Moscovi

Moscovi (Mc)

nguyên tố hóa học thứ 115 trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử115
Nguyên tử khối288
số khối287
Nhóm15
Chu kỳ7
Phân lớpp
Prô ton115 p+
Nơ tron172 n0
Electrons115 e-
Animated Mô hình Bohr of Mc (Moscovi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
162 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
13,5 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Mô hình Bohr: Mc (Moscovi)
Electron hóa trị5
Cấu trúc Lewis: Mc (Moscovi)
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Enhanced Mô hình Bohr of Mc (Moscovi)
Orbital Diagram of Mc (Moscovi)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number
Mendeleev Number98
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
71 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử4S3/2
space group ()

Đồng vị của Moscovi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền6
Radioactive Isotopes6

287Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
287,19082 ± 0,000475 Da
số khối287
g-factor
chu kỳ bán rã
60 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

287Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

288Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
288,192879 ± 0,000575 Da
số khối288
g-factor
chu kỳ bán rã
177 ± 20 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

288Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

289Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
289,193971 ± 0,000834 Da
số khối289
g-factor
chu kỳ bán rã
410 ± 150 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

289Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

290Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
290,196235 ± 0,000635 Da
số khối290
g-factor
chu kỳ bán rã
840 ± 360 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

290Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

291Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
291,197725 ± 0,000789 Da
số khối291
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

291Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

292Mc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
292,200323 ± 0,000751 Da
số khối292
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

292Mc Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 115 Moscovium - no label

lịch sử

được phát hiện bởiJoint Institute for Nuclear Research
nơi khám pháRussia
ngày khám phá2003
từ nguyên họcNamed after the city of Moscov.
cách phát âm

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants