Moscovium

Moscovium (Mc)

chemický prvek s atomovým číslem 115
Atomové číslo115
Atomová hmotnost288
Nukleonové číslo287
Skupina15
Perioda7
Blokp
proton115 p+
neutron172 n0
elektron115 e-
Animated Bohrův model atomu of Mc (Moscovium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
162 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
13,5 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Bohrův model atomu: Mc (Moscovium)
Valenční elektron5
Lewis structure: Mc (Moscovium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Bohrův model atomu of Mc (Moscovium)
Orbital Diagram of Mc (Moscovium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo4S3/2
space group ()

Izotopy moscovia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy6
Natural Isotopes0

287Mc

Nukleonové číslo287
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
287,19082 ± 0,000475 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

288Mc

Nukleonové číslo288
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
288,192879 ± 0,000575 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
177 ± 20 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

289Mc

Nukleonové číslo289
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
289,193971 ± 0,000834 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
410 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

290Mc

Nukleonové číslo290
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
290,196235 ± 0,000635 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
840 ± 360 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

291Mc

Nukleonové číslo291
neutronové číslo176
relativní atomová hmotnost
291,197725 ± 0,000789 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

Nukleonové číslo292
neutronové číslo177
relativní atomová hmotnost
292,200323 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

dějiny

objevitel nebo vynálezceJoint Institute for Nuclear Research
místo objevu/vynálezuRussia
datum objevu2003
etymologieNamed after the city of Moscov.
výslovnost

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants