อะนันเพนเชียม

อะนันเพนเชียม (Mc)

element with the atomic number of 115
เลขอะตอม115
มวลอะตอม288
เลขมวล287
หมู่15
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน115 p+
นิวตรอน172 n0
Electrons115 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mc (อะนันเพนเชียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
13.5 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
แบบจำลองของบอร์: Mc (อะนันเพนเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Mc (อะนันเพนเชียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mc (อะนันเพนเชียม)
Orbital Diagram of Mc (อะนันเพนเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4S3/2
space group ()

Isotopes of Moscovium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร6
Radioactive Isotopes6

287Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
287.19082 ± 0.000475 Da
เลขมวล287
g-factor
ครึ่งชีวิต
60 ± 30 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

287Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

288Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
288.192879 ± 0.000575 Da
เลขมวล288
g-factor
ครึ่งชีวิต
177 ± 20 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

288Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

289Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
289.193971 ± 0.000834 Da
เลขมวล289
g-factor
ครึ่งชีวิต
410 ± 150 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

289Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

290Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
290.196235 ± 0.000635 Da
เลขมวล290
g-factor
ครึ่งชีวิต
840 ± 360 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

290Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

291Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
291.197725 ± 0.000789 Da
เลขมวล291
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

291Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

292Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
292.200323 ± 0.000751 Da
เลขมวล292
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

292Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 115 Moscovium - no label.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Joint Institute for Nuclear Research
สถานที่ค้นพบRussia
ถูกค้นพบเมื่อ2003
ศัพทมูลวิทยาNamed after the city of Moscov.
pronunciation

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants