াম
 • บอสเนียLivermorij
 • คาตาลันlivermori
 • คอร์ซิกาLivermoriu
 • เช็กlivermorium
 • ชูวัชЛивермори
 • เวลส์Ununhecsiwm
 • กรีกλιβερμόριο
 • เอสเปรันโตlivermorio
 • เอสโตเนียlivermoorium
 • เปอร์เซียلیورموریوم
 • ฟรูลีLivermorium
 • ฟริเซียนตะวันตกLivermorium
 • ไอริชÚnúinheicsiam
 • มานซ์Livermorium
 • ฮิบรูליברמוריום
 • ฮินดีฟิจิLivermorium
 • โครเอเชียlivermorij
 • อินเตอร์ลิงกัวlivermorium
 • อินโดนีเซียlivermorium
 • ญี่ปุ่นリバモリウム
 • กันนาดาಅನನ್ಹೆಕ್ಸಿಯಮ್
 • เกาหลี리버모륨
 • เคิร์ดÛnunheksiyûm
 • โกมิЛиверморий
 • ละตินlivermorium
 • ลักเซมเบิร์กLivermorium
 • ลิกูเรียlivermöio
 • ลัตเวียlivermorijs
 • มาลายาลัมലിവർമോറിയം
 • มารีตะวันตกЛиверморий
 • มาเลย์Livermorium
 • เยอรมันต่ำUnunhexium
 • อ็อกซิตันlivermòri
 • เคชวาUnunheksiyu
 • รัสเซียливерморий
 • ซิซิลีlivirmoriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียLivermorijum
 • สโลวักlivermórium
 • เซอร์เบียливерморијум
 • สวาฮีลีununheksi
 • อุยกูร์لىۋىرمورىي
 • ยูเครนліверморій
 • เวปส์Livermorii
 • เวียดนามlivermori
 • วาเรย์Livermoryo
 • คัลมืยค์Ливермориум
 • โยรูบาLivermorium
 • จีน
 • เซบูLivermoryum
 • เคิร์ดตอนกลางلیڤەرمۆریۆم
 • อัมฮาราዩነንሄክሲየም
 • มาซิโดเนียливермориум
 • เบรตันLivermoriom
 • โอดิยาଲିଭର୍ମୋରିଅମ
 • ตาตาร์ливерморий
 • ทมิฬலிவர்மோரியம்
 • โซมาลีLifermoriyaam
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • คาซัคЛиверморий
 • เนวาร์लिभरमोरियम
 • ลิทัวเนียlivermoris
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Лівэрмор
 • จีน (ตัวย่อ)𫟷
 • สโลวีเนียlivermorij
 • แอลเบเนียUnunhexiumi
 • จีนคลาสสิก
 • จีน (จีน)𫟷
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อาโรมาเนียLivermoriu
 • กาลิเซียlivermorio
 • เนปาลउनुन्हेक्सियम
 • มอลตาlivermorju
 • เกลิกสกอตLivermorium
 • สันสกฤตउनउनहेक्जियम
 • โภชปุรีलिवरमोरियम
 • เตลูกูలివర్మొరియం
 • cdoLivermorium
 • จีนมินหนานLivermorium
 • มราฐีअनुनहेक्झियम
 • บาลีउनउनहेक्जियम
 • บาสก์livermorio
 • ลิมเบิร์กLivermorium
 • อุซเบกLivermoriy
 • ซอร์เบียตอนบนlivermorium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)livermorium
 • อังกฤษ (แคนาดา)livermorium
 • เยอรมัน (ออสเตรีย)Livermorium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Livermorium
 • ปัญจาบਲਿਵਰਮੋਰੀਅਮ
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)𫟷
 • จีน (สิงคโปร์)𫟷
 • ฮินดีलिवरमोरियम
 • โปรตุเกส (บราซิล)livermório
 • จีนแคะLivermorium
 • ตากาล็อกLivermoryo
 • kbpLɩvɛrɩmɔrɩyɔm
 • แอฟริกานส์Livermorium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาlivermorio
 • ฟริเซียนเหนือLivermoorium
 • ไอซ์แลนด์livermorín
 • อาร์เมเนียԼիվերմորիում
 • ทาจิกЛиверморий
 • มองโกเลียливермори
 • จีนอู๋𫟷
 • พม่าလီဗာမိုရီယမ်
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ليفرموريوم
 • พัชโตليورموريوم
 • ซาร์เดญาLivermòriu
 • คอร์นิชLivermoriom
 • บาหลีLivermorium
 • อีโดLivermorio
 • อูรดูلورموریئم
 • จอร์เจียლივერმორიუმი