Moskovij

Moskovij (Mc)

kemični element z vrstnim številom 115
Vrstno število115
Atomska teža288
Masno število287
Skupina15
Perioda7
Blokp
proton115 p+
nevtron172 n0
elektron115 e-
Animated Bohrov model atoma of Mc (Moskovij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
162 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
13,5 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Bohrov model atoma: Mc (Moskovij)
valence electron5
Lewis structure: Mc (Moskovij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Bohrov model atoma of Mc (Moskovij)
Orbital Diagram of Mc (Moskovij)
Oksidacijsko stanje
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število4S3/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Moscovium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes6
Natural Isotopes0

287Mc

Masno število287
nevtronsko število172
relative atomic mass
287,19082 ± 0,000475 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

288Mc

Masno število288
nevtronsko število173
relative atomic mass
288,192879 ± 0,000575 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
177 ± 20 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

289Mc

Masno število289
nevtronsko število174
relative atomic mass
289,193971 ± 0,000834 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
410 ± 150 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

290Mc

Masno število290
nevtronsko število175
relative atomic mass
290,196235 ± 0,000635 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
840 ± 360 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

291Mc

Masno število291
nevtronsko število176
relative atomic mass
291,197725 ± 0,000789 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

Masno število292
nevtronsko število177
relative atomic mass
292,200323 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJoint Institute for Nuclear Research
nahajališčeRussia
datum odkritja2003
etimologijaNamed after the city of Moscov.
pronunciation

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants