Livermori

Livermori (Lv)

Nguyên tố hóa học thứ 116 trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử116
Nguyên tử khối293
số khối289
Nhóm16
Chu kỳ7
Phân lớpp
Prô ton116 p+
Nơ tron173 n0
Electrons116 e-
Animated Mô hình Bohr of Lv (Livermori)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
12,9 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Mô hình Bohr: Lv (Livermori)
Electron hóa trị6
Cấu trúc Lewis: Lv (Livermori)
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Enhanced Mô hình Bohr of Lv (Livermori)
Orbital Diagram of Lv (Livermori)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number
Mendeleev Number104
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử3P2
space group ()

Đồng vị của Livermori

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền5
Radioactive Isotopes5

289Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
289,198023 ± 0,00054 Da
số khối289
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

289Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

290Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
290,198635 ± 0,000593 Da
số khối290
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2004
parity+

290Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

291Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
291,201014 ± 0,000669 Da
số khối291
g-factor
chu kỳ bán rã
26 ± 12 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

291Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

292Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
292,201969 ± 0,000819 Da
số khối292
g-factor
0
chu kỳ bán rã
16 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2004
parity+

292Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

293Lv

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
293,204583 ± 0,000553 Da
số khối293
g-factor
chu kỳ bán rã
70 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

293Lv Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

lịch sử

được phát hiện bởiLawrence Livermore National Laboratory
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá2000
từ nguyên họcNamed after the Lawrence Livermore National Laboratory in the United States.
cách phát âm

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants