Унунпентијум

Унунпентијум (Mc)

element with the atomic number of 115
Атомски број115
Атомска маса288
Масени број287
Група15
Периода7
Блокp
протон115 p+
неутрон172 n0
електрон115 e-
Animated Боров модел атома of Mc (Унунпентијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
13,5 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Боров модел атома: Mc (Унунпентијум)
Валентни електрони5
Lewis structure: Mc (Унунпентијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Боров модел атома of Mc (Унунпентијум)
Orbital Diagram of Mc (Унунпентијум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број4S3/2
кристалографска група ()

Isotopes of Moscovium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи6
Natural Isotopes0

287Mc

Масени број287
неутронски број172
атомска тежина
287,19082 ± 0,000475 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 30 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

288Mc

Масени број288
неутронски број173
атомска тежина
288,192879 ± 0,000575 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
177 ± 20 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

289Mc

Масени број289
неутронски број174
атомска тежина
289,193971 ± 0,000834 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
410 ± 150 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

290Mc

Масени број290
неутронски број175
атомска тежина
290,196235 ± 0,000635 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
840 ± 360 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

291Mc

Масени број291
неутронски број176
атомска тежина
291,197725 ± 0,000789 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

Масени број292
неутронски број177
атомска тежина
292,200323 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

историја

откриоJoint Institute for Nuclear Research
место открићаRussia
датум открића2003
етимологијаNamed after the city of Moscov.
изговор

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants