Moscovium

Moscovium (Mc)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa115
Masa atomowa288
liczba masowa287
Grupa15
Okres7
Blokp
Protony115 p+
Neutrony172 n0
Elektrony115 e-
Electron shell 115 Moscovium - no label.svg Animated Model atomu Bohra of Mc (Moscovium) Enhanced Model atomu Bohra of Mc (Moscovium) Model atomu Bohra: Mc (Moscovium) Orbital Diagram of Mc (Moscovium)

Właściwości

Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
162 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
13,5 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
elektron walencyjny0
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Moscovium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy6
Radioactive Isotopes6

287Mc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
287,19082 ± 0,000475 Da
liczba masowa287
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

287Mc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

288Mc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
288,192879 ± 0,000575 Da
liczba masowa288
g-factor
czas połowicznego rozpadu
177 ± 20 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

288Mc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

289Mc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
289,193971 ± 0,000834 Da
liczba masowa289
g-factor
czas połowicznego rozpadu
410 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

289Mc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

290Mc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
290,196235 ± 0,000635 Da
liczba masowa290
g-factor
czas połowicznego rozpadu
840 ± 360 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

290Mc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

291Mc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
291,197725 ± 0,000789 Da
liczba masowa291
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

291Mc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

292Mc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
292,200323 ± 0,000751 Da
liczba masowa292
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

292Mc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia2003
etymologiaNamed after the city of Moscov.
wymowa

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants