Moscoviyum

Moscoviyum (Mc)

atom numarası 115 olan süper ağır bir element
Atom numarası115
Atom ağırlığı288
Kütle numarası287
Grup15
Periyot7
Blokp
proton115 p+
nötron172 n0
elektron115 e-
Animated Bohr modeli of Mc (Moscoviyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk
13,5 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Bohr modeli: Mc (Moscoviyum)
Değerlik elektron5
Lewis yapısı: Mc (Moscoviyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Bohr modeli of Mc (Moscoviyum)
Orbital Diagram of Mc (Moscoviyum)
Yükseltgenme seviyesi
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı4S3/2
Uzay grubu ()

Moscoviyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar6
Natural Isotopes0

287Mc

Kütle numarası287
nötron numarası172
Bağıl atom kütlesi
287,19082 ± 0,000475 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

288Mc

Kütle numarası288
nötron numarası173
Bağıl atom kütlesi
288,192879 ± 0,000575 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
177 ± 20 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

289Mc

Kütle numarası289
nötron numarası174
Bağıl atom kütlesi
289,193971 ± 0,000834 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
410 ± 150 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

290Mc

Kütle numarası290
nötron numarası175
Bağıl atom kütlesi
290,196235 ± 0,000635 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
840 ± 360 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

291Mc

Kütle numarası291
nötron numarası176
Bağıl atom kütlesi
291,197725 ± 0,000789 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

Kütle numarası292
nötron numarası177
Bağıl atom kütlesi
292,200323 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

tarih

kâşifi ya da mucidiJoint Institute for Nuclear Research
keşif yeriRussia
keşif veya buluş tarihi2003
köken bilimiNamed after the city of Moscov.
telaffuzu

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants