Moscovium

Moscovium (Mc)

chemický prvok s protónovým číslom 115
Protónové číslo115
Atómová hmotnosť288
Nukleónové číslo287
Skupina15
Perióda7
Orbitálp
protón115 p+
Neutrón172 n0
elektrón115 e-
Animated Bohrov model atómu of Mc (Moscovium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
162 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
13,5 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Bohrov model atómu: Mc (Moscovium)
Valenčný elektrón5
Lewis structure: Mc (Moscovium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Bohrov model atómu of Mc (Moscovium)
Orbital Diagram of Mc (Moscovium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo4S3/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Moscovium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy6
Natural Isotopes0

287Mc

Nukleónové číslo287
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
287,19082 ± 0,000475 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

288Mc

Nukleónové číslo288
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
288,192879 ± 0,000575 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
177 ± 20 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

289Mc

Nukleónové číslo289
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
289,193971 ± 0,000834 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
410 ± 150 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

290Mc

Nukleónové číslo290
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
290,196235 ± 0,000635 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
840 ± 360 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

291Mc

Nukleónové číslo291
neutrónové číslo176
Relatívna atómová hmotnosť
291,197725 ± 0,000789 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

Nukleónové číslo292
neutrónové číslo177
Relatívna atómová hmotnosť
292,200323 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJoint Institute for Nuclear Research
miesto nálezuRussia
dátum objavu2003
etymológiaNamed after the city of Moscov.
pronunciation

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants