Moscovium

Moscovium (Mc)

grundämne
Atomnummer115
Atommassa288
masstal287
Grupp15
Period7
Blockp
Protoner115 p+
Neutroner172 n0
Electrons115 e-
Animated Bohrs atommodell of Mc (Moscovium)

Egenskaper

fysisk egenskap
atomradie
molvolym
kovalent radie
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
13,5 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Bohrs atommodell: Mc (Moscovium)
valenselektron5
Elektronformel: Mc (Moscovium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Bohrs atommodell of Mc (Moscovium)
Orbital Diagram of Mc (Moscovium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriPosttransitionsmetaller, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal4S3/2
rymdgrupp ()

Moskoviumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper6
Radioactive Isotopes6

287Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
287,19082 ± 0,000475 Da
masstal287
g-factor
Halveringstid
60 ± 30 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

287Mc Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

288Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
288,192879 ± 0,000575 Da
masstal288
g-factor
Halveringstid
177 ± 20 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

288Mc Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

289Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
289,193971 ± 0,000834 Da
masstal289
g-factor
Halveringstid
410 ± 150 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

289Mc Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

290Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
290,196235 ± 0,000635 Da
masstal290
g-factor
Halveringstid
840 ± 360 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

290Mc Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

291Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
291,197725 ± 0,000789 Da
masstal291
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

291Mc Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

292Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
292,200323 ± 0,000751 Da
masstal292
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

292Mc Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 115 Moscovium - no label

historia

upptäckare eller uppfinnareJoint Institute for Nuclear Research
fyndplatsRussia
upptäcktsdatum2003
etymologiNamed after the city of Moscov.
uttal

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants