Унунпентій

Унунпентій (Mc)

хімічний елемент з атомним номером 115
Атомний номер115
Атомна маса288
масове число287
Група15
Період7
Блокp
протон115 p+
нейтрон172 n0
електрон115 e-
Animated Модель Бора of Mc (Унунпентій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
162 pm
Metallic Radius
іонний радіус
Crystal Radius
Радіус Ван дер Ваальса
густина

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Модель Бора: Mc (Унунпентій)
валентний електрон5
Формула Льюїса: Mc (Унунпентій)
електронна конфігурація[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Модель Бора of Mc (Унунпентій)
Orbital Diagram of Mc (Унунпентій)
ступінь окиснення
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяНапівпровідники, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
квантове число4S3/2
просторова група ()

Isotopes of Moscovium

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи6
Natural Isotopes0

287Mc

масове число287
нейтронне число172
relative atomic mass
287,19082 ± 0,000475 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
60 ± 30 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2004
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

288Mc

масове число288
нейтронне число173
relative atomic mass
288,192879 ± 0,000575 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
177 ± 20 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2004
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

289Mc

масове число289
нейтронне число174
relative atomic mass
289,193971 ± 0,000834 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
410 ± 150 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

290Mc

масове число290
нейтронне число175
relative atomic mass
290,196235 ± 0,000635 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
840 ± 360 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

291Mc

масове число291
нейтронне число176
relative atomic mass
291,197725 ± 0,000789 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Mc

масове число292
нейтронне число177
relative atomic mass
292,200323 ± 0,000751 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 115 Moscovium - no label

історія

першовідкривач або винахідникJoint Institute for Nuclear Research
місце відкриттяRussia
дата відкриття (винаходу)2003
етимологіяNamed after the city of Moscov.
вимова

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants