Mendelevium

Mendelevium (Md)

chemický prvek s atomovým číslem 101
Atomové číslo101
Atomová hmotnost258
Nukleonové číslo244
Skupina
Perioda7
Blokf
proton101 p+
neutron143 n0
elektron101 e-
Animated Bohrův model atomu of Md (Mendelevium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
173 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
Van der Waalsův poloměr
246 pm
hustota
10,3 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Md (Mendelevium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Bohrův model atomu: Md (Mendelevium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Md (Mendelevium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Md (Mendelevium)
Orbital Diagram of Md (Mendelevium)
Oxidační číslo2, 3
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 100,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo2F7/2
space group ()

Izotopy mendelevia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy19
Natural Isotopes0

244Md

Nukleonové číslo244
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,36 ± 0,14 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2020
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

Nukleonové číslo245
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,38 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

Nukleonové číslo246
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,92 ± 0,18 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

247Md

Nukleonové číslo247
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,19 ± 0,09 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

Nukleonové číslo248
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

Nukleonové číslo249
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,6 ± 0,9 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

Nukleonové číslo250
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ± 4 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

Nukleonové číslo251
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,21 ± 0,23 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

Nukleonové číslo252
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 0,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

Nukleonové číslo253
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12 ± 8 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

Nukleonové číslo254
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

Nukleonové číslo255
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27 ± 2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

Nukleonové číslo256
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
77,7 ± 1,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

Nukleonové číslo257
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,52 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1965
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

Nukleonové číslo258
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51,59 ± 0,29 d
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

Nukleonové číslo259
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,6 ± 0,06 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

Nukleonové číslo260
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,8 ± 0,8 d
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

Nukleonové číslo261
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

262Md

Nukleonové číslo262
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

dějiny

objevitel nebo vynálezceG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1955
etymologieNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
výslovnostmen-deh-LEE-vi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants