Moscovium

Moscovium (Mc)

grundämne
Atomnummer115
Atommassa288
masstal287
Grupp15
Period7
Blockp
proton115 p+
neutron172 n0
elektron115 e-
Animated Bohrs atommodell of Mc (Moscovium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
13,5 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Bohrs atommodell: Mc (Moscovium)
valenselektron5
Elektronformel: Mc (Moscovium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Bohrs atommodell of Mc (Moscovium)
Orbital Diagram of Mc (Moscovium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriPosttransitionsmetaller, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal4S3/2
rymdgrupp ()

Moskoviumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper6
Natural Isotopes0

287Mc

masstal287
neutrontal172
relative atomic mass
287,19082 ± 0,000475 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
60 ± 30 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

288Mc

masstal288
neutrontal173
relative atomic mass
288,192879 ± 0,000575 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
177 ± 20 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

289Mc

masstal289
neutrontal174
relative atomic mass
289,193971 ± 0,000834 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
410 ± 150 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

290Mc

masstal290
neutrontal175
relative atomic mass
290,196235 ± 0,000635 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
840 ± 360 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

291Mc

masstal291
neutrontal176
relative atomic mass
291,197725 ± 0,000789 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

masstal292
neutrontal177
relative atomic mass
292,200323 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

historia

upptäckare eller uppfinnareJoint Institute for Nuclear Research
fyndplatsRussia
upptäcktsdatum2003
etymologiNamed after the city of Moscov.
uttal

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants