Moscovium

Moscovium (Mc)

115. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa115
Masa atomowa288
liczba masowa287
Grupa15
Okres7
Blokp
proton115 p+
neutron172 n0
elektron115 e-
Animated Model atomu Bohra of Mc (Moscovium)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
162 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
13,5 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Model atomu Bohra: Mc (Moscovium)
elektron walencyjny5
Lewis structure: Mc (Moscovium)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Model atomu Bohra of Mc (Moscovium)
Orbital Diagram of Mc (Moscovium)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Moscovium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy6
Natural Isotopes0

287Mc

liczba masowa287
liczba neutronów172
względna masa atomowa
287,19082 ± 0,000475 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

288Mc

liczba masowa288
liczba neutronów173
względna masa atomowa
288,192879 ± 0,000575 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
177 ± 20 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

289Mc

liczba masowa289
liczba neutronów174
względna masa atomowa
289,193971 ± 0,000834 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
410 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

290Mc

liczba masowa290
liczba neutronów175
względna masa atomowa
290,196235 ± 0,000635 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
840 ± 360 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

291Mc

liczba masowa291
liczba neutronów176
względna masa atomowa
291,197725 ± 0,000789 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

liczba masowa292
liczba neutronów177
względna masa atomowa
292,200323 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia2003
etymologiaNamed after the city of Moscov.
wymowa

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants