Livermoriyum

Livermoriyum (Lv)

chemical element with the atomic number of 116
Atom numarası116
Atom ağırlığı293
Kütle numarası289
Grup16
Periyot7
Blokp
proton116 p+
nötron173 n0
elektron116 e-
Animated Bohr modeli of Lv (Livermoriyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk
12,9 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Bohr modeli: Lv (Livermoriyum)
Değerlik elektron6
Lewis yapısı: Lv (Livermoriyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Bohr modeli of Lv (Livermoriyum)
Orbital Diagram of Lv (Livermoriyum)
Yükseltgenme seviyesi
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı3P2
Uzay grubu ()

Livermoryum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar5
Natural Isotopes0

289Lv

Kütle numarası289
nötron numarası173
Bağıl atom kütlesi
289,198023 ± 0,00054 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

290Lv

Kütle numarası290
nötron numarası174
Bağıl atom kütlesi
290,198635 ± 0,000593 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

291Lv

Kütle numarası291
nötron numarası175
Bağıl atom kütlesi
291,201014 ± 0,000669 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26 ± 12 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

292Lv

Kütle numarası292
nötron numarası176
Bağıl atom kütlesi
292,201969 ± 0,000819 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

293Lv

Kütle numarası293
nötron numarası177
Bağıl atom kütlesi
293,204583 ± 0,000553 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
70 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

tarih

kâşifi ya da mucidiLawrence Livermore National Laboratory
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi2000
köken bilimiNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
telaffuzu

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants